Projekt „Euroklíč“ – Nejvýznamnější počin roku 2007

23. listopadu 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1968×

Díky finanční podpoře ze strany Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením projekt „Euroklíč“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Jde o mezinárodní projekt, který pomáhá především lidem se sníženou schopností pohybu, ale i těm, kteří pečují o děti do tří let věku. Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, jako jsou výtahy, schodišťové plošiny apod., jež jsou osazena jednotným Eurozámkem.

Tento projekt zároveň posiluje samostatnost, soběstačnost a nezávislost osob se zdravotním postižením. Osazení těchto prostor Eurozámkem tak zabrání zneužití a poničení veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. bezdomovci, vandaly, narkomany apod.). Euroklíč lze použít nejen v ČR, ale i v řadě zemí Evropy (na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).

Euroklíč může zdarma získat každý, kdo je držitelem průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient. Stačí na nějakém z distribučních center předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Pokud je žadatelem diabetik, stomik či onkologický pacient, k žádosti je nutné přiložit krátké čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin.

Databáze všech míst v ČR osazených Eurozámkem a veškeré podrobné informace jsou uvedeny na stránkách www.euroklic.cz.

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Jihomoravský kraj je Regionální pracoviště a poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Cejl 892/32, Brno. Euroklíče jsou ale běžně k vyzvednutí také na městských úřadech obcí s rozšířenou působností. Na Městském úřadu v Blansku, nám. Republiky, lze o Euroklíč požádat na odboru sociálních věcí u paní Simony Musilové, kancelář č. 124 (1. patro).

Osoby pečující o děti do tří let si mohou klíč zdarma dlouhodobě zapůjčit na krajských pracovištích prostřednictvím Sítě mateřských center.

Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou Euroklíče půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (na vrátnici, recepci apod.).

Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí Euroklíče vydává od října roku 2012. Doposud jich bylo vydáno 43 (16 Euroklíčů v roce 2012 a dalších 27 od ledna do října v roce 2013).

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter