Město odpouští poplatky z plesů

2. listopadu 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2235×

17.9.2013 došlo na 14. zasedání Zastupitelstva města Blanska ke změně tří obecně závazných vyhlášek, z nichž Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 10/2010 se tímto mění ve věci odpuštění poplatků městu za produkci kulturních akcí, zejména pak plesů v rámci plesové sezony.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na 14. zasedání Zastupitelstva města Blanska byla dne 17.9.2013 vydána Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místních poplatcích s účinností od 9.10.2013, a to takto:

V článku 5 odstavec 6 se za bod 4 vkládají nové body, které zní:

„5. ze vstupného na plesy od 01.01. do 31.03. kalendářního roku“,

„6. ze vstupného na kulturní a gastronomické akce zahrnuté do oficiálního programu Vítání sv. Martina“.

V praxi tak vedení města reaguje na skutečnost, že v minulých letech pořadatelé podobných akcí odcházeli do okolních měst a obcí, kde měli ke své činnosti lepší podmínky. Je v zájmu města, aby se takové akce konaly v městském zařízení, kterým je Dělnický dům. Kromě plesů se tato změna týká také akcí, které spadají do rámce oslav Vítání sv. Martina, zde je však třeba zdůraznit, že se jedná pouze o akce, které jsou oficiálně zařazeny do programu oslav.

Obecně se poplatky městu neplatí:

  1. z akcí, jejichž celý výtěžek ze vstupného je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

  2. ze vstupného na vystoupení amatérských souborů mimo tanečních zábav

  3. ze vstupného na divadelní představení, filmová představení, koncerty vážné hudby a výstavy uměleckého charakteru

  4. ze vstupného na akce pořádané pro děti do 15 let a pro osoby se zdravotním postižení

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter