Akce Farnosti svatého Martina v prosinci 2013 a lednu 2014

26. listopadu 2013, kultura, přečteno: 2753×

Sváteční pozvánky do kostela sv. Martina, ale i do Katolického domu či okolních obcí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Není-li uvedeno jinak, koná se akce v kostele sv. Martina.

úterky a čtvrtky v 05:30 h
Adventní roráty
Po celý advent (vždy úterý a čtvrtek, počínaje 3.12.) zveme na tradiční jitřní bohoslužby. Připomínají noční bdění svatého Josefa a Panny Marie v Betlémě.

sobota 30.11. v 17:55 h a neděle 01.12. v 7:00 a 8:45 h
Požehnání rodinných adventních věnců
Čtyři adventní neděle se už tradičně připomínají čtyřmi svícemi adventního věnce. Přibývající světlo poukazuje na „příchod“ (adventus) Ježíše Krista na svět. Rodiny i jednotlivci si mohou přinést adventní věnec do kostela k požehnání.

pátek 06.12. v 17:45 h
Návštěva svatého Mikuláše
Dětská mše svatá, scénka z Bible a na závěr návštěva sv. Mikuláše v kostele. Zpěvem doprovází dětský chrámový sbor MARTINI band.

sobota 14.12. od 08:30 do 12:00 h, Katolický dům
Vánoční dílna: Dárky od srdce
Největším darem je lidské srdce a nejkrásnějším je dárek od srdce.“ Malí i větší si mohou dárky od srdce připravit pod vedením instruktorů na Katolickém domě. Vstupní vklad ve výši věku… Přezůvky s sebou.

sobota 14.12. v 15:30 h, Lažánky
Vánoční strom v Lažánkách
U kaple sv. Cyrila a Metoděje v Lažánkách se koná tradiční rozsvícení vánočního stromu. Doprovodný program proběhne v kapli: zpěv místního sboru, prohlídka lažáneckého betlému, malá výstavka a vánoční dílna pro děti.

neděle 15.12. v 08:45 h
MARTINI band – břest nového CD
Sbor dětí a mládeže farnosti Blansko – MARTINI band vydává své první rozjezdové CD. Po mši svaté následuje v kostele prezentace a břest CD.

neděle 15. 12. v 16:00 h
Muzika pro adventní povzbuzení
Soukromá ZUŠ Blansko zve na tradiční adventní setkání při hudbě v podání svých pedagogů.

úterý 17.12. – pátek 20.12. od 09:00 do 12:00 h
Kostelní betlém pro děti
Rodiče i prarodiče s dětmi si mohou prohlédnout kostelní betlém, připravený na vánoce. Zatím v něm bude chybět Ježíšek, který se „narodí“ o půlnoční. Větší skupiny (např. školky) prosíme nahlásit předem na tel. 608 405 990.

pátek 20.12. v 17:45 h
Betlémské světlo
Pro betlémské světlo si mohou děti s rodiči přijít také na „dětskou mši svatou“ do kostela. Svíčky – čajovky budou k dispozici, sebou lucerničku.

Štědrý den 24.12. ve 23:00 h
„Půlnoční“ mše svatá
Zpívá velký chrámový sbor.

Hod Boží vánoční 25.12. v 07:00 h
Jitřní mše svatá a lidové koledy

Hod Boží vánoční 25.12. v 08:45 h
Slavnostní mše svatá
Zpívá velký chrámový sbor.

vánoční dny 25.12. a 26.12. od 10:00 do 16:00 h
Kostelní betlém
Veřejnost si může prohlédnout kostelní betlém s výkladem. Vstup zdarma, pro děti připraven dárek. Vstup z parku C. Meineke.

středa 25.12. ve 14:30 h, zámecký park
Živý betlém
Tradiční sváteční setkání u „Živého betléma“. Na programu je příchod Svaté Rodiny, pastýřů, dále ovečky, vánoční scénka, vystoupení Drahánku ze SZUŠ a sboru MARTINI band z farnosti sv. Martina. Pro všechny zajištěn horký čaj.

Svátek svatého Štěpána 26.12. v 07:00 h
Slavnostní mše svatá v latinském jazyce a s latinskými lidovými zpěvy!

Svátek svatého Štěpána 26.12. v 08:45 h
Mše svatá a lidové koledy

čtvrtek 26.12. v 16:00 h
Rastislav – vánoční koncert
Tradiční vánoční koncert souboru Rastislav a hostí. Zazní díla: Jan Křtitel Vaňhal: Missa Pastoralis a Karel Stecker: Koleda. V předprodeji (Informační kancelář Blanka, Rožmitálova, Blansko) místenky k sezení.

Svátek Svaté Rodiny 29.12. v 07:00 a 08:45 h
Mše svatá za rodiny s požehnáním manželům, rozvedeným i ovdovělým

Svátek sv. Silvestra 31.12. v 16:30 h
Mše svatá s poděkováním za rok 2013, s prosbou o Boží požehnání do roku 2014

Slavnost Panny Marie – Nový rok 01.01.2014 v 07:00 a 08:45 h
Slavnostní mše svaté s požehnáním do nového roku

neděle 12.01.2014 v 15:30 h, kostel Olomučany
Tříkrálový koncert
Srdečně zveme na dobročinný tříkrálový koncert na podporu letošní pro Charitu. Vystoupí Jiří Vráblík s hosty a MARTINI band farnosti sv. Martina.

neděle 19.01.2014 v 17:00 h, Katolický dům
S MARTINI do nového roku
Srdečně zveme na novoroční koncert sboru dětí a mládeže MARTINI band. Vstupné dobrovolné na podporu vydání CD tohoto sboru.