Meziobecní spolupráce

12. listopadu 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2837×

Rada města Blanska schválila zapojení Blanska do projektu s názvem Systémová podpora meziobecní spolupráce. Malé týmy v obcích s rozšířenou působností mají pomoci zmapovat a efektivně řešit spolupráci v oblasti školství, sociálních služeb, dopravní obslužnosti apod.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cílem projektu je vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod.

„Přijde mně to, že se jedná o takovou náhražku zrušených okresních úřadů, za jejichž působení se celkem dobře rozdělovaly peníze na různé investiční akce v oblasti školství nebo sociální. Konala se okresní shromáždění a byl přehled v tom, jaká byla situace v okrese. Domlouvalo se, co se kde postaví s tím, že to bude sloužit nějakému spádovému území. Dnes jsou obce postavené každá na stejnou úroveň, tak je tu snaha, aby se podobné věci řešily v rámci obcí s rozšířenou působností. Vydávají se veřejné peníze a neexistuje žádná koordinace. Smyslem této meziobecní spolupráce je, aby nějaká koordinace existovala,“ vysvětluje starosta města Lubomír Toufar.

Nápad vzešel ze Svazu měst a obcí, který na něho také získal evropský grant. Spolupráce se týká mateřského a základního školství, odpadového hospodářství a sociální oblasti. Čtvrtá oblast je volitelná. Město Blansko zvolilo cestovní ruch. V rámci obcí s rozšířenou působností mají vzniknout analýzy, které např. ukážou, že některé školy jsou nadbytečné a nevyužívané nebo naopak je nedostatek mateřských škol. Společně by se pak měly záměry konzultovat a plánovat tak, aby se např. nestavělo v každé obci úplně všechno a za několik let by to zůstalo nevyužité. Obce už v některých případech mezi sebou podobně jednají. Např. zakládají mikroregiony, kde se dohodnou na tom, kde si např. postaví sběrný dvůr nebo kompostárnu.

Na zpracování analýz v jednotlivých oblastech by měli být při obcích zaměstnáni čtyři pracovníci. Tyto pozice pokryjí pracovníci MAS Moravský kras. „Např. v sociální oblasti ale už máme zpracován komunitní plán na delší období a je navázán na krajský komunitní plán. Situace je tedy podrobně zmapovaná a nanejvýš se může upřesňovat, jak bude např. přibývat potřebných starých lidí. Nejlepší by bylo, kdyby se vyšlo z toho, co je už hotové,“ navrhuje starosta.

Hlavní body projektu:

 • podpoříme starosty, kteří přispějí k porozumění a sounáležitosti mezi obcemi;
 • ve spolupráci s konkrétní obcí nebo již existujícím dobrovolným svazkem obcí zaměstnáme týmy, které budou připravovat podmínky pro budoucí meziobecní spolupráci na základě rozhodnutí volených představitelů daného území;
 • zmapujeme situaci v území a přispějeme k hledání společných řešení v povinných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí:
  • předškolní výchovy a základního školství,
  • odpadového hospodářství,
  • sociálních služeb,
  • a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují.

Stanislav Mrázek

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter