Oslava Mezinárodního dne seniorů

20. října 2013, kultura, přečteno: 2885×

Městský klub důchodců v Blansku oslavil 1. října 2013 Mezinárodní den seniorů. Samospráva městského klubu důchodců připravila pro svoje členy 1. října slavnostní odpoledne v prostorách klubu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Za účasti starosty města Blanska pana Ing. Lubomíra Toufara a místostarosty pana Ing. Bc. Jiřího Crhy a vedoucí provozu městského klubu paní Simony Maulisové účinkovala pro zaplněný sál členy klubu cimbálová muzika Majorán pod vedením primášky paní Blanky Šenkýřové. Všichni přítomní strávili příjemné odpoledne při poslechu, zpěvu i tanci lidových, především moravských písní.

oslavy Mezinárodního dne seniorů

Přítomné členy městského klubu důchodců pozdravili přítomní představitelé města. Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů oceňuje samospráva MKD přístup zastupitelů města, vedoucích představitelů města, pracovníků odborů MěÚ, především odboru školství, kultury, tělovýchovy a mládeže, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a všech dalších odborů MěÚ za podmínky, které pro činnost městského klubu důchodců vytvářejí.

Hospodářská a sociální rada OSN v roce 1999 vyhlásila 1. říjen Mezinárodním dnem seniorů. Upozornila na skutečnost, že lidé žijí déle a lidská společnost stárne. Tento trend a stoupající počet starších osob v současné společnosti si vynucuje nové myšlení, nové organizační formy a způsoby společenských vztahů. Každý desátý obyvatel na Zemi má více než 60 let a do roku 2050 bude mít každá pátá osoba z obyvatel Země přes 60 let, uvedla Rada OSN.

V našem městě je více jak čtvrtina obyvatel v důchodovém věku a to si vyžaduje pozornost městských orgánů, různých charitativních i společenských organizací vůči této skupině spoluobčanů. Pokud máme dobré podmínky, je na nás, členech klubu, je využívat jednak aktivně v činnosti kroužků, souborů a všech dalších aktivit, ale i účastí na akcích, které jsou po celý rok organizovány. K tomu je nutné, aby se zapojovali průběžně i mladší senioři, kteří odcházejí z aktivního pracovního zapojení do důchodu.

K Mezinárodnímu dni seniorů přeje samospráva MKD Blansko všem členům klubu, ale i ostatním seniorům města Blanska, zdraví, pohodu, pochopení mladé generace ve vztazích k seniorům a příjemně trávené dny podzimu života.

Samospráva MKD Blansko