Upozornění občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2013

31. prosince 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2280×

Oznamujeme občanům, že v měsíci lednu 2014 bude provedena kontrola nezaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Upozorňujeme občany, kteří doposud výše uvedený poplatek za rok 2013 neuhradili, aby tak neprodleně učinili a vyhnuli se tak navýšení poplatku z důvodu včasného neuhrazení až na trojnásobek vyměřené částky v souladu s § 11 zákona č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, v platném znění a vyhláškou Města Blansko č. 6/2012 v platném znění.

V případě neuhrazení poplatku bude postupováno v souladu se zákonem č. 280/2004 Daňový řád, v platném znění.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter