Probíhající změny na úseku TAXISLUŽBY

18. prosince 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1616×

Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend, jako příslušný dopravní úřad eviduje v současné době celkem 22 dopravců s předmětem podnikání – taxislužba, 45 vozidel zařazených do evidence vozidel taxislužby a 119 řidičů taxislužby, z toho 82 stávajících držitelů průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby a 37 nově vydaných průkazů řidiče taxislužby.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Průkazy

V souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy, která nabyla účinnosti 01.05.2013 připomínáme, že stávající průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby vydané:

a) do 31.08.2010 – platnost již skončila k 01.11.2013

b) od 01.09.2010 – zůstávají v platnosti do 01.05.2014

Vozidla

POZOR! Od 01.05.2013 musí být každé vozidlo taxislužby (nově tedy i stávající vozidlo vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy určené pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče) vybaveno výpisem z evidence vozidel taxislužby. V současné době se jedná o doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby.

Do 31.12.2013 pak musí všichni dopravci v taxislužbě nahlásit údaje týkající se taxametru. Na základě tohoto hlášení obdrží od dopravního úřadu aktuální výpis z evidence vozidel taxislužby. Pokud dopravce tuto povinnost nesplní, dopravní úřad vozidlo z evidence vozidel taxislužby vyřadí k 31.12.2013.

Bližší informace Vám budou poskytnuty na Městském úřadu Blansko, odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend, kancelář č. 107, tel.: 516 775 802.

odbor vnitřních věcí

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.