Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Senioři jako účastníci silničního provozu

24. listopadu 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1791×

Po roce se Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko rozhodl zopakovat besedu s našimi seniory, týkající se jejich bezpečnosti v rámci provozu na pozemních komunikacích. Akce byla určena pro seniory v rámci podzimní preventivní kampaně BESIP, která má za úkol propagaci používání reflexních prvků při pohybu po pozemních komunikacích za snížené viditelnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kromě výše uvedeného byla do obsahu této besedy zahrnuta další témata jako novinky v zákonu o provozu na pozemních komunikacích, týkající se vystavování posudků zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel právě u seniorů, dále byly představeny hlavní rizikové faktory související s nastávajícím podzimním a zimním obdobím na našich silnicích a také to, jakým způsobem je co nejlépe zvládnout a eliminovat tak jejich negativní účinky pro provoz na pozemních komunikacích. Rovněž byly připomenuty zásady bezpečného cestování v prostředcích městské hromadné dopravy osob, doplněné filmovou ukázkou, jejich praktické realizace v běžném životě seniorů.

Besedu obohatili také členové Českého červeného kříže Blansko, kteří si připravili pro seniory praktickou ukázku první pomoci u nejčastějších typů poranění, která vznikají následkem dopravních nehod, načež si mohli senioři, pod dohledem těchto pracovníků, sami prakticky vyzkoušet poskytnutí první pomoci.

Na závěr besedy byla otevřena diskuse, která ukázala na mnohé problémy, které v současné době v našem regionu trápí seniorskou populaci, a na které se chce Aktiv BESIP při Městském úřadu v Blansku v příštím období více zaměřit tak, aby tato negativa byla zcela odstraněna nebo alespoň eliminována na přijatelnou hranici.

Vzhledem k pozitivním ohlasům na tuto besedu, které pracovníci Aktivu BESIP zaznamenali od seniorů, kteří se této besedy osobně zúčastnili, rozhodli se v obdobných dopravně bezpečnostních besedách se seniory pokračovat i v následujících obdobích.

 

Brzy v Blansku


25.03. 16:00 h, Muzeum Blanenska
Slavnostní otevření nové expozice blanenské umělecké litiny
27.03. 19:30 h, Dělnický dům
Miloš Pernica a hosté / Štěpán Rak (kytara)
01.04. 19:00 h, Dělnický dům
Doktor v nesnázích

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.