Přemostění na Staré Blansko

21. prosince 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 4384×

Tento projekt řeší propojení krajských vozovek II/374 s III/37937 od křižovatky Svitavská x Fügnerova po ulici Brněnská.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

V současné době se finalizují práce na projektové studii, je vyřešen most (jedná se o ocelový most s dolní železobetonovou mostovkou), stejně tak trasování komunikací, aktuálně se ještě diskutuje přeložka VTL a STL. Po ukončení digitalizace katastrální mapy města Blanska bude dokončena identifikace dotčených pozemků.

Výstavbou dojde k trvalému dopravnímu propojení pro automobily, pěší, cyklisty a to:

  • i při povodni Q100

  • při vytvoření bezbarierového řešení

  • při odklonu těžké dopravy z bezprostřední blízkosti rodinných domů na ulici Brněnská
    a Komenského

  • při rozdělení motorové dopravy od pěších a cyklistů, konstrukcí mostu – bezpečné řešení

  • při minimalizaci zásahů do soukromých pozemků oproti řešení dle ÚPN SÚ Blansko z roku 1998

Ohrožení výstavby:

  • nevyřešené majetkové poměry na obou březích řeky Svitavy

  • finanční zajištění akce

most

Pokud se podaří vyřešit majetkové poměry do 3 let, lze očekávat možnost čerpat dotaci z evropských fondů pro období 2018 až 2020.

Doba výstavby se odhaduje na cca 12 měsíců, předpokládané náklady jsou vyčísleny na 190 mil. Kč.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter