Tříkrálová sbírka 2014

28. prosince 2013, ostatní, přečteno: 1476×

Mezi 1. a 14. lednem 2014 vyjdou do ulic opět tři králové. Ve smyslu motta: „Se třemi králi jděme, potřebným pomáhejme“ budou žádat o příspěvek na charitní dílo. Na co výtěžek z nadcházející sbírky poputuje, je již určeno.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Záměry Tříkrálové sbírky 2014 konané od 1. do 14. ledna:

 • Lidé bez domova a v hmotné nouzi potřebují konkrétní pomoc

 • Linka důvěry je nablízku lidem v tísni

 • Pomáháme seniorům a nemocným v našich službách – Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba, Domácí hospicová péče, Odlehčovací služba

 • Žijeme spolu – děti, mládež, senioři

 • Podpora ohrožených rodin

Výtěžek loňské sbírky 1.502.806 Kč nám umožnil podpořit tyto projekty:

 • Podpora krizové pomoci osobám v tísni – Oblastní charita Blansko pomáhala s odstraňováním následků při letošních červnových povodních. Vyškolení pracovníci Týmu mimořádných událostí, vyjeli do Putimi v Jižních Čechách, dále do Litoměřic a také do Hořína na Mělnicku. Spolu s ostatními dobrovolníky z Oblastních charit, pomáhali nejen při fyzicky náročné práci, ale byli také nablízku těm, kteří těžké zážitky potřebovali sdílet.

  Jako součást pomoci zasaženým oblastem, fungovala při OCH Blansko celorepubliková krizová Linka pomoci. Pracovníci poskytovali lidem zasaženým povodněmi nejen psychologickou pomoc, ale fungovali jako koordinátor pomoci těm, kdo pomoc potřebovali, nebo ji naopak chtěli poskytnout.

 • Plnohodnotný život seniorů a zdravotně postižených – zakoupení kompenzačních pomůcek a nákup automobilu pomáhá zabezpečit odpovídající péči těm lidem, kteří se ocitnou dočasně nebo trvale ve špatné zdravotní situaci a umožní jim setrvat v přirozeném, domácím prostředí.

 • Pomoc lidem v hmotné nouzi – podpora střediska humanitární pomoci

 • I děti nemocné nebo sociálně znevýhodněné si mohou hrát – tábor pro děti, který přinesl pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které vyrůstají v nepříznivých sociálních podmínkách. Tábor jim umožnil poznat nové kamarády, jezdit na výlety, hrát hry, chodit se koupat a zažít tak pěkné prázdniny.

Oblastní charita Blansko děkuje Všem, kteří se na sbírce podílejí. Především dárcům za jejich dary a dále koledníkům, kteří věnují svůj čas a pomáhají tak charitě naplňovat její poslání. Výtěžek bude použit na projekty, které přispějí ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková, mobil: 739 389 140, marie.sedlakova@charita.cz.

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

Komenského 19, 678 01 Blansko

516 417 351, blansko@charita.cz

www.blansko.charita.cz

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.