Rozpočet na rok 2014 je ve znamení velkých akcí

6. prosince 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2526×

Hned několik významných investičních akcí je připravováno na rok 2014. O tom, jak by měl rozpočet na následující rok vypadat, si povídám se starostou města Lubomírem Toufarem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Případní zájemci, kteří by si chtěli prostudovat návrh rozpočtu podrobněji, ho naleznou na elektronické úřední desce na www.blansko.cz. Rozpočet je jedním z bodů programu zasedání Zastupitelstva města Blanska v úterý 17. prosince 2013.

Pane starosto, bude mít Blansko vyrovnaný rozpočet?

Rozpočet je navržený jako vyrovnaný. Ovšem s tím, že jsou tam zapojené prostředky ze zhodnocování ve výši 50 milionů korun. Ale to je v podstatě, řekl bych, stejné každý rok, že na dotační akce, které musíme zafinancovat, používáme tyto prostředky ze zhodnocování. Dále je tam počítáno s asi 12milionovým přebytkem z předchozího, tedy tohoto roku.

Na jaké investice budou tyto prostředky použity?

Na investice na příští rok je v rozpočtu téměř 80 milionů korun. Z toho největší investicí by mělo být zateplení Základní školy Salmovy. Tato investice se díky odvolání uchazečů o zakázku v letošním roce nerealizovala. Podnikáme všechny kroky k tomu, aby realizace proběhla v roce 2014. Počítá se s celkovým nákladem 22 milionů korun.

Další investiční akcí je parkoviště u hlavního nádraží. S ním jsme počítali ještě v letošním roce, ale než se akce připravila a projekčně navrhla, přesunula se do dalšího období a bude se realizovat až v roce 2014. Cena je 14 milionů korun.

Dále je v rozpočtu zařazena oprava mostu na Sportovní ostrov za 7,5 milionů korun. Je to vynucená akce z důvodu připravovaného průtahu městem Blanskem, tedy ulic Svitavské a Poříčí. Abychom tuto akci mohli realizovat, musíme provést tuto opravu mostu. Rekonstrukce průtahu by měla začít v roce 2014 a dokončena má být v roce 2015. Na první etapu průtahu počítáme se čtyřmi miliony korun.

Další investicí jsou inženýrské sítě ve Zborovcích za 6,5 milionu korun. Budují se z ulice Okružní na patu pozemku kvůli otevření lokality pro výstavbu rodinných domů.

se starostou nad novým rozpočtem
Se starostou nad připravovaným rozpočtem na rok 2014.

Počítá se i s dlouho odkládanou rekonstrukcí průtahu obcí Lažánky?

Zde je hlavním investorem Jihomoravský kraj prostřednictví Správy a údržby silnic JmK. Průtah měl být rovněž hotový již v letošním roce. Výběrové řízení je díky zákonným normám složité a dlouhé a akce se uskuteční až v roce 2014. Počítáme na ni se 6 miliony korun. Město se tam bude podílet na svém majetku, tzn. na chodnících, veřejném osvětlení a dešťové kanalizaci.

Jsou plánované investiční výdaje vyšší jako loni?

I na letošní rok 2013 byl objem prostředků podobný, ale nakonec nedošlo k zmíněné realizaci zateplení ZŠ Salmovy, která byla plánovaná, myslím, už dokonce v roce 2012. Myslím si, že toto poslední období, co jsem na radnici, jsou finance do kapitálových výdajů na velice solidní úrovni. Pokud si vzpomínám, tak na začátku krize v roce 2008 nebo 2009 ty částky byly podstatně nižší.

Kde městu pomohou evropské peníze?

Průtah obcí Lažánky a průtah Blanskem se bude realizovat díky dotacím z evropských fondů. To ale pomůže především Jihomoravskému kraji, protože my na chodníky a osvětlení dotace nedostaneme. Dotace není možné získat ani na parkoviště, ani na opravy komunikací. Žádná obec, snad až na malé obce, které mají šanci získat menší obnosy od kraje z prostředků na projekty z Obnovy venkova, dotace na opravy komunikací nedostává.

Dotační akcí je zateplení Salmovy školy. Tam jdou prostředky ze Státního fondu životního prostředí. Stejně tak letošní rekonstrukce cyklostezek nebo regenerace sídliště Sever jsou hrazeny z dotací. Město tyto akce musí dofinancovat. I zde se ale vše přesouvá do dalšího roku, protože soutěž proběhla později a dotace byla přiznána až někdy na podzim letošního roku. I cyklostezka na Sportovním ostrově u baseballu bude realizována až příští rok.

S jakým navýšením rozpočtu město počítá?

Došlo k částečnému navýšení daňových příjmů. Ale jde o reálný odhad, takže s ohledem a vývoj daňových příjmů v letošním roce, který se nevyvíjí podle predikcí ministerstva financí, kdy jsme měli získat až 18 milionů navíc díky změně rozpočtového určení daní, ale získáme jen kolem 10 milionů. Držíme se na nižší hranici, abychom nenafoukli příjmy a pak neměli problémy s financováním plánovaných akcí. Určitě nemám obavy, že by rozpočet měl problémy.

Co opravy a služby města?

Na opravu chodníků půjde 3,5 milionů Kč. Na opravy a údržbu základních a mateřských škol je plánováno téměř 5 milionů korun. Na vysprávky komunikací a chodníků dalších 3,5 mil. korun. I tyhle peníze by měly být vidět. Na svoz odpadů, údržbu zeleně a ochranu přírody jde téměř 32 milionů Kč. Na sociální služby 23 milionů korun. Tyto částky jsou na úrovni roku 2013.

Město převzalo sportoviště. Bude se i tady investovat?

Do tělovýchovy je plánováno více jak 15 milionů. V tom jsou i příspěvky na zimní stadion, kryté lázně, aquapark apod. Snažíme se řešit stav sportovišť, takže se počítá s úpravou sociálního zařízení v herně stolního tenisu. Budeme žádat o dotaci na zateplení sportovní haly a kuželny na ulici Údolní a na zateplení ubytovny na Sportovním ostrově. Toto jsou však akce, na které město bude muset najít prostředky, pokud se nám podaří získat dotace.

Co připravujete v sociální oblasti?

Už třetím rokem probíhají v domě s pečovatelskou službou přestavby hrazené z dotace ministerstva práce a sociálních věcí. Doposud jsme přestavovali nebytové prostory, ale letos a v příštím roce už došlo i na byty. A to byt správce, což byl velký 3pokojový byt, který bude přestaven na dva nové byty pro klienty. Ovšem jen z prostředků města bez dotací, které na toto získat nelze. A příští rok by mělo dojít na podobně velký byt po paní doktorce. I zde následně uspokojíme 3–4 žadatele.

Když mluvíme o bydlení, jak na tom budou městské byty?

Na revitalizaci bytových domů na ulicích 9. května a Údolní je vyčleněna částka 7 milionů korun. Tím by v podstatě měly být všechny bytové domy zrevitalizovány.

Polepší si příští rok také kultura?

Ještě letos bude provedeno osvětlení zámku. Takže po všech rekonstrukcích získá i atraktivní vzhled v noci. V Dělnickém domě proběhnou příští rok úpravy na odstranění vlhkosti v šatnách. V rozpočtu zůstávají peníze na velké akce pro veřejnost – na Vítání sv. Martina, Historický jarmark, novoroční ohňostroj apod.

Zpracoval: Stanislav Mrázek

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter