Naše národní tance a písně na festivalu Via Bohemica

18. října 2013, kultura, přečteno: 2231×

Úsilí našich předků o vytvoření podmínek pro spokojený život připomínal seminář a festival Via Bohemica, který se konal v Trnavském kraji okresu Galanta v obci Tomášikovo.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Naše a slovenské regiony MAS Mor. kras, MAS Dudváh a MAS Čierna voda se spojily, aby připomenuly historický vývoj tzv. České cesty v širších souvislostech prostřednictvím vzdělávacích, zážitkových a zábavných programech.

Slovenská strana se zaměřila na Podunajsko a česká na oblast Boskovické brázdy od Brna k Jevíčku a na Povodí Svitavy od Rájce-Jestřebí po Svitavy. Obchodní cesta, tzv. Česká cesta, nazývaná tzv. Via Bohemica, spojovala v těchto oblastech české a slovenské země.

První fáze navázané spolupráce proběhla ve dnech 02.–05.10.2013 otevřením mezinárodní výstavy Via Bohemica, prezentace publikace Via Bohemica, řadou exkurzí do místních potravinářských podniků, památek vesnického cestovního ruchu, soutěžemi o nejlepší jablko a nejchutnější chléb. Bohatý program doplnil vnuk Karla 1., císaře rakouského, českého a maďarského Karl von Habsburg vysazením dubu v parku loveckého zámku v Tomášikově.

Na festivalu byla velmi milá a příjemná účast blanenské soukromé ZUŠ manž. Jeřábkových z Blanska. Jejich jednotlivá vystoupení prokazovala vysokou kvalitu po stránce pěvecké, hudební i taneční. Celý kulturní program byl zaměřen na české a moravské lidové písně, na řemeslnické a moderní tance, jimiž dokázali získat publikum.Rozdávali radost, svým optimismem a dokonalostí provedení jednotlivých vystoupení představili náš region velmi pozitivně.

Drahan Blansko
Vystoupení souboru Drahan soukromé ZUŠ Blansko na festivalu v Tomášikově. Foto: L. Magniová

Všem účastníkům festivalu v Tomášikově od těch nejmenších až po ty nejstarší, kteří jako absolventi této blanenské ZUŠ se věnují tanci, poezii, hudbě a zpěvu i nadále, patří naše upřímné poděkování.

Věříme, že i nadále budou zdárně pokračovat vzájemné partnerské vztahy MAS Mor. kras, MAS Dudváh a MAS Čierna voda. 1. seminář a festival Via Bohemica, konaný na Slovensku, učinil k tomuto vzájemnému poznávání zcela určitě výborné předpoklady.

V našem městě proběhnou podobné akce ve dnech 25.–26.10. V multimediálním sále blanenského zámku proběhne tisková konference, zahájení výstavy a představení publikace Via Bohemica. V zámeckém parku bude možno spatřit staromaďarské bojové umění, slovenské taneční a hudební soubory z Podunají. Proběhne soutěž ve vaření kotlíkových jídel.

Řadou doprovodných programů hlavní pořadatel MAS Moravský kras konkrétně naplňuje počáteční spolupráci našeho a slovenského regionu, minulou lidskou kulturu, která přesahuje do současnosti.

L. Magniová

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter