Město otevřelo novou třídu v mateřské škole v Dolní Lhotě

4. října 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2966×

Vedení města Blanska se rozhodlo navýšit kapacitu v mateřských školách v Blansku o 25 dětí vybudováním nové třídy v mateřské škole v Dolní Lhotě, která je součástí ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17. Jednak z důvodu požadavků ze strany tamní občanské aktivity, jednak proto, že rekonstrukce byla nejjednodušší co do nákladů a rychlosti realizace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„Celkové náklady na rekonstrukci se včetně daně vyšplhaly na 2.350.000 Kč. Práce proběhly v rekordně krátkém čase. Staveniště bylo předáno 9. srpna a dnes, 27. září, stříháme pásku,“ řekl v úvodním projevu místostarosta Jiří Crha.

Nastínil také situaci, která k rozhodnutí vedení vybudovat novou třídu vedla: „V květnu při zápisu do MŠ bylo podáno 656 žádostí o umístění do některé ze sedmi MŠ. Tak vysoký počet žádostí byl způsoben tím, že někteří rodiče podávali žádosti na více mateřských škol. Celkem byl zájem o umístění 371 dětí. Volných míst v mateřských školách je 199.“

místostarosta Jiří Crha

stříhání pásky MŠ Dolní Lhota

Otevřena byla jedna třída pro 25 dětí. Tomu však předcházely velké stavební úpravy jak v prostorách mateřské školky, tak v prostorách základní školy. „Na rekonstrukci se podíleli úplně všichni – pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, a také rodiče,“ zmínil zástupce ředitelky ZŠ Salmovy Miroslav Starý. 

jídelna v ZŠ Dolní Lhota

Před samotnou přestavbou proběhl rovněž průzkum mezi rodiči. 75 rodin projevilo zájem o umístění dítěte, a to i když by ho musely dovážet denně z Blanska. K zápisu do MŠ v Dolní Lhotě se nakonec dostavilo 57 dětí a 25 bylo přijato. Děti do školky nastoupily 30. září. Rozhodnutím Jihomoravského kraje je dle vyjádření místostarosty Crhy k tomuto datu zajištěno i financování.

Starosta města Blanska Lubomír Toufar zmínil, že v poslední době je to již třetí nová třída v mateřských školách, když v roce 2010 byla kapacita navýšena o 50 míst otevřením dvou tříd na Základní škole Dvorské. Z hlediska následného možného využití vidí rozšiřování mateřských škol u základních škol jako nejvýhodnější. Při nižších počtech dětí lze prostory využít např. jako družinu. Celková kapacita míst v mateřských školách je po tomto posledním navýšení 654 míst.

BESIP pro školku

MŠ Dolní Lhota

Děti ze základní školy chodily na obědy do budovy nynější mateřské školy. Nově je to tak, že v základní škole byla jazyková třída přebudována na jídelnu a výdejnu obědů. Děti v mateřské škole mají své zázemí kompletně nové, vybavené novým nábytkem a vyzdobené na stěnách kunštátskou keramikou. Přispět do základní výbavy se rozhodl také blanenský BESIP. Paní ředitelce předal zástupce sdružení reflexní vesty pro děti a výukové materiály.

Stanislav Mrázek

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter