Nájem bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů v Blansku

19. prosince 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2661×

Město Blansko je vlastníkem třinácti bytů zvláštního určení, které jsou upravené pro bydlení zdravotně postižených osob. Tyto bezbariérové byty se pronajímají přednostně žadatelům s trvalým pobytem v Blansku, ale o nájem může požádat i občan žijící mimo území města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Žádost o nájem bezbariérového bytu se podává na předepsaném formuláři na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Blansku. Tuto žádost si může podat občan České republiky, který je zletilý, způsobilý k právním úkonům, je občanem bydlícím v podmínkách, které jsou vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nevyhovující a má splněny jakékoliv závazky vůči Městu Blansko (vztahuje se i na rodinného příslušníka – manžel, manželka, partner, partnerka).

Přílohou žádosti je vyjádření lékaře, zda nájem bytu vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatele doporučuje. K žádosti je také třeba doložit doklad o výši důchodu nebo jiném příjmu za posledních šest měsíců, kopii rozhodnutí o příspěvku na péči (byl-li přiznán) a kopii průkazu osoby se zdravotním postižením.

V případě uvolnění bytu je nájem projednáván v Komisi sociální a následně na schůzi Rady města Blanska. Nájem bytu se uzavírá na dobu určitou – na jeden rok. V případě řádného plnění všech podmínek je nájemní smlouva prodloužena vždy o další rok.

Podrobnější informace lze získat na Městském úřadu v Blansku, odboru sociálních věcí, oddělení sociální pomoci, nám. Republiky 1, Blansko – kancelář č. 122, kde je k dispozici také formulář žádosti (nebo ke stažení na www.blansko.cz).

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter