Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Archiv všech článků za rok 2014


Dětská silvestrovská show pobavila i dospělé

zveřejněno: 31.12.2014, ostatní, přečteno: 1474×

Tradiční silvestrovské odpoledne plné her, soutěží a zábavy přilákalo do Kina Blansko mnoho dětí ve veselých kostýmech. Zahanbit se však nenechali ani dospělí a prakticky všichni si odnesli některou z pěkných cen. O skvělou atmosféru se postaral pohodář Pavel Helan a jeho humorné písničky. Po zhlédnutí pohádky Tři bratři pak na všechny čekal mimořádně povedený ohňostroj.

Projekt Pohádkové království šneka Krasíka slaví první sezonu

zveřejněno: 31.12.2014, cestovní ruch, přečteno: 1249×

Projekt Pohádkového království šneka Krasíka, který iniciovala MAS Moravský kras ve spolupráci s partnerskou MAS OZ KRAS na Slovensku, má za sebou první turistickou sezonu své existence. K slavnostnímu založení pohádkového království v Moravském krasu došlo 5. dubna 2014 v Senetářově za účasti veřejnosti a zástupců všech zakládajících pohádkových kanceláří.

Město ustanovilo pracovní skupinu, jež se má zabývat problematikou CZT

zveřejněno: 30.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1132×

Na svém listopadovém zasedání Rada města Blanska odsouhlasila složení pracovní skupiny pro centrální zásobování teplem. Jejím úkolem je shromažďovat a zpracovat podkladové materiály k této problematice, na základě kterých pak rada a zastupitelstvo města rozhodnou o dalším osudu zásobování teplem v Blansku.

Zubní pohotovost v lednu 2015

zveřejněno: 30.12.2014, ostatní, přečteno: 2313×

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Lednové svozy vánočních stromků

zveřejněno: 29.12.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1345×

Žádáme občany města Blanska i městských částí, aby odkládali v měsíci lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Odtud budou sváženy svozovou firmou každé pondělí v měsíci lednu 2015.

Interaktivní den otevřených dveří v ZŠ Salmově

zveřejněno: 29.12.2014, ostatní, přečteno: 1046×

Stalo se již tradicí, že škola pořádá o víkendu uprostřed listopadu den otevřených dveří. Díky pracovnímu volnu je návštěvnost vždy vysoká. Protože letos proběhla na škole celková revitalizace budovy a v listopadu nebylo možné akci zorganizovat, museli jsme tento den přesunout na ledena to nasobotu 10. ledna od 9:00 do 12:00 hodin.

Sběrná střediska odpadů na území ORP Blansko

zveřejněno: 28.12.2014, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1771×

Základním článkem Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v Jihomoravském kraji se stala síť sběrných středisek odpadů neboli sběrných dvorů, ve kterých lze ukládat jednotlivé druhy odpadů kategorií ostatních i nebezpečných do určených sběrných nádob.

Rok 2015 přivítáme ohňostrojem na Nový rok večer

zveřejněno: 27.12.2014, ostatní, přečteno: 2558×

Novoroční ohňostroj se uskuteční ve čtvrtek 01.01.2015 na náměstí Republiky. Program začne už v 17:00 hodin hudebním vystoupením Martina Štěpánka, Marie Formánkové a Johany Vávrové. Ohňostroj bude odpálen v 18:00 hodin.

Město usiluje o odstranění starých restů v případě nedokončených chodníků

zveřejněno: 27.12.2014, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1027×

Jedná se zejména o chodník na ulici Pod Javory – Nad Čertovkou na sídlišti Písečná a chodník Nad Žlíbkem.

S Novým rokem vstupují v platnost změny v legislativě týkající se silničních motorových a přípojných vozidel

zveřejněno: 26.12.2014, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2722×

Konec polopřevodů, ověřená plná moc a přihlášení vozidla pouze v místě registrace, to jsou novinky, které vstoupí v platnost od 1. ledna roku 2015. Zákon č. 239/2013 nahrazuje dvanáct let starý zákon č. 56/2001 Sb. Centrální registr vozidel je plný aut s nejasným vlastníkem, a chystají se tak změny.

Na Nový rok vyjdou do ulic tři králové

zveřejněno: 26.12.2014, ostatní, přečteno: 1191×

Od 1. do 14. ledna 2015 se koná tradiční Tříkrálová sbírka. Dobrovolníci s kasičkami vyrazí do ulic i v Blansku.

Komu splní You Dream We Run sen v roce 2015?

zveřejněno: 25.12.2014, ostatní, přečteno: 1591×

Až do konce února můžete nominovat někoho, o kom víte, že si zaslouží, aby se mu splnil sen. Pokud znáte dítě, muže či ženu, kteří by si zasloužili kousíček štěstí, neváhejte a napište. Charitativní 24hodinový štafetový běh se pak poběží za jeho/její sen.

Dětský silvestr nabídne zábavu pro děti i dospělé

zveřejněno: 23.12.2014, kultura, přečteno: 1423×

Odpolední silvestrovská oslava v Kině Blansko přinese hry a soutěže o ceny, zábavu, promítání filmu a na závěr i nezbytný ohňostroj. Večer začíná 31. prosince v 15:00 hodin.

Pro malý plamínek z Betléma si můžete dojít na blanenskou radnici

zveřejněno: 23.12.2014, ostatní, přečteno: 1363×

I letos skauti a skautky z blanenských středisek Srdce na dlani a Světla dnes začali s předáváním novodobého symbolu Vánoc, jímž je malý plamínek betlémského světla. Světlo, které se každoročně zapaluje v Betlémě a pak putuje do všech domácností napříč Evropou, se tak opět dostalo i do Blanska.

Průběh realizace grantového projektu „Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko“ – prosinec 2014

zveřejněno: 23.12.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1085×

Další zhodnocení projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Upozornění podnikatelům ohledně nabídek katalogových společností týkajících se uzavření smlouvy o úplatné registraci

zveřejněno: 22.12.2014, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1088×

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek. S podobnými dotazy se obrací podnikatelé i na zdejší obecní živnostenský úřad.

Statistika základního školství

zveřejněno: 22.12.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1161×

Do působnosti MěÚ Blansko patří 22 základních škol (z toho 9 neúplných). Ve školním roce 2014/15 plní na základních školách povinnou školní docházku ve 216 třídách 4 145 žáků, z toho je 27 tříd a 385 žáků na neúplných základních školách.

Lažánky jsou průjezdné bez omezení

zveřejněno: 21.12.2014, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1466×

K 20.12.2014 byla stavba rekonstrukce silnice II/379 v průtahu města Blansko – místní části Lažánky, kterou provádí společnost OHL ŽS, a. s., „zazimována“ a od 21.12.2014 je veškerý silniční provoz v průtahu Lažánek bez omezení, tj. objízdné trasy přes Olomučany a Rudici jsou zrušeny i pro vozidla nad 6 t. Pokračování prací se předpokládá v březnu-dubnu 2015 podle klimatických podmínek, stavba bude ukončena nejpozději do měsíce června 2015.

Sport, který má smysl

zveřejněno: 21.12.2014, sport, přečteno: 1233×

Když se řekne vodní záchranná služba, kdekdo si představí opálená těla v červených trenýrkách. Něco na tom pravdy je, dělat tuto práci (či koníček pokud chcete) ale především není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Za hodinami dřiny ve vodě se skrývá velká zodpovědnost, která přichází v každé chvíli, když se někdo z jejích členů přiblíží jakékoli vodní hladině.

Vedení města přeje občanům do nového roku

zveřejněno: 21.12.2014, ostatní, přečteno: 1163×

Stávající rok se chýlí ke konci, můžeme se tedy těšit na rok nadcházející, věřit a doufat, že bude lepší, nebo alespoň stejně tak dobrý jako rok 2014. Vedení města přeje všem občanům do roku 2015 vše nejlepší, pevné zdraví, hodně úspěchů v práci i v osobním životě, ale také čas na drobné radosti, klid a pohodu v kruhu rodinném.

Mikulášovi andělé strážní

zveřejněno: 20.12.2014, kultura, přečteno: 1178×

Pohádky – v literatuře jeden z nejtěžších žánrů. Mají totiž asi nejnáročnější čtenáře – děti. Žádný spisovatel je neoklame, faleš a neupřímnost okamžitě vycítí. Pohádky provázejí životem, nesou v sobě moudrost předků, propagují vítězství dobra nad zlem.

Plesová sezona 2015

zveřejněno: 20.12.2014, kultura, přečteno: 2974×

Plesová sezona v Blansku je svou nabídkou tradičně bohatá. Přinášíme přehled plesů v Blansku a částech města. Pokud pořádáte ples a není uvedený v přehledu níže, zadejte ho do formuláře pro přidání kulturních akcí. Rádi Vaši akci doplníme.

Nemocnice Blansko podpořila akci na pomoc blanenskému psímu útulku

zveřejněno: 19.12.2014, ostatní, přečteno: 1083×

Nemocnice Blansko byla požádána o pomoc Útulku pro psy Blansko a její vedení se rozhodlo tuto akci podpořit. Od letošního roku totiž v blanenské nemocnici probíhá canisterapie. Ambra i Garia, canisterapeutičtí psi, jsou našim pacientům velmi nápomocni, a tak na oplátku prosba o pomoc pejskům v útulku nemohla zůstat nevyslyšena.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet Města Blansko na rok 2015

zveřejněno: 19.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1891×

Na svém posledním letošním zasedání schválili zastupitelé mj. rozpočet Města Blansko na rok 2015.

Srdce pro Václava Havla v Blansku

zveřejněno: 18.12.2014, ostatní, přečteno: 1523×

I v Blansku dnes v podvečer na náměstí Svobody lidé poskládali srdce ze svíček, aby si připomněli exprezidenta Václava Havla. Připojili se tak k dalším podobným akcím v mnoha městech celé České republiky.

Galerie o vánočních svátcích

zveřejněno: 18.12.2014, kultura, přečteno: 964×

Galerie bude mít 23.12.–.28.12. zavřeno. Otevřeno bude 30.12. od 10:00 do 16:00 hodin a 31.12. od 10:00 do 14:00 hodin. V jiném termínu otevřeno po předchozí telefonické domluvě na tel. 516 415 781.

Změna termínu svozu plastového odpadu

zveřejněno: 17.12.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1038×

Na základě sdělení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se svoz plastů (žluté kontejnery) namísto středy 24.12.2014 uskuteční 25.12.2014 v odpoledních hodinách. Ostatní svozy zůstávají v platnosti.

Pro betlémské světlo na radnici i do kostela

zveřejněno: 17.12.2014, kultura, přečteno: 1616×

Pro mnoho blanenských rodin je neodmyslitelnou součástí vánočních svátků betlémské světlo. Skauti ho budou rozdávat v úterý 23.12. od 11:00 do 21:00 hodin na radnici a na Štědrý den od 9:00 do 12:00 hodin v kostele svatého Martina na Starém Blansku.

Výstavní sezona 2015 v Městské knihovně Blansko

zveřejněno: 16.12.2014, kultura, přečteno: 993×

Výstavní sezonu 2015 zahájí knihovna 9. ledna výstavou obrazů paní Evy Juračkové.

Výstavní program Galerie města Blanska v roce 2015

zveřejněno: 16.12.2014, kultura, přečteno: 1167×

Plán výstav, workshopů a besed v Galerii města Blanska pro rok 2015.

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

zveřejněno: 15.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 4187×

Mezi návody a radami pro občany odboru vnitřních věcí najdete aktuálně popis postupu při změně trvalého pobytu.

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/16

zveřejněno: 15.12.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2580×

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý dne 3. února 2015 od 14:00 do 17:00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/16. Náhradní termín je další den, tj. ve středu dne 4. února 2015 od 14:30 do 16:00 hodin.

Upozornění na svoz komunálních odpadů ve svátky 24. a 26.12.2014

zveřejněno: 15.12.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1186×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů ve středu 24.12. i v pátek 26.12.2014.

Křest Kalendáře 2015 Domova OLGA Blansko

zveřejněno: 14.12.2014, kultura, přečteno: 1153×

Blanenský stacionář pro dospělé spoluobčany s mentálním postižením Domov OLGA vydává pro rok 2015 svůj kalendář. Pokřtí ho v Městské knihovně Blansko.

Městská knihovna Blansko bude o vánočních svátcích uzavřena

zveřejněno: 13.12.2014, ostatní, přečteno: 930×

Přijďte si včas pro čtení na Vánoce. Městská knihovna Blansko bude v období vánočních a novoročních svátků od středy 24.12.2014 do čtvrtka 01.01.2015 uzavřena. Provoz knihovny pro veřejnost bude opět zahájen v pátek 02.01.2015.

Nominujte nejlepší sportovce a trenéry za rok 2014 – termín je do 9. února 2015

zveřejněno: 12.12.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1473×

V blanenském sportovním kalendáři je měsíc prosinec již tradičně vymezený pro přípravu na vyhlášení nejlepších sportovců našeho města. Návrhy na ocenění významných úspěchů dosažených blanenskými sportovci v letošním roce mají možnost podat jak sportovní subjekty působící na území města, tak i sportovci nebo jednotlivci z řad příznivců sportu.

Město získalo ocenění od Elektrowin za třídění elektroodpadu

zveřejněno: 11.12.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1049×

Již podruhé město Blansko dosáhlo nejlepšího výsledku v soutěži měst a obcí ve sběru vyřazených elektrozařízení v kategorii „Nejvyšší naplněnost  Wintejnerů“.

Čištění dešťových vpustí

zveřejněno: 11.12.2014, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1078×

V průběhu celého roku 2014 bylo prováděno plošné čištění dešťových vpustí, které se zanášejí splachem inertních posypových materiálů používaných v zimním období a v dalších ročních obdobích splaveninami po vydatnějších deštích.

Telefonní seznam Nemocnice Blansko

zveřejněno: 10.12.2014, ostatní, přečteno: 3169×

Poslední letošní vydání Zpravodaje města Blanska č. 20/2014 přináší mj. aktuální telefonní seznam Nemocnice Blansko. Samostatně je telefonní seznam nemocnice ke stažení zde. Zpravodaj dorazí do schránek ve dnech od 15. do 19. prosince.

Příspěvky z rozpočtu města

zveřejněno: 10.12.2014, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1387×

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2015 je stanoven do 31.01.2015.

V knihovně pokřtili novou publikaci z edice KráLiK

zveřejněno: 09.12.2014, kultura, přečteno: 1249×

Edice regionální literatury KráLiK se zaměřuje na místní témata. V nové knize na život ve Žlebu, jak se dříve říkalo části města, kterou nyní známe pod názvem ulice Gellhornova, vzpomíná pan Luděk Půlpitel.

Oblastní charita ruší některé služby

zveřejněno: 09.12.2014, ostatní, přečteno: 1529×

Přechod financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje a také ukončení čerpání finančních prostředků z Evropských fondů na vybrané služby sociální prevence nese s sebou optimalizaci poskytovaných služeb, což v některých případech znamená jejich zrušení.

Město hledá koncepční řešení stavebních úprav středu Blanska

zveřejněno: 08.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1176×

Zástupci města Blanska jednali s architektem Habinou o východiscích pro zpracování studie úprav prostoru, který vznikne v centru města po odstranění hotelu Dukla.

Vánoční strom letos poprvé zůstane nazdobený až k zemi

zveřejněno: 08.12.2014, ostatní, přečteno: 1411×

Vánoční strom byl každoročně ozdobený až k zemi jen v den jeho slavnostního rozsvícení. Pak byly ozdoby vyzdviženy do asi dvou metrů a takhle zůstal až do Tří králů. Jenže vypadal jako polonahý.

Výsledky volejbalové mládeže

zveřejněno: 07.12.2014, sport, přečteno: 1822×

V měsíci listopadu se konaly v rámci Jihomoravského volejbalového svazu volejbalové turnaje, kterých se zúčastnili hráči a hráčky oddílu ASK Blansko.

Rekordní lavina zájmu o baseball

zveřejněno: 07.12.2014, sport, přečteno: 1363×

V dnešní přetechnizované době, plné elektronických lákadel se řada sportovních klubů potýká s nedostatkem dětí. Opačné starosti musí ale řešit TJ Olympia Blansko, specializovaná na baseball a jeho dívčí odnož softball.

V Nemocnici Blansko došlo k další etapě rozšíření wi-fi pokrytí

zveřejněno: 06.12.2014, ostatní, přečteno: 1143×

Nemocnice Blansko umožnila návštěvníkům již v říjnu roku 2012 možnost bezplatného připojení k bezdrátovému internetu (wi-fi).

Pozvánka na výstavu Igora Korpaczewského

zveřejněno: 06.12.2014, kultura, přečteno: 1137×

V sobotu proběhla v Galerii města Blanska vernisáž výstavy Igora Korpaczewského pod názvem KW + Q: Kapitoly, bohužel v nepřítomnosti autora samotného. Tato výstava není na jedno jediné téma, představí však práce ze tří tematických okruhů.

Umělecké ztvárnění císaře Josefa II. v litině

zveřejněno: 05.12.2014, historie, přečteno: 2034×

Osvícený císař Josef II., který vládl v českých zemích v letech 1780 až 1790, je v umění jedním z nejvíce ztvárňovaných postav habsbursko-lotrinského rodu. Jeho popularita samozřejmě pramenila s vydáním tzv. tolerančního patentu a patentu o zrušení nevolnictví z roku 1781. Neméně důležité byly i další jeho reformy.

Pozvánka na výstavu: Sešívaná poezie aneb Záplata kam se podíváš

zveřejněno: 05.12.2014, kultura, přečteno: 1301×

Patchwork je považován běžným obdivovatelem za sešívání čtverečků a jiných tvarů za vzniku deky nebo polštáře. S obrovským údivem zjišťujeme, že patchwork může být součást uměleckého díla, kdy výtvarnice místo štětce a barev použije textilní materiály.

Kino Blansko má nové plátno

zveřejněno: 05.12.2014, ostatní, přečteno: 1853×

Výměna proběhla v listopadu tohoto roku. Nové plátno poskytne kvalitnější a kontrastnější obraz.

Při nákupu vyžadujte vždy doklad

zveřejněno: 05.12.2014, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1240×

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky a s tím spojenými vánočními nákupy, na základě poznatků z dozorové činnosti kontrolních pracovníků OŽÚ Blansko opětovně upozorňujeme zákazníky, aby při uskutečňování nákupů vždy sami vyžadovali po obchodnících doklad o zakoupení zboží a o poskytnutí služby.

Cena Jihomoravského kraje pro Jaroslava Martináska

zveřejněno: 04.12.2014, kultura, přečteno: 1332×

První prosincové úterý letošního roku byly na zámku v Mikulově uděleny Ceny Jihomoravského kraje 2014 významným osobnostem kulturního i společenského života. K oceněným významným osobnostem Jihomoravského kraje se letos přidal i hudebník, učitel hudby, umělecký vedoucí komorního orchestru Musica Nova a dlouholetý sbormistr Smíšeného pěveckého sboru Rastislav Blansko pan Jaroslav Martinásek.

Provozní doba MěÚ Blansko a informační kanceláře v závěru roku 2014

zveřejněno: 04.12.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1237×

Přehled otvíracích hodin Městského úřadu Blansko a informační kanceláře pro veřejnost v období vánočních svátků a na konci roku.

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva

zveřejněno: 04.12.2014, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1056×

Druhé zasedání Zastupitelstva města Blanska v novém volebním období se uskuteční v úterý 16.12.2014 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.

Práce na ZŠ Salmově, v souvislosti s revitalizací budov, byly ukončeny

zveřejněno: 03.12.2014, ostatní, přečteno: 1835×

Slavnostním přestřižením pásky byla ve středu 3. prosince předána k užívání nově zrekonstruovaná budova ZŠ Salmovy. Nejmladší škola ve městě se dočkala revitalizace za účelem snížení energetické náročnosti. Město Blansko, které je jejím zřizovatelem, uspělo se svou žádostí o dotaci v rámci operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady se pohybují okolo 23 mil. Kč, z toho 10 mil. Kč je dotace z OPŽP.

Malovaly na hedvábí. Teď své výtvory vystavují a nabízí k prodeji

zveřejněno: 03.12.2014, kultura, přečteno: 1092×

Prodejní výstava malovaného hedvábí z rukou členek kroužku při Klubu důchodců v Blansku je k vidění v tamní klubovně. Výstava potrvá do 5. prosince.

Uzavírka na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka skončila

zveřejněno: 03.12.2014, ostatní, přečteno: 1551×

Sportovní ostrov je ode dneška opět přístupný přes most u lázní. A to jak pro pěší, tak i pro vozidla. Slavnostní otevření se uskutečnilo v úterý 2. prosince odpoledne.

Vánoční výstava toho nabízí mnoho [fotografie]

zveřejněno: 03.12.2014, kultura, přečteno: 1210×

Tradiční vánoční výstava se koná v Dělnickém domě. Zabírá dva sály a halu a návštěvníkům nabízí kromě vánočního zboží také workshopy, ukázky řemesel, výstavy betlémů a obrazů, ukázky vánočních prostírání či nabídku punčů.

Cesty za poznáním: Kde domov můj…

zveřejněno: 03.12.2014, kultura, přečteno: 969×

Před 180 lety 21.12.1834 byla poprvé uvedena divadelní hra Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. A tímto datem začíná i cesta jedné písně, která se nakonec stala českou státní hymnou.

Nemocnice Blansko obhájila úspěšně kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

zveřejněno: 02.12.2014, ostatní, přečteno: 908×

Ve dnech 29. a 30. října 2014 proběhlo v Nemocnici Blansko úspěšné akreditační šetření hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Spojenou akreditační komisí, o.p.s., v čele s ředitelem společnosti MUDr. Davidem Marxem, Ph.D. Šetření prováděli tři externí auditoři v zastoupení profese lékař, sestra a odborník na provozně-technickou oblast.

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

zveřejněno: 02.12.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2763×

Stále se zvyšuje počet lidí s alergickými projevy po konzumaci potravin. Některé látky obsažené v potravinách mohou mít pro zdraví člověka zcela fatální následky. O přítomnosti alergenů by měli být informování vedle odborníků a kontrolních orgánů především jejich spotřebitelé.

Prezident republiky Miloš Zeman zavítal do Blanska

zveřejněno: 01.12.2014, ostatní, přečteno: 3678×

V pondělí 1. prosince 2014 v odpoledních hodinách navštívil naše město prezident republiky Miloš Zeman. Kromě plánované prohlídky podniku ČKD a návštěvy blanenského městského úřadu proběhlo především setkání hlavy státu s občany v Kině Blansko.

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch pro město Blansko i jeho městské části

zveřejněno: 01.12.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1326×

Platný plán zimní údržby komunikacíchodníků je uveřejněn včetně map na stránkách odboru komunální údržby.

Setkání s prezidentem se přesouvá z náměstí do Kina Blansko

zveřejněno: 01.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1529×

Vzhledem k nepříznivému počasí se prezident republiky Miloš Zeman setká s občany v Kině Blansko. Čas zůstává stejný, setkání začíná v 17:25 hodin, jak bylo již dříve oznámeno.

Začne postupná výměna svítidel veřejného osvětlení

zveřejněno: 01.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1352×

Město Blansko se rozhodlo, že začne provádět obnovu starých svítidel veřejného osvětlení. Nahrazována budou převážně ta svítidla, která jsou již vzhledem ke svému stáří méně účinná. Nově budou instalována svítidla s elektronickým předřadníkem a úspornější výbojkou, takže dojde i k úspoře elektrické energie.

Zubní pohotovost v prosinci 2014

zveřejněno: 01.12.2014, ostatní, přečteno: 1505×

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Adventní sobota připravila pro děti nejedno překvapení

zveřejněno: 29.11.2014, ostatní, přečteno: 1385×

Po pátečním slavnostním rozsvícení vánočního stromu měla zábava pro děti i dospělé své pokračování. Na nám. Republiky bylo pro ně připraveno zábavné dopoledne s mnoha veselými hrami a soutěžemi, největší úspěch však mělo dovádění na sněhu. V Městské knihovně Blansko se pak vyráběly v dílničce pro děti i dospělé vánoční dekorace a nechybělo ani vystoupení dětí z dramatického kroužku při ZŠ T. G. M. Blansko.

V Blansku se rozzářil vánoční strom

zveřejněno: 29.11.2014, ostatní, přečteno: 1905×

V pátek 28. listopadu se na náměstí rozářil novými ozdobami vánoční strom. Je jím asi desetimetrový stříbrný smrk z Olomučan. Rozsvícení doprovázely dvoudenní trhy a bohatý kulturní program.

Upozornění občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2014

zveřejněno: 29.11.2014, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1916×

Oznamujeme občanům, že mají do konce roku poslední možnost zaplatit poplatek za komunální odpad bez navýšení.

Město prověřilo bezpečnostní situaci na základních a mateřských školách

zveřejněno: 28.11.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 950×

V návaznosti na tragédii, ke které došlo v měsíci říjnu ve Žďáru nad Sázavou, proběhla bezpečnostní rada Jihomoravského kraje. Byli na ni přizváni i starostové obcí s rozšířenou působností, aby se mohli podílet na koordinaci dalšího postupu v oblasti bezpečnosti na školách. Na základě místního šetření bylo zjištěno, že v Blansku by všechny základní i mateřské školy v zásadních otázkách bezpečnosti obstály.

Nový kabát získají v příštím roce další dvě blanenské základní školy

zveřejněno: 28.11.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1094×

V nejbližší době čekají město Blansko tři zásadní investiční akce v oblasti školství. Do léta příštího roku proběhne zateplení budov ZŠ Dvorské a ZŠ Erbenovy, dále pak rekonstrukce kotelny na ZŠ Salmově. Městu se podařilo získat na tyto akce nezanedbatelné finanční prostředky v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V uších mi zní Brahmsovo requiem

zveřejněno: 28.11.2014, kultura, přečteno: 1288×

Je listopadové dopoledne, Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko nasedá do autobusu a odjíždí na turné do německých měst Wiesbadenu a Waldsassenu. Na programu je Německé requiem od J. Brahmse. Jedu poprvé s nimi a jsem plná očekávání – provedení dvou dirigentů, dvou sborů a dvou různých orchestrů.

Rokem 2015 vás provede kalendář věnovaný Karolině Meineke

zveřejněno: 27.11.2014, ostatní, přečteno: 1191×

Blanenské kalendáře s historickými fotografiemi města se těšily vždy velké oblibě. Historii se věnuje i nástěnný kalendář na rok 2015, který je věnovaný osobnosti Karoliny Meineke. V roce 2015 totiž uplyne 200 let od jejího úmrtí.

Prezident Miloš Zeman se setká s občany

zveřejněno: 26.11.2014, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 2852×

V rámci návštěvy Jihomoravského kraje navštíví prezident ČR pan Miloš Zeman i město Blansko.  Po návštěvě podniku ČKD Blansko se setká na radnici se členy Zastupitelstva města Blanska a poté proběhne v době od 17:25 hodin setkání s občany na nám. Republiky. V případě nepříznivého počasí setkání proběhne v Kině Blansko.

Adventní koncerty a pořady v dřevěném kostelíku

zveřejněno: 26.11.2014, ostatní, přečteno: 1409×

Adventní doba není jen časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. Rada starších NO CČSH v Blansku vás zve k prožití krásné chvíle zastavení a zklidnění v předvánočním shonu.  Vstupné je dobrovolné.

Adventní pozvánky z Farnosti sv. Martina

zveřejněno: 26.11.2014, kultura, přečteno: 1720×

Přehled prosincových a lednových akcí ve Farnosti sv. Martina.

Daňová sleva za umístění dítěte v mateřské škole

zveřejněno: 25.11.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 3774×

Dne 29.11.2014 nabývá účinnosti Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Zákon mimo jiné mění zákon o daních z příjmů tak, že přináší možnost daňové slevy za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy.

Uzavírka Lažánek 06.12. a 07.12.2014

zveřejněno: 25.11.2014, ostatní, přečteno: 1238×

Dle informace ze SÚS JMK bude poslední úplná uzavírka silnice II/379 v průtahu místní části Lažánky v letošním roce 06.12. a 07.12.2014. Důvodem uzavírky je demontáž mostního provizoria.

Folklórní písně z Blanenska – výzva dětem, studentům a dalším

zveřejněno: 25.11.2014, kultura, přečteno: 998×

Galerie města Blanska vyzývá děti, studenty, učitelky a vedoucí zájmových kroužků k účasti na přehlídce dětských prací na téma Folklórní písně z Blanenska.

Dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko 2014

zveřejněno: 24.11.2014, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1446×

Vážení občané, předkládáme vám opět dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko. Znovu se chceme ptát vás, „zákazníků“, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste s nimi spokojeni. Dotazník je striktně anonymní.

Rajbas 2014 – cestovatelé a dobrodruzi se bavili v Blansku

zveřejněno: 24.11.2014, ostatní, přečteno: 1935×

Spousta přednášek, filmů, workshopy, taneční zábava, běh se soudkem na Hořice, křest nové knihy Milan Daňka, ale také nového filmu o něm, filmové soutěže Okem dobrodruha nebo NaFest, to vše a víc byl třídenní víkend v Blansku v rámci festivalu Rajbas 2014.

Již v pátek se na náměstí Republiky v Blansku rozsvítí vánoční strom

zveřejněno: 23.11.2014, kultura, přečteno: 2565×

Dvoudenní akce zahrnuje vánoční trhy i bohatý kulturní program pro děti i dospělé. Stejně jako v předchozích letech dostanou ty děti, které přijdou převlečené za čertíky nebo andílky, sladkou odměnu od vedoucích představitelů města Blanska.

BESIP dbá na osvětu i prevenci

zveřejněno: 22.11.2014, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1402×

Dvě osvětové akce uspořádal v říjnu aktiv BESIP při MěÚ Blansko. Učil řidiče jak zachránit život a seniory jak se bezpečně účastnit provozu na pozemních komunikacích.

V kině ukázali socialismus bez příkras

zveřejněno: 21.11.2014, ostatní, přečteno: 1281×

U příležitosti 25. výročí 17. listopadu uspořádal spolek BEZPŘÍKRAS v blanenském kině tematickou výstavu, besedu a promítl dva filmy.

Začalo kácení dřevin rostoucích mimo les

zveřejněno: 21.11.2014, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1412×

V těchto dnech začínají na odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou neklamným znamením, že nastává období vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku.

Církev československá husitská v Blansku vyhlašuje akci Spacáky

zveřejněno: 20.11.2014, ostatní, přečteno: 1191×

Jaká bude letošní zima, co se týče teplot, to nevíme. V našem životě z víry je základem slavení bohoslužeb, čtení Písma, modlitba, přijímání svátostí, spoluvytváření a podpora farního společenství. Další důležitou rovinou je i diakonie – služba lásky, lidem kolem sebe.

Pachatel přepadení benzinky si nevšiml majáku ani uniformy

zveřejněno: 20.11.2014, tiskové zprávy, přečteno: 2051×

Blanenští kriminalisté aktuálně uzavírají páteční případ z místní benzínové čerpací stanice, jejíž obsluhu krátce před třiadvacátou hodinou přepadl maskovaný lupič.

Letošní vánoční strom pochází z Olomučan

zveřejněno: 20.11.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1473×

Vánoční strom, který bude stát na náměstí Republiky, v letošním roce věnovali městu Blansku manželé Rejdovi z Olomučan. Jedná se o asi 10 m vysoký stříbrný smrk. Ten bude na náměstí instalován dne 24.11.2014. Slavnostní rozsvícení proběhne dne 28.11.2014. Strom ponese z větší části novou výzdobu.

Upozornění provozovatelům potravinářských podniků na hlášení změn

zveřejněno: 19.11.2014, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1594×

Provozovatelé potravinářských podniků jsou povinni oznámit změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly.

Nová ambulance praktického lékaře v Nemocnici Blansko

zveřejněno: 19.11.2014, tiskové zprávy, přečteno: 12941×

Od 5. listopadu 2014 zahájila provoz nová ambulance Nemocnice Blansko, a to ambulance praktického lékaře pro dospělé. Nachází se ve 2. patře polikliniky a ordinuje v ní lékař MUDr. Michal Grűnwald, všeobecná sestra je Andrea Kaňová.

Nabídka přebytečného majetku z knihovny

zveřejněno: 18.11.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1232×

Městská knihovna Blansko nabízí k odprodeji přebytečný majetek. Prodejní cena je 10 % pořizovací ceny. Případní zájemci se mohou po předchozí telefonické domluvě s pí R. Gromešovou (tel. č. 516 410 101 nebo 777 443 205) přijít na výše uvedený majetek podívat v termínu od 24.11. do 28.11.2014, v době od 6:30 do 15:00 hodin. Seznam majetku.

Proces rušení hazardu ve městě je úspěšný

zveřejněno: 18.11.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1425×

Po měsících čekání na rozhodnutí ministra financí Ing. Andreje Babiše v rozkladech, které provozovatelé Interaktivních videoloterních zařízení (dále jen IVT) podaly jako reakci na rozhodnutí ministerstva financí zrušit udělená povolení pro jejich provoz ve městě Blansko, se ve městě konečně odstraňují první IVT.

Živá paměť: BUĎME SVORNI ON THE ROAD / STOPY MILANA DAŇKA

zveřejněno: 18.11.2014, kultura, přečteno: 1522×

Další osobnost, kterou představuje cyklus Živá paměť, má za sebou dlouholeté působení ve veřejném životě v Blansku a stojí za mnoha projekty, které fungují a rozvíjejí se dodnes.

Uzavírka silnice II/379 při provádění rekonstrukce v průtahu města Blansko – místní části Lažánky

zveřejněno: 17.11.2014, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2446×

Podrobné informace k plánovaným listopadovým uzavírkám Lažánek.

Blansko přivítalo svatého Martina

zveřejněno: 16.11.2014, kultura, přečteno: 2275×

Je již tradicí, že první víkend po svatém Martinu projde blanenskými ulicemi pestrý historický průvod vedený patronem města, svatým Martinem na bílém koni.

Projekt prorodinné politiky Jihomoravského kraje spojil seniory a děti

zveřejněno: 16.11.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1079×

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy obdržela v letošním roce finanční dotaci v rámci dotačního řízení Jihomoravského kraje zaměřeného na podporu prorodinné politiky v obcích.

Dokončení investiční akce „Blansko-Těchov, lokalita Na Slunku, rekonstrukce místní komunikace“

zveřejněno: 16.11.2014, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1228×

Stavba byla dokončena ve 41. týdnu.  Provedla ji společnost elitbau s. r. o.  Předmětem byla rekonstrukce cca 120 m místní komunikace s asfaltovým povrchem v šířce od 3 do 5 m včetně konstrukčních vrstev. Celkové náklady této akce byly 622.208 Kč včetně DPH.

Lodní modeláři hodnotí své výsledky na soutěžích v letošním roce

zveřejněno: 15.11.2014, sport, přečteno: 1270×

Sezona roku 2014 byla úspěšná pro modeláře, žáky organizované v našem klubu, pod záštitou DDM Blansko. Žáci se zúčastnili soutěží o putovní Moravský pohár krajského přeboru, ze kterého se postupuje na Mistrovství republiky žáků.

Hotel Dukla bude odstraněn do konce října příštího roku

zveřejněno: 14.11.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1713×

Rada města Blanska schválila na svém zasedání dne 11. listopadu harmonogram prací spojených s odstraněním hotelu Dukla, o kterém rozhodli občané města v rámci referenda. Jeho výsledek je pro vedení města závazný a finanční prostředky spojené s demolicí objektu nesmí přesáhnout stanovenou částku 10 mil. korun.

Na rok 2015 je připraven vyrovnaný rozpočet

zveřejněno: 14.11.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1567×

Starosta Mgr. Ivo Polák představil návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2015, který označil jako vyrovnaný. Dle jeho vyjádření byl připraven důkladně a zodpovědně, bez ohledu na konání komunálních voleb. Plánovaný rozpočet projde schvalovacím procesem nejdříve 25. listopadu v Radě města Blanska a poté na jednání zastupitelstva dne 16. prosince 2014.

Blansko navštíví prezident republiky

zveřejněno: 14.11.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2126×

1. prosince přijede do Blanska v rámci své cesty po Jihomoravském kraji prezident republiky Miloš Zeman. Program jeho návštěvy je nyní v jednání s protokolem Pražského hradu. Prezident by rád navštívil některé blanenské firmy, těší se však i na setkání s občany města na náměstí Republiky. Posledním prezidentem, který navštívil naše město v letech 2004 a 2005, byl Václav Klaus.

Mladí florbalisté z SK EDEN vyhráli republikový turnaj

zveřejněno: 14.11.2014, sport, přečteno: 2521×

Republiková soutěž ČASPV ve florbalu se konala koncem října v Pardubicích. Mladí florbalisté ze ZŠ Erbenovy v konkurenci dalších osmi týmů uspěli a téměř bez zaváhání prošli celým turnajem.

Speciální výstava Dalmatin klubu ČR přilákala do Blanska účastníky hned z několika evropských zemí

zveřejněno: 14.11.2014, ostatní, přečteno: 1169×

Souběžně s Evropskou výstavou psů v Brně proběhla v sobotu 25. října 2014 v prostorách Dělnického domu v Blansku Speciální výstava Dalmatin klubu ČR (dále jen DK ČR). Účast byla odpovídající významu dané akce, celkem bylo přihlášeno osmdesát dva dalmatinů, z toho pak třiadvacet z několika evropských zemí.

Výběrové řízení na funkci ředitel/ka Muzea Blansko

zveřejněno: 13.11.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 2263×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitel/ka Muzea Blansko.

ASK Blansko oslavila 85 let

zveřejněno: 13.11.2014, ostatní, přečteno: 2712×

85. výročí založení Asociace sportovních klubů Blansko si připomněla krátkým programem ve sportovní hale a předáním ocenění sportovním osobnostem.

Sbírka Bílá pastelka pomáhá nevidomým

zveřejněno: 13.11.2014, ostatní, přečteno: 988×

I letos se v polovině října konala nejen v Blansku celonárodní sbírka Bílá pastelka, jejíž výtěžek je věnován na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat pro vidícího člověka zcela běžné činnosti, jako např. samostatně chodit s bílou holí, obsluhovat počítač bez možnosti kontroly zrakem apod.

Sv. Martina uvítá i delegace ze Scandiana

zveřejněno: 13.11.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1059×

Pravidelnými účastníky na nejvýznamnější městské kulturní a historické akci Vítání sv. Martina bývají také zástupci našich partnerských měst. Letos zavítá do Blanska delegace z italského města Scandiana, neboť právě v tomto roce si připomínáme 50. výročí družebních vztahů obou měst.

Burza v Dělnickém domě nabídla výběr z 31 středních škol

zveřejněno: 12.11.2014, ostatní, přečteno: 1444×

Široký výběr středních škol a učilišť nabídla žákům končícím základní školu burza, která se konala v pátek 7. listopadu v Dělnickém domě v Blansku.

Blanka informuje i o svatomartinském víkendu

zveřejněno: 12.11.2014, odbor kancelář tajemníka, kultura, přečteno: 1228×

Vzhledem k tomu, že se hlavní oslavy Vítání sv. Martina v letošním roce přesouvají na neděli, bude Informační kancelář Blanka v sobotu 15.11.2014 otevřena dle své tradiční otvírací doby v 9:00–12:00 hod.

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 17.11.2014

zveřejněno: 11.11.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1078×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí 17.11.2014. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním a vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.

Blansko ožije Rajbasem. Přinášíme program festivalu

zveřejněno: 11.11.2014, ostatní, přečteno: 1542×

O třetím listopadovém víkendu se Blansko i jeho okolí každoročně stává místem setkání příznivců nejrůznějších outdoorových aktivit, filmu a nezávislého cestovaní. 16. ročník festivalu filmů, setkání a dobrodružství RAJBAS 2014 proběhne ve dnech 21.–23.11.2014. Akce probíhá tradičně pod patronátem starosty města a s podporou Jihomoravského kraje.

Vítání svatého Martina 2014: Program oslav

zveřejněno: 10.11.2014, kultura, přečteno: 3757×

Třídenní akce Vítání svatého Martina 2014 nabízí zábavu, poznání, gastronomické speciality a bohatý program zakončený ohňostrojem.

Nefunkční telefonní linky na MěÚ Blansko

zveřejněno: 10.11.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1084×

Z důvodu modernizace telefonní ústředny nebudou na MěÚ Blansko v pátek 28.11.2014 od 12:00 hodin v provozu pevné telefonní linky.

Úplná uzavírka Lažánek o víkendech v listopadu 2014

zveřejněno: 10.11.2014, ostatní, přečteno: 3118×

Z důvodu pokládky obrusné vrstvy vozovky v části stavby budou o víkendech 22.–23.11. a 29.–30.11.2014 Lažánky uzavřeny pro dopravu. Jedná se o úplnou uzavírku.

Naše tradice – dokument o svatém Martinovi

zveřejněno: 10.11.2014, historie, přečteno: 1529×

Kdo byl svatý Martin, jak žil, jaké pověsti se váží k jeho životu a proč slavíme jeho svátek? Na to vše vám odpoví dokument o svatém Martinovi ze seriálu Naše tradice z produkce České televize, který můžete zhlédnout na webu iVysílání.

Kdo vás bude bavit na Vítání svatého Martina 2014?

zveřejněno: 10.11.2014, kultura, přečteno: 1879×

Krátké představení některých účinkujících, na něž se můžete těšit v rámci programu Vítání svatého Martina v Blansku.

Svatý Martin patronem studentů?

zveřejněno: 09.11.2014, kultura, přečteno: 1443×

Blanenské vítání svatého Martina není jen příležitostí pro důstojnou oslavu svátku významného světce, příležitostí pro zážitky kulturní a kulinářské, pro setkávání přátel a návštěvu našeho města, ale může mít i podobu vzdělávání a získávání odborných dovedností.

Svatomartinská menu ve vybraných restauracích

zveřejněno: 09.11.2014, ostatní, přečteno: 1310×

U příležitosti Vítání svatého Martina 2014 nabízí místní restaurace speciální svatomartinská menu. Přehled s popisy jednotlivých menu si můžete stáhnout na stránkách věnovaných letošním oslavám Vítání sv. Martina.

Blanenský uličník – Alešova

zveřejněno: 09.11.2014, historie, přečteno: 1433×

Alešova ulice se nachází na Starém Blansku. Mikoláš Aleš byl český malíř, kreslíř a ilustrátor. Tvořil zpočátku v pozdně romantickém stylu, později tíhl spíše k secesi.

Už podvanácté si připomněli výročí vzniku domova

zveřejněno: 08.11.2014, ostatní, přečteno: 1073×

V pořadí už dvanácté oslavy výročí vzniku SENIOR centra Blansko se letošní rok konaly ve středu 15. října a ve čtvrtek 16. října. Po oba dva dny se v prostorách hlavní jídelny domova, která se proměnila na slavnostní sál, vystřídali postupně uživatelé Domova se zvláštním režimem a Domova pro seniory, aby si společně připomněli už 12. výročí založení domova.

Blanenský chodec znovu vyráží do města

zveřejněno: 08.11.2014, historie, přečteno: 1056×

Tradiční součástí programu oslav Vítání sv. Martina jsou také komentované prohlídky města Blanska, které pro zájemce pořádá Galerie Jonáš ve spolupráci s Blanenskou informační kanceláří Blanka. Letos se komentovaná prohlídka města uskuteční v sobotu 15.11.2014 v 10:00 hodin.

Změny autobusových jízdních řádů v souvislosti s opravou Lažánek

zveřejněno: 07.11.2014, ostatní, přečteno: 1838×

Z důvodu přetrvávajících problémů při opravě kanalizace v Lažánkách bude od 10.11. do 13.12. změněna organizace dopravy mezi Blanskem a Lažánkami. Podrobnosti o změnách a jízdní řády najdete na webu IDS JMK.

Vítání svatého Martina 2014: Pochod světýlek ke sv. Martinovi

zveřejněno: 07.11.2014, kultura, přečteno: 1747×

I letos pořádá Centrum "PRO" Blansko, zařízení Oblastní charity Blansko již šestý Pochod světýlek ke sv. Martinovi. Zakončení akce proběhne ve spolupráci s farním úřadem římskokatolické církve v Blansku v prostorách Centra svatého Martina. Rok od roku si tato akce získává větší oblibu dětí i dospělých.

Termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města

zveřejněno: 06.11.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1535×

Přehled termínů v období listopad 2014 – prosinec 2015.

Restaurace nabídnou svatomartinské menu

zveřejněno: 06.11.2014, kultura, přečteno: 1596×

Již od prvního ročníku Vítání sv. Martina se blanenské restaurace připojily k městským oslavám a nabízely svým zákazníkům speciální svatomartinské menu.

Svatomartinská dílna pro děti v Galerii města Blanska

zveřejněno: 05.11.2014, ostatní, přečteno: 1237×

Již několik let Galerie města Blanska pořádá tvořivou dílnu k uctění svatého Martina. Těmito dílničkami se zapojuje do proudu oslav v Blansku, kterého patronem je právě svatý Martin. Děti, žáci, studenti a další zájemci se seznámí s životem svatého Martina a se zvyky, které se k jeho svátku váží.

V Blansku bylo na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvoleno nové vedení města

zveřejněno: 04.11.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3535×

V úterý 4. listopadu se v Dělnickém domě uskutečnilo 1. ustavující zasedání zastupitelstva pro volební období 2014–2018.

Kniha Blanenský chodec se dočkala dotisku

zveřejněno: 04.11.2014, ostatní, přečteno: 1317×

Pro velký zájem ze strany občanů je proveden již druhý dotisk  knihy Blanenský chodec.

Dřevořezby Antonína Bárty jsou k vidění v Galerii Jonáš

zveřejněno: 03.11.2014, kultura, přečteno: 1299×

Regionální umělec Antonín Bárta z Olešné vystavuje do 7. listopadu svoje řezbářské práce kombinované s kovem v Galerii Jonáš Blansko. Slavnostní vernisáž výstavy, jež proběhla v podvečer 17. října 2014, byla vhodně doplněna příjemným hudebním doprovodem kapely Karel a my.

Rodiče pozor! Představení Michala Nesvadby bylo přesunuto na pátek 7. listopadu!

zveřejněno: 03.11.2014, kultura, přečteno: 1076×

Z technických důvodů je přesunuto představení Michala Nesvadby – Michal na hraní v Kině Blansko z původní soboty 8. listopadu v 10:00 h na pátek 7. listopadu v 17:00 h!

Galerií zní multimediální instalace i folklórní písně Blanenska

zveřejněno: 02.11.2014, kultura, přečteno: 1020×

Přijďte zhlédnout dokument Blansko a okolí ve folklórních písních do Galerie města Blanska.

Pokračovací taneční pro dospělé

zveřejněno: 02.11.2014, ostatní, přečteno: 1142×

V neděli 9. listopadu v 19:00 hodin zahajují pokračovací taneční kurzy pro dospělé.

Eduard Bartelmus a jeho blanenský vynález pro každého

zveřejněno: 01.11.2014, historie, přečteno: 2327×

To, že ke svatomartinským hodům patří už neodmyslitelně husa na pekáči, ví každý, stejně jako to, že smaltované pekáče a hrnce jsou běžným vybavením každé pořádné kuchyně. Ale možná vás překvapí, že tomu tak nebylo vždycky a co víc, že tito užiteční pomocníci v domácnosti mají vlastně blanenský původ!

Vítání svatého Martina 2014: Předprodej vstupenek

zveřejněno: 31.10.2014, kultura, přečteno: 1671×

Také v letošním roce bude v areálu zámeckého parku v průběhu Vítání sv. Martina vybíráno vstupné. Cena vstupného zůstává v letošním roce nezměněna. V předprodeji bude možné koupit si vstupenky za 30 Kč, na místě za 50 Kč.

V Blansku připomněli vznik samostatného Československa

zveřejněno: 30.10.2014, kultura, přečteno: 1058×

V Praze byl 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát. Tuto významnou událost připomněli hlavní představitelé města Blanska a další zúčastnění a hosté při pietním aktu u památníku na náměstí Svobody. Při této příležitosti přednesl starosta města Mgr. Ivo Polák projev.

Nemocnice Blansko uspořádala odborný seminář pro pediatry

zveřejněno: 30.10.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1571×

Rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko uspořádalo odborný seminář pro pediatry. Uskutečnil se ve středu 22. října 2014 v prostorách blanenské nemocnice a jeho tématem byla „Centrální koordinační porucha u kojenců – včasná diagnostika a léčba“.

Pietní vzpomínka za zesnulé

zveřejněno: 29.10.2014, ostatní, přečteno: 1390×

Komise pro občanské záležitosti města Blanska, Církev římskokatolická a Církev československá husitská zvou spoluobčany na slavnostní Pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany v areálu městského hřbitova v Blansku. Uskuteční se  2. listopadu od 14:30 hodin na hřbitově v Blansku, od 14:00 hodin hraje Dechová hudba Blansko.

Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Blanska

zveřejněno: 29.10.2014, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1690×

Uskuteční se v úterý 4. listopadu v 15:30 hodin ve velkém sále Dělnického domu, na ulici Hybešova 1.

Hledají se kurýři prevence z řad seniorů

zveřejněno: 29.10.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1136×

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Holešově – pracoviště Brno realizuje v letošním roce projekt „Senioři sobě II“.
Hlavním cílem tohoto projektu je předcházení páchání trestné činnosti na seniorech, posilování jejich bezpečí a zdravého životního stylu.

Zubní pohotovost v listopadu 2014

zveřejněno: 29.10.2014, ostatní, přečteno: 1436×

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

V dřevěném kostele požehnají svatostánku

zveřejněno: 28.10.2014, ostatní, přečteno: 1481×

Několikaleté úsilí o celkovou obnovu interiéru a zařízení dřevěného kostela v Blansku bylo završeno restaurováním a umístěním původního svatostánku v lodi kostela.

Veřejné osvětlení na Zborovcích

zveřejněno: 27.10.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1606×

Dne 22.10. byl při dopravní nehodě kompletně zbourán rozvaděč veřejného osvětlení, ze kterého je napájeno veřejné osvětlení „Zborovce“. Vzhledem k tomu, že nový rozvaděč je ve výrobě, nebude VO nějakou dobu svítit. Nejbližší termín dokončení opravy je 29. října.

Na Burze středních škol v Blansku se představí 28 škol z celého regionu

zveřejněno: 27.10.2014, ostatní, přečteno: 1643×

V pátek 7. listopadu se v Dělnickém domě v Blansku uskuteční Burza středních škol. Účast přislíbily školy nejen z Blanska, ale také z Brna, Valtic nebo Litomyšle.

Výzva pro pořadatele kulturních akcí

zveřejněno: 26.10.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1035×

Informační kancelář Blanka připravuje i pro rok 2015 Kalendář akcí regionu Moravský kras a okolí. Rádi bychom do něj zařadili co největší množství akcí, které se budou na Blanensku konat.

Gymnázium Blansko slaví 65 let a představuje opravenou tělocvičnu

zveřejněno: 25.10.2014, ostatní, přečteno: 2820×

V roce 2014 se vedení školy podařilo zateplit starou tělocvičnu, přístavbu a spojovací můstek.

Pro muže bez přístřeší je tu Noclehárna pro muže Blansko

zveřejněno: 24.10.2014, ostatní, přečteno: 1627×

Základním posláním sociální služby „Noclehárna pro muže Blansko“ je poskytnutí pomoci mužům bez přístřeší a vytvoření podmínek pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb, v případě zájmu klienta pak i poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace.

Město přijalo dotaci na ztrátové žákovské jízdné

zveřejněno: 23.10.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1082×

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2014 ze svého rozpočtu městu Blansku dotaci na úhradu nákladů města vzniklých tím, že kompenzuje dopravci ČAD Blansko, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou poskytováním žákovského jízdného. Tato dotace činí 210 000 Kč.

Vzpomínkový akt k 96. výročí Dne vzniku samostatného československého státu

zveřejněno: 23.10.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 944×

Město Blansko zve všechny občany na vzpomínkový akt k 96. výročí Dne vzniku samostatného československého státu, který se bude konat v úterý 28. října 2014 na náměstí Svobody. Oslava bude zahájena v 9:30 hodin koncertem Dechové hudby Blansko. V 10:00 hodin představitelé města a zástupci dalších organizací položí věnce k památníku obětí 1. světové války, význam 28. října 1918 pak připomene ve svém vystoupení starosta města.

V Blansku byla podepsána koaliční smlouva

zveřejněno: 22.10.2014, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 2502×

Blansko povede další čtyři roky dosavadní koalice ve složení ČSSD, ODS, KDU-ČSL a VPM. Včera to stvrdili svým podpisem pod koaliční smlouvou všichni zvolení zastupitelé těchto politických stran.

Nemocnice Blansko připravila novou službu pro pacienty – CANISTERAPII

zveřejněno: 22.10.2014, tiskové zprávy, přečteno: 2230×

Od prázdninových měsíců ve „zkušebním provozu“ a od září již v zaběhlém režimu pomáhají v blanenské nemocnici pejsci. Snahou Nemocnice Blansko je zavádět nové metody a postupy, které pacientům pomohou čas strávený v nemocnici co nejvíce usnadnit a zpříjemnit. V tomto trendu pokračujeme i letos a zejména dlouhodobě nemocným pacientům nabízíme novou službu – CANISTERAPII, tedy léčebný kontakt psa a člověka.

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 28.10.2014

zveřejněno: 22.10.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1167×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v úterý 28.10.2014. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním a vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.

Oznámení o opravě kanalizace a uzavírce křižovatky

zveřejněno: 21.10.2014, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1491×

Ve čtvrtek 23.10.2014 od 6:00 do 18:00 hodin bude neprůjezdná křižovatka na účelové komunikaci ve Zborovci (nalevo za Rulíškem) z důvodu opravy dešťové kanalizace. Přesné místo je vyznačeno na mapě.

Nabídka přebytečného majetku

zveřejněno: 21.10.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1676×

Městská knihovna Blansko nabízí k odprodeji přebytečný majetek. Prodejní cena je 10 % pořizovací ceny. Případní zájemci se mohou po předchozí telefonické domluvě s paníí R. Gromešovou (tel. č. 516 410 101 nebo 777 443 205) přijít na výše uvedený majetek podívat v termínu od 29. do 31.10.2014, v době od 6:30 do 15:00 hodin.

„Dvakrát zachráněné dítě“ Tomáš Graumann navštívil Blansko

zveřejněno: 21.10.2014, ostatní, přečteno: 1309×

V úterý 7. října 2014 byla pro blanenskou veřejnost a pro žáky základních škol připravena v blanenském kině prezentace Tomáše Graumanna, jednoho z posledních 669 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem. Jeho působivý a velmi emotivní výklad byl v závěru doplněn projekcí dokumentu Síla lidskosti, jenž natočil v roce 2000 režisér Matej Mináč.

Vyšla nová Kniha českých rekordů

zveřejněno: 20.10.2014, cestovní ruch, přečteno: 1252×

Obsahuje mj. také poslední rekord Blanska, Boskovic a Pivovaru Černá Hora  z letošního roku, a to „Nejvíc lidí, kteří mají srdce na dlani“.

Volejbalový oddíl hledá děvčata

zveřejněno: 19.10.2014, sport, přečteno: 1192×

Volejbalový oddíl ASK Blansko provádí nábor žákyň narozených především v letech 2000 až 2002 do svých družstev.

Svátek seniorů ve Střední škole gastronomické

zveřejněno: 19.10.2014, ostatní, přečteno: 1089×

Starším lidem bývá prokazována úcta různými formami, je oceňována jejich moudrost a životní zkušenost. Úroveň každé společnosti lze mimo jiné posoudit také podle toho, jak se chová k seniorům.

Výsledky volejbalové mládeže

zveřejněno: 18.10.2014, sport, přečteno: 1421×

Víkend 11. a 12. října byl pro volejbalový oddíl ASK Blansko bohatý na sportovní akce.

Blanenský chodec – recenze

zveřejněno: 18.10.2014, ostatní, přečteno: 1305×

Pod tímto názvem vyšla počátkem roku 2014 vlastivědná publikace Pavla Svobody. Je to zajímavá, převážně obrázková práce o 114 stranách. Člení se na pět částí: Krok za krokem po památných místech, Živnosti v Blansku, Blansko v datech, Zajímavosti a kuriozity, Když se v Blansku řekne. Nejrozsáhlejší a nejzávažnější jsou první dvě části.

Pozvánka na výstavu: Dřevořezby Antonína Bárty

zveřejněno: 17.10.2014, kultura, přečteno: 1175×

Má rád dřevo ve všech jeho podobách, od živého – stromy, lesy – až po výrobky z něho. Věří, že „doba dřevěná stále potrvá a tenhle náš zřejmě nejstarší lidský materiál bude ukazován, chválen, veleben i uctíván snad ve všech svých podobách – od kolébky až po rakev“

Dobrodružství je třeba zažít

zveřejněno: 17.10.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1174×

Záměr přispět k řešení nepříznivého vývoje v oblasti kriminality a dalších sociálně patologických jevů dětí a mládeže je již 14. rokem motivem realizace projektu „DOBRODRUŽSTVÍ“, který se snaží vedle zavedených administrativně represivních metod vytvořit prostor alternativnímu opatření. Je realizován v úzké spolupráci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Blansko a týmu dobrovolných pracovníku občanského sdružení Horizont.

Blanenští fotbalisté pomohli výběru na Mistrovství Evropy amatérských družstev

zveřejněno: 16.10.2014, sport, přečteno: 915×

Pět fotbalistů z blanenského družstva mužů reprezentovalo Jihomoravský kraj v Srbsku v Regions cupu v kvalifikační skupině o postup na Mistrovství Evropy amatérských mužstev.

Investiční akce druhého pololetí

zveřejněno: 16.10.2014, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1412×

Odbor investičního a územního rozvoje Městského úřadu Blansko přináší přehledný výčet investičních akcí letos již provedených i těch, jejichž realizace proběhne ještě do konce tohoto roku.

Školáci v Muzeu Blansko

zveřejněno: 15.10.2014, ostatní, přečteno: 1012×

S novým školním rokem začaly opět mířit do zámku skupinky dětí blanenských i okolních škol. Nás to těší a děti se tak mohou nenásilně seznámit s historií našeho města.

Pozvánka na výstavu: Pavel Korbička & Lucie Vítková – Interference

zveřejněno: 14.10.2014, kultura, přečteno: 1354×

Duo Pavel Korbička a Lucie Vítková se na výtvarné i hudební scéně dosud objevili s projekty Akustické obrazyMedialog. Výstava připravovaná pro Galerii Blansko představí zcela nový typ Akustických obrazů, vytvořených přímo pro tuto galerii a její klíčová místa, v podobě tří monumentálních zvukově-obrazových projekcí. Pro novou modifikaci projektu autoři zvolili název Interference.

Nemocnice Blansko vydala novou publikaci pod názvem Pojednání o moru

zveřejněno: 14.10.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1038×

Nemocnice Blansko vydává v pořadí již třetí publikaci, a to k třicátému výročí svého otevření. Publikace s názvem Dissertatio de peste – Pojednání o moru je dílem autorské dvojice Ing. Bohumila Grundy, CSc. a paní Jitky Ševčíkové, v současné době knihovnice blanenské nemocnice.

Výčet akcí oprav v rámci rozpočtu města na rok 2014

zveřejněno: 13.10.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1237×

Doposud byly v letošním roce realizovány jmenovité akce oprav chodníků v městské části Dolní Lhota, ulic Husovy, Hybešovy (u soudu), Údolní, Havlíčkovy – nám. Míru.

Bílá pastelka pomáhá už 15 let

zveřejněno: 13.10.2014, ostatní, přečteno: 1089×

Celonárodní sbírka Bílá pastelka se koná každoročně od roku 2000 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole (15. října). Probíhá v mnoha městech a obcích po celé naší republice a její výtěžek je věnován na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat pro vidícího člověka jinak zcela běžné činnosti, jako např. samostatně chodit s bílou holí, obsluhovat počítač bez možnosti kontroly zrakem a další dovednosti pro samostatný a nezávislý život.

Silnice na Holštejn je průjezdná bez omezení

zveřejněno: 12.10.2014, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1472×

Ve dnech 27.- 28.09.2014 byla dokončena oprava celého silničního tahu Lipovec – Holštejn (až po křižovatku „U kaštanu“). Jednalo se o sanační opravy silnice až po finální úpravu obrusné vrstvy.

Rybářské závody mládeže letos přilákaly třicítku mladých rybářů z Blanska a okolí

zveřejněno: 12.10.2014, sport, přečteno: 2055×

V neděli 28. září proběhl na novém revíru pro mládež ve Sloupečníku již desátý ročník Rybářských závodů mládeže.

Výsledky referenda o zbourání, či zachování hotelu Dukla

zveřejněno: 11.10.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 6910×

Blanenští občané v referendu rozhodovali o osudu hotelu Dukla na náměstí Republiky. V něm se vyjádřili pro jeho zbourání. Podle počtu hlasů je referendum závazné.

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Blanska 2014

zveřejněno: 11.10.2014, ostatní, přečteno: 6436×

Volební účast, počet hlasů pro jednotlivé strany a počet získaných mandátů – předpokládané složení zastupitelstva města.

Adaptační kurz 1. ročníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko

zveřejněno: 11.10.2014, ostatní, přečteno: 1489×

Akademie & Tělo! … to jsou výstižné  nápisy, které ze svých těl vytvořili studenti prvních ročníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Blansku, a to v rámci seznamovacích her na adaptačním kurzu v Rekreačním středisku Hutník, v Radějově na jihu Moravy.

Kuželkáři hledají nové talenty

zveřejněno: 11.10.2014, sport, přečteno: 1043×

Kuželkářský klub Blansko provádí nábor dětí narozených v letech 2000 až 2004 do nových žákovských a dorosteneckých družstev.

Nemocnice Blansko připravila pro veřejnost Den srdce

zveřejněno: 10.10.2014, ostatní, přečteno: 1233×

Nemocnice Blansko se ke Dni srdce připojila osvětovou akcí pro veřejnost. Návštěvníkům ukázala různé metody vyšetření srdce a lékaři vysvětlovali různé formy léčení srdečních onemocnění. Zaměřili se také na prevenci.

Zisk z ceny vody je u VAS minimální

zveřejněno: 10.10.2014, ostatní, přečteno: 1333×

V minulých dnech deník Mladá fronta DNES zveřejnil článek s titulkem „Až třetina z ceny vody jde na zisk vodáren. Vytvořený zisk z vodného a stočného často mizí v zahraničí.“ Reakcí na tento článek bylo vyjádření VAS v tom smyslu, že nakládání se ziskem u vodárenských společností je rozdílné. Znatelné je to například právě na jižní Moravě.

Dětské hřiště na Klepačově dostalo nové herní prvky

zveřejněno: 09.10.2014, ostatní, přečteno: 1867×

V  úterý 30.09.2014 byly za účasti blanenského starosty Mgr. Ivo Poláka a místostarosty Ing. Bc. Jiřího Crhy slavnostně předány do užívání nové herní prvky dětského hřiště v městské části Blansko-Klepačov.

Fungování obce mezi volbami a ustavením nových obecních orgánů

zveřejněno: 09.10.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1287×

S nadcházejícími komunálními volbami, které prezident republiky vyhlásil na 10. a 11. října tohoto roku, souvisí upřesnění pravomocí obecních orgánů, jimiž jsou starosta, místostarostové, rada a zastupitelstvo města.

Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v Galerii města Blanska

zveřejněno: 09.10.2014, kultura, přečteno: 1391×

Nic naplat. Je to tak, že k některým výstavám je těžké vymyslet tvořivé dílny a naopak. K právě ukončené výstavě Krystalizace (06.09.–08.10.) bylo radostí připravovat program pro žáky a studenty. Téma krystalů je chytlavé, lákavé, efektní s velikou škálou možností a variací a inspirace.

Velké parkoviště u hlavního vlakového nádraží už mohou řidičí využívat

zveřejněno: 08.10.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 4135×

Do užívání bylo parkoviště dáno ve středu 8. října. Kapacitně je připraveno pojmout 208 osobních automobilů. Parkoviště je na nové ulici Edvarda Beneše.

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Investiční akce

zveřejněno: 08.10.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1093×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010–2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Opravy a údržba pozemních komunikací

zveřejněno: 08.10.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1403×

Opravy pozemních komunikací jsou prováděny jednak jako běžné opravy a dále jako velkoplošné opravy a samostatné akce oprav. V rámci běžných oprav, které představují lokální opravy povrchu místních komunikací (výtluky, propadená a jinak poškozená místa), byly doposud provedeny práce v objemu 2.849 tisíc korun.

Inženýrské sítě ve Zborovci jsou připraveny

zveřejněno: 07.10.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1697×

Zástupci vedení města Blanska a dodavatelů dnes slavnostně otevřeli hotovou část inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků ve Zborovci.

V Blansku přibyly dvě nové ulice

zveřejněno: 07.10.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2614×

Zastupitelstvo města Blanska rozhodlo o pojmenování prostoru nově vznikající ulice za lokalitou Zborovec. Tato získá s ohledem na původní pojmenování blízké polní trati název Březinky. Zastupitelstvo rovněž řešilo problém neurčitých adres v prostoru ulice Nádraží. Její část, ležící východně od železniční trati, ponese nově označení ulice Edvarda Beneše.

Koláč pro domácí hospic

zveřejněno: 06.10.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1200×

Dne 08.10.2014 od 9:00 hodin se bude konat již pošesté akce s názvem „Koláč pro domácí hospic“. Jde především o způsob, jak rozšířit mezi veřejnost podvědomí o činnosti Domácí hospicové péče.

Přijďte k referendu, vyzývá starosta

zveřejněno: 06.10.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1421×

Byť nejsem žádným zastáncem vyhlašování referend kolem každého problému, tak v tomto případě si myslím, že jde o natolik ústřední problém, že by o tom měli rozhodnout občané. Měli by k urnám přijít a vyjádřit se.

Mladší žáci získali cenné baseballové zkušenosti

zveřejněno: 05.10.2014, sport, přečteno: 968×

Během uplynulého víkendu se mladí baseballisté Olympie Blansko zúčastnili mistrovství republiky v coachballu.

Důstojný život seniorů je jednou z priorit blanenské radnice

zveřejněno: 05.10.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1431×

Na první den v měsíci říjnu připadá Mezinárodní den seniorů, který se snaží upozornit na postavení seniorů ve společnosti, na jejich problémy, se kterými se musí každodenně potýkat. Je zřejmé, že bez pomoci společnosti a také místních samospráv jim mohou čelit jen velmi těžce. Snahou města Blanska je být maximálně nápomocno svým dříve narozeným občanům při řešení mnohdy nelehkých situací, ve kterých se mohou ocitnout.

Týden knihoven 2014 v blanenské knihovně

zveřejněno: 04.10.2014, kultura, přečteno: 1017×

Profesní organizace Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky poosmnácté vyhlásila tradiční akci Týden knihoven, která proběhne po celé republice od 6. do 12. října 2014.

Systém centrálního zásobování teplem musí být srovnatelný s vlastním vytápěním

zveřejněno: 04.10.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1256×

Smlouva o centrálním zásobování teplem vyprší v roce 2018. Na stole je plán, jakým způsobem se bude vytápět dál. Odbor komunální údržby byl pověřen provést kroky, které by měly začít letos na podzim a skončit na podzim v roce 2018.

Otevřenými dveřmi oslaví dvanácté výročí domova

zveřejněno: 04.10.2014, ostatní, přečteno: 1064×

Letos v říjnu je tomu už dvanáct let, kdy se poprvé otevřely dveře blanenského SENIOR centra, dříve známého spíše pod označením „domov důchodců“.

Kolotoč 2014 je za rohem

zveřejněno: 03.10.2014, kultura, přečteno: 1363×

Multižánrový festival Kolotoč se po roce vrací nejen do sálu na Kolárce, ale také do ulic města Blanska. Během čtyř dnů nabídne divadelní představení, koncerty, výstavy, dílny i film. Na festival zve již od 1. října výstava fotografií OBYVATEL X na schodech vedle Komerční banky, která je rovněž součástí bohatého programu.

Dostali jste se do nepříznivé životní situace? Mohou Vám pomoci sociální služby

zveřejněno: 03.10.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1168×

Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém sociální pomoci, který významnou měrou přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá práva a spoluvytvářet i jejich podobu.

Aquapark zažil katastrofální sezonu

zveřejněno: 03.10.2014, ostatní, přečteno: 1406×

Abnormálně chladné léto se neblaze podepsalo na návštěvnosti aquaparku, a tím i na výnosech ze vstupného. Tržba je oproti průměru za posledních několik let ani ne poloviční.

Úpravy vzhledu radnice jsou dokončeny

zveřejněno: 02.10.2014, ostatní, přečteno: 1254×

Instalací čtyř chybějících věžiček na připravené trny byla definitivně dokončena úprava východní strany radnice. Cílem bylo přiblížit se co nejvíce původnímu vzhledu této historické budovy z roku 1904. Budova už dříve získala novou střešní krytinu, opraveny byly věžní hodiny a má také nová vstupní vrata a okna, obnova fasády je tedy poslední tečkou, co se týče vnějších úprav blanenské radnice.

Derby Metra vs ČKD připomnělo 10 let od založení FK Blansko

zveřejněno: 02.10.2014, sport, přečteno: 1705×

Bývalí hráči Spartaku Metra Blansko a Spartaku ČKD Blansko proti sobě nastoupili na fotbalovém hřišti na ulici Údolní v sobotu 27. září. Zajímavý duel okořeněný sedmi gólovými trefami a výbornými zákroky obou brankářů skončil výhrou Metry Blansko v poměru 4:3.

Pozvánka na výstavu: Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku v letech 1915–1919

zveřejněno: 02.10.2014, kultura, přečteno: 1523×

O první světové válce víme téměř vše, co se týká válečných střetů a jednání znepřátelených stran, ale nevíme téměř nic o životě civilního obyvatelstva. Válkou bylo postiženo stejně jako vojáci. Na ženách, dětech a starcích zůstala starost nejen o sebe, hospodářství, ale i o zabezpečení armády. Do této situace přicházeli lidé, kteří byli vystěhováni z míst, kde vzplanula ohniska války.

Vrácení dotace na provoz kompostárny nehrozí

zveřejněno: 01.10.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1568×

Rada města Blanska vzala na vědomí stanovisko SFŽP ČR ke snížení monitorovacích ukazatelů na projekt „Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů“, díky kterému není nutné zamýšlené snížení kapacity blanenské kompostárny. Vrácení dotace ve výši 17 mil. korun tedy městu nehrozí.

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov u dřevěného kostelíku

zveřejněno: 01.10.2014, ostatní, přečteno: 1156×

Tradiční sbírka humanitárního materiálu pro Občanské sdružení Diakonie Broumov se bude konat v úterý 7. října 2014 od 14:00 do 16:00 hodin u dřevěného kostelíku na ulici Rodkovského v Blansku.

Čištění dešťových vpustí v Blansku

zveřejněno: 30.09.2014, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1099×

Do konce září bude provedeno plošné čištění dešťových vpustí na Starém Blansku, sídlišti Podlesí a v ulicích 9. května, Chelčického, Erbenově, Leoše Janáčka, Wolkerově, Stařeckého, nám. Míru, Bartošově a Fűgnerově. Současně s tímto čištěním budou řešeny i havarijní situace vzniklé díky deštivému období v srpnu a na počátku září. Uvedenou etapou bude letošní čištění dokončeno. Termín dalšího plošného čištění se předpokládá v březnu a dubnu 2015.

Za svůj život vděčím Nicholasi Wintonovi, vzpomíná muž

zveřejněno: 30.09.2014, ostatní, přečteno: 1561×

Jeho příběh začíná 2. srpna 1939, kdy ho matka s babičkou posadily do vlaku. Netušil, co se děje, a na cestu se těšil. „Ony nejspíš plakaly. Ale já myslel, že jedu jen na výlet a netušil jsem, že už je nikdy neuvidím,“ vypráví třiaosmdesátiletý Tomáš Graumann.

Pohár starosty si odvezli strážníci z Přerova

zveřejněno: 29.09.2014, městská policie, zprávy z MěÚ, přečteno: 2136×

Dne 4. září 2014 se na střelnici v Boskovicích uskutečnil již osmý ročník mezinárodních závodů v praktické střelbě „O pohár starosty města Blanska“, které pořádá Městská policie Blansko.

Inlajnové závody škol na Sportovním ostrově

zveřejněno: 29.09.2014, sport, přečteno: 1676×

V pátek 19. září se uskutečnil první ročník inlajnových závodů žáků blanenských základních škol. Na okruhu kolem baseballového stadionu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku se na trati o délce 1 km a ve sprintu na 100 metrů utkalo asi třicet mladých závodníků.

Zubní pohotovost v říjnu 2014

zveřejněno: 29.09.2014, ostatní, přečteno: 1242×

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Dopravní infrastruktura

zveřejněno: 28.09.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1534×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010–2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Dlouhé zimní večery tráví výrobou pohádkových figurek

zveřejněno: 28.09.2014, ostatní, přečteno: 2266×

Pan Vladimír Buřt k modelaření tíhnul od mládí, ale nejvíc se mu věnuje až nyní, když je v důchodu. Během zimních večerů se baví tím, že vyrábí malá dioramata s postavami ze známých pohádek.

Blanenský uličník – Nerudova

zveřejněno: 27.09.2014, historie, přečteno: 1362×

Nerudova ulice spojuje ulici Masarykovu s Husovou a je rovnoběžná s Hálkovou ulicí.

Sportovní klub HC Blansko organizuje pro děti pravidelnou výuku bruslení

zveřejněno: 26.09.2014, sport, přečteno: 2090×

Rada města Blanska udělila souhlas k bezplatnému využívání sportoviště – zimního stadionu ve správě společnosti Služby Blansko, s. r. o. pro pořádání pravidelné výuky bruslení dětské veřejnosti sportovním klubem HC Blansko v rozsahu jedné hodiny týdně.

Zastupitelstvo projednalo změnu územního plánu

zveřejněno: 26.09.2014, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1579×

Na 18. zasedání Zastupitelstva města Blanska byly projednány podklady pro vydání změny územního plánu, jejíž pořízení bylo schváleno v r. 2013: Zastupitelstvo ověřilo soulad návrhu Změny ÚP Blansko B2013 – Z1 s nadřazenou dokumentací a stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu, souhlasilo s předloženým návrhem řešení a výsledky jeho projednání a vydalo Změnu ÚP Blansko B2013 – Z1 formou opatření obecné povahy.

Nejmladší baseballisté skončili třetí

zveřejněno: 25.09.2014, sport, přečteno: 962×

Uplynulou sobotu (20.09.) konal se na blanenském hřišti závěrečný, tedy finálový, turnaj nejmenších baseballistů do 7 let, do kterého se kvalifikovaly týmy brněnských Draků, třebíčských Nuclears a blanenské Olympie.

Cyklotoulky z Blanska ve vysílání ČT sport

zveřejněno: 25.09.2014, cestovní ruch, přečteno: 1709×

Vydejte se s námi za těmi nejkrásnějšími místy v České republice, zve již dlouhou dobu známý pořad Cyklotoulky k návštěvě míst po celé České republice. Nyní autoři zavítali i do Blanska a jeho okolí.

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Sport

zveřejněno: 25.09.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1325×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů v říjnu 2014

zveřejněno: 25.09.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1122×

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 03.10. do 11.10.2014. Dny, časy a trasy jsou uvedeny níže.

Problematika centrálního zásobování teplem (CZT)

zveřejněno: 24.09.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1785×

Město Blansko ve spolupráci s firmou Zásobování teplem s. r. o. a KA Contracting ČR s. r. o. (dříve Harpen ČR, s. r. o.) v letech 2001–2003 provedlo rekonstrukci a modernizaci systému centrálního zásobování teplem. Smlouvy, které byly tehdy uzavřeny a jsou vzájemně provázány jsou na dobu určitou, 15 let od kolaudace. Tato doba uplyne dne 07.11.2018.

Oprava železničního přejezdu uzavře silnici na Staré Blansko

zveřejněno: 24.09.2014, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1867×

Železniční přejezd Blansko-město bude kvůli nutným opravám uzavřen na jeden den 28.09.–29.09.2014 (neděle–pondělí) od 19:30 hod. do 05:00 hod.

Prvním krokem v souvislosti s rekonstrukcí komunikace na ul. Údolní byla oprava chodníku u kuželny

zveřejněno: 23.09.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1615×

V průběhu prázdnin byly provedeny opravy chodníku na ulici Údolní v úseku od kuželny po ulici Čapkovu. Zhotovitelem akce byla firma Markus – provádění staveb s. r. o. Blansko. Celkový objem nákladů činí 814 tisíc Kč.

Světový den srdce v Nemocnici Blansko

zveřejněno: 23.09.2014, ostatní, přečteno: 1506×

Nemocnice Blansko se i letos aktivně připojí ke Světovému dni srdce, a to v pondělí 29. září 2014.  V rámci této světové kampaně otevře blanenská nemocnice svoje „dveře“ v prostorách centrálního příjmu a kardiologie (3. patro lůžkové části nemocnice). Na zájemce bude čekat od 13:00 do 17:00 hodin zajímavý program.

Klub Ulita má nové podlahy

zveřejněno: 22.09.2014, ostatní, přečteno: 1146×

Dokončení oprav oslaví při zahájení nové sezony v úterý 24. září koncertem skupiny Šnek a spol. s písničkami skupiny Nerez. Čajovna bude otevřena již od 17:30 h, koncert začíná v 19:00 h.

Dopravní hřiště přechází do majetku města

zveřejněno: 22.09.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1257×

Zastupitelstvo města Blanska schválilo převzetí dopravního hřiště do majetku města formou darovací smlouvy od Centra služeb pro silniční dopravu. Pozemky, na kterých je hřiště vybudováno, jsou v majetku města a nejsou zatíženy restitucí. Město tak bude moci jako výhradní vlastník tohoto zařízení čerpat dotace na jeho obnovu v rámci mnoha dotačních titulů Jihomoravského kraje.

Exhibiční utkání starých gard Metry a ČKD

zveřejněno: 22.09.2014, sport, přečteno: 2425×

K příležitosti 10 let od založení fotbalového klubu FK Blansko bude v sobotu 27. září od 14:00 h sehráno na stadionu na Údolní exhibiční utkání starých gard ČKD Blansko a Metry Blansko. Záštitu nad utkáním převzal Ing. Jiří Crha, předseda FK Blansko a místostarosta města Blanska.

Tiskárna Kryl za Anděla pro Kryla

zveřejněno: 21.09.2014, kultura, přečteno: 1200×

Začátkem března letošního roku se blanenskou knihovnou nesly tóny písní legendárního Karla Kryla, doplněné povídáním o jeho – bohužel krátkém – životě. Kdo se besedy z projektu Cesty za poznáním zúčastnil, jistě si vzpomene, že byla zmíněna také Krylova spojitost s tiskárnou. Karel Kryl byl totiž synem a vnukem knihtiskaře.

Plnění programového prohlášení zhodnotil tisk

zveřejněno: 20.09.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1131×

Plnění programového prohlášení dostalo určitou vizitku v rámci krajského vydání Mladé fronty, kde byla zhodnocena všechna okresní města.

Na Blanensku počítají s regenerací silničních alejí

zveřejněno: 20.09.2014, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1443×

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, vydal koncem loňského roku souhlasné stanovisko k projektu „Regenerace silničních alejí SÚS JMK oblasti Blansko“ (dále jen „projekt“), který zpracoval Ing. Jaroslav Krejčí ze Znojma.

Blanenskou desítku nepokazilo ani nevlídné počasí

zveřejněno: 19.09.2014, sport, přečteno: 2451×

Do kalendáře sportovních akcí v Blansku se letos poprvé zařadil závod s názvem Blanenská desítka. Nabídl nejen běh, ale také bruslení nebo koloběh. A hned napoprvé přilákal více jak 600 účastníků.

Blanenští se vrátili ke kořenům prostřednictvím Dnů EHD

zveřejněno: 19.09.2014, kultura, přečteno: 1193×

Dny evropského dědictví rok co rok, pokaždé v měsíci září, otevírají široké veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov a objektů i prostor, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V Blansku se k této akci již tradičně připojilo Muzeum Blansko, kostel sv. Martina a dřevěný kostelík. Letošním tématem byly „Návraty ke kořenům“.

Blansko bude zítra rychlobruslit. Školy se utkají o pohár týmu Sáblíkové

zveřejněno: 18.09.2014, sport, přečteno: 1029×

První školní inlajnové závody, kvůli nepříznivému počasí posunuté o týden, proběhnou v Blansku zítra v pátek 19.09.2014 od 9:00 hodin. Na novém kilometrovém okruhu ve sportovním areálu Ludvíka Daňka.

Pohár zůstal v Blansku

zveřejněno: 18.09.2014, sport, přečteno: 1102×

Nejmladší basketbalisté mládežnického klubu BBK Blansko zahájili novou sezonu vítězstvím na domácím turnaji, a mohli tak převzít od patrona turnaje, starosty Blanska Ivo Poláka, pohár a zlaté medaile.

Týden sociálních služeb 2014

zveřejněno: 18.09.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1275×

Seznamte se s nabídkou sociálních služeb v regionu a prohlédněte si objekty, kde jsou služby poskytovány.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 17.09.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1208×

Komentáře starosty města Blanska k vybraným usnesením z posledního zasedání Zastupitelstva města Blanska.

5. ročník „Univerzity“ aneb Jak voní dálky

zveřejněno: 17.09.2014, ostatní, přečteno: 1138×

Již popáté připravila Městská knihovna Blansko pro zájemce z Blanska a blízkého okolí projekt „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“. Ve školním roce 2014/15 je tato pilotní akce blanenské knihovny věnována cestovatelskému tématu, proto také dostala výstižné pojmenování JAK VONÍ DÁLKY.

Vítání svatého Martina obdrželo značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®

zveřejněno: 17.09.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1488×

Značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt® je od svého vzniku v únoru 2007 udělována jedinečným typům výrobků a produktů. Původně šlo o potraviny a zemědělské produkty, řemeslné výrobky a umělecká díla z Moravského krasu. Od ledna 2014 je ale značka udělována také poskytovatelům ubytovacích a stravovacích služeb v regionu Moravský kras a okolí i realizátorům zajímavých volnočasových zážitků se vztahem ke zdejšímu regionu a jeho tradicím.

Galerie nabízí zájemcům tvořivě mineralogický program k výstavě Krystalizace

zveřejněno: 16.09.2014, kultura, přečteno: 1096×

Program je určený pro třídní kolektivy i pro zájemce z řad veřejnosti.

Brány Dětského dopravního hřiště se o prázdninách otevřely hned dvakrát

zveřejněno: 16.09.2014, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1189×

Již tradičně se o letních prázdninách otevřely brány Dětského dopravního hřiště v Blansku, aby přivítaly dětské návštěvníky a jejich doprovod z řad dospělých. Tyto preventivní dopravně bezpečnostní akce proběhly ve dnech 17. července a 21. srpna 2014.

Úspěšným reprezentantům v biketrialu se dostalo ocenění

zveřejněno: 15.09.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1849×

Blanenští biketrialisté, kteří dosáhli vynikajícího umístění na letošním MS v biketrialu ve Španělsku a v českém Tanvaldu, byli slavnostně přijati a oceněni za příkladnou reprezentaci města starostou Mgr. Ivo Polákem, místostarostou Ing. Jiřím Crhou a tajemníkem MěÚ Blansko Ing. Josefem Kupčíkem.

V Nemocnici Blansko zavádí nutriční poradenství prostřednictvím SKYPE

zveřejněno: 15.09.2014, tiskové zprávy, přečteno: 2083×

Od 15.09.2014 nabídne Nemocnice Blansko novinku, a to službu on-line konzultace s nutriční terapeutkou. Ta zájemcům poradí s problematikou dietní výživy, nutričních opatření, apod., prostřednictvím SKYPE.

Byla dokončena oprava komunikace na ulici Křižkovského

zveřejněno: 15.09.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1256×

Ve středu 3. září 2014 proběhlo slavnostní otevření akce „Oprava komunikace ulice Křižkovského“, úseku ulic Čelakovského-Palackého, za účasti starosty Mgr. Ivo Poláka a místostarosty Ing. Jiřího Crhy. Jedná se o úsek na konci ulice směrem ke hřbitovu, kde došlo k opravě v celé šíři vozovky včetně obrubníků.

Zahradní slavnost v Centru VELAN

zveřejněno: 14.09.2014, ostatní, přečteno: 1433×

Občanské neziskové sdružení Hnutí Humanitární Pomoci (HHP), které provozuje blanenský Domov OLGA (denní stacionář pro dospělé spoluobčany s mentálním postižením) a v Klepačově Centrum VELAN (chráněné byty pro část zmíněných klientů Domova OLGA) uspořádalo ve čtvrtek 11. září velkou zahradní slavnost.

Sbírka Muzea Blansko zařazena do informačního systému Ministerstva kultury

zveřejněno: 14.09.2014, ostatní, přečteno: 957×

Na webu jsou zveřejněny informace a fotografie z osmi podsbírek, např. archelologické, historické, sbírky měřicí techniky, umělecké litiny nebo z fondu o Moravském krasu.

Soustředění basketbalistek

zveřejněno: 13.09.2014, sport, přečteno: 1406×

Trenéři z basketbalového klubu BK Blansko uspořádaly pro své svěřenkyně v přípravném období letních prázdnin soustředění v Hustopečích u Brna. Konkrétně v termínu od 24.08. do 29.08.2014. Jednalo se především o kondiční soustředění, ale prostor byl i pro basketbalové dovednosti.

Novodobá sanitka pomáhá v nesnázích i na Blanensku

zveřejněno: 13.09.2014, ostatní, přečteno: 3550×

Nemáte nárok na sanitku a potřebujete se dopravit k lékaři, do lékárny, na lékařské vyšetření do některé z brněnských nemocnic? Nemůžete sami zajistit doprovod seniorům, nemocným nebo hůře se pohybujícím osobám? Nejen v těchto situacích vám může pomoci placená služba Novodobá sanitka.

V Blansku se utkají nejlepší evropské baseballové týmy

zveřejněno: 12.09.2014, sport, přečteno: 1374×

Pro blanenské sportovní fanoušky připravila Olympia Blansko baseballovou lahůdku v podobě utkání Mistrovství Evropy mužů v baseballu.

Beseda s pracovníky České obchodní inspekce aneb Jak nenaletět šmejdům

zveřejněno: 11.09.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1344×

Dne 17. září 2014 se v sále Městského klubu důchodců v Blansku uskuteční od 13:00 hodin pro zájemce z řad veřejnosti beseda s pracovníky České obchodní inspekce z Brna.

„Čtyři“

zveřejněno: 10.09.2014, kultura, přečteno: 1139×

Krátký, ale výstižný název zářijové výstavy Městské knihovny Blansko připomíná životní jubilea čtyř blanenských výtvarnic: Irmy Charvátové, Evy Holoušové, Evy Kupové a Pavly Dvorské.

Nemocnice Blansko již popáté zpřístupnila svůj areál dětem

zveřejněno: 10.09.2014, ostatní, přečteno: 1605×

Hudba, divadlo, úkoly a soutěže, ukázka zásahu hasičů, policie a záchranky nebo aquazorbing. Tyto a mnoho dalších atrakcí si užily děti při dalším ročníku Dne pro děti v Nemocnici Blansko v sobotu 6. září.

Blanenské místní referendum o hotelu Dukla

zveřejněno: 09.09.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3351×

V Blansku se ve dnech 10. a 11.10.2014 uskuteční z rozhodnutí Zastupitelstva města Blanska vedle komunálních voleb také místní referendum o dalším osudu hotelu Dukla. Připravili jsme proto pro Vás odpovědi na několik nejčastějších otázek spojených s tímto referendem.

Ptáme se Vás – „Jak se žije rodinám v Blansku?“

zveřejněno: 09.09.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1729×

Rodinná politika představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Jelikož se jedná o politiku průřezovou, zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura.

Evidenci poplatků za komunální odpad nebo psy vyřídíte nově v budově na náměstí Republiky

zveřejněno: 09.09.2014, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 3861×

Upozorňujeme občany, že pracoviště pro evidenci poplatků za komunální odpad a psy je od 15.09.2014 přesunuto z budovy radnice do budovy na náměstí Republiky. Pracoviště je umístěno v přízemí vedle pokladny.

Uzavírka silnice Poříčí pro závod Blanenská desítka

zveřejněno: 08.09.2014, ostatní, přečteno: 2067×

Jedná se o úplnou uzavírku mezi Blanskem a Ráječkem, tedy silnice Poříčí od křižovatky Poříčí/Mlýnská a silnici 374 po odbočku na Ráječko s objízdnou trasou přes Horní Lhotu.

Zastupitelstvo rozhodne, zda město vybuduje parkoviště nad nemocnicí

zveřejněno: 08.09.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1185×

Na 18. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které proběhne 9. září 2014, bude předložen ke schválení návrh na výkup pozemků nad Nemocnicí Blansko na východní straně, na kterých vedení města hodlá vybudovat tolik potřebné parkoviště. Jedná se o pozemky o celkové rozloze 1 600 m², náklady na výkup činí 1 mil. 600 tisíc korun.

Půlmaraton Moravským krasem s rekordní účastí

zveřejněno: 07.09.2014, sport, přečteno: 1922×

Pořadatelé nadšeně hovořili až o 30% navýšení účastníků běhů. Celkem si jich na náměstí Republiky v Blansku přišlo zaběhat více jak 1 600.

Stromy Františka Kaly

zveřejněno: 07.09.2014, kultura, přečteno: 1334×

Stromy...  tiší svědkové plynoucího času. Vznosné, letité, podivuhodných tvarů. Míjíme je, nevšímáme si jejich krásy, důstojnosti a jisté urozenosti. Neumíme se zastavit a jen se kochat. O to cennější zjištění pak je, když se objeví člověk, který jim dokáže věnovat svůj volný čas, napsat o nich a jejich nádheru zachytit fotoaparátem.

Knihovna popáté půjčovala v aquaparku

zveřejněno: 06.09.2014, ostatní, přečteno: 1247×

Popáté uvedla do života Městská knihovna Blansko ve spolupráci se Službami Blansko, s. r. o. během prázdninových měsíců v Aquaparku Blansko neobvyklou službu pro návštěvníky moderního místního koupaliště z blanenského regionu i vzdálenějšího okolí. Opětovně totiž otevřela svoji Letní půjčovnu.

Sraz Velorexů v rodinném balení

zveřejněno: 06.09.2014, ostatní, přečteno: 1975×

Poslední prázdninovou neděli přilákal do Blanska na nám. Republiky věrné příznivce těchto jedinečných vozítek již 23. ročník srazu s podtitulem Rodinný sraz Velorexů.

Taneční pro dospělé 2014

zveřejněno: 05.09.2014, kultura, přečteno: 2178×

Kulturní středisko města Blanska připravuje tradiční kurzy tance pro dospělé, manželské a přátelské páry pod vedením učitelů tance a společenské výchovy Mgr. Aleny Míšenské a Ing. Jiřího Míšenského.

Vašek Kolář: Splnil jsem si sen

zveřejněno: 05.09.2014, sport, přečteno: 1639×

Václav Kolář od malička snil o vítězství v kategorii ELITE. Nyní je po Petru Krausovi druhým Čechem v historii, který se stal mistrem světa v biketrialu. Na nejvyšší stupínek vystoupal po nelehkém souboji se Španělem Raulem Gutierrezem Garciou a Angličanem Benem Savagem.

Pozvánka na výstavu: Krystalizace

zveřejněno: 04.09.2014, kultura, přečteno: 1187×

Výstava v Galerii města Blanska představuje skupinu umělců, kteří ve své tvorbě různými způsoby pracují s formou blížící se krystalu nebo krystalické struktuře. Každý z vystavujících přitom pojímá téma způsobem blízkým jeho vlastnímu vizuálnímu slovníku. Různorodost pojetí vychází také z mnohovýznamovosti krystalu samotného. Možností interpretací je více než faset na dobře vybroušeném briliantu.

Vjezd do lokality Zborovec bude na 6 dní úplně uzavřen

zveřejněno: 03.09.2014, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1766×

Plné uzavření vjezdu do lokality Zborovec je naplánováno od úterý 09.09.2014 do pondělí 15.09.2014, a to z důvodu pokládky živičných směsí na všech třech etapách výstavby (Město Blansko a AO REAL), kdy z technologického hlediska není možné pokládku přerušit či jinak omezit.

Kurz trénování paměti a rozvoje myšlení pro seniory a jejich vnoučata

zveřejněno: 03.09.2014, ostatní, přečteno: 1641×

Poradna pro rodinu připravila speciální kurz určený seniorům od 60 let a jejich vnoučatům a pravnoučatům ve věku 5–11 let.

Inlajnový okruh na Sportovním ostrově má certifikaci a dostal také název

zveřejněno: 02.09.2014, sport, přečteno: 2699×

Okruh cyklostezky Blanenský triangl, jak se trať nyní nazývá, měří přesně 986,70 m.

Zahrádkáři připravují moštování ovoce

zveřejněno: 02.09.2014, ostatní, přečteno: 1746×

I v tomto roce bude provádět ZO v „Domě zahrádkářů“ na Křižkovského ulici v Blansku pro veškeré zájemce MOŠTOVÁNÍ OVOCE, a to do přinesených nádob.

Výběrové řízení na funkci manželský a rodinný poradce

zveřejněno: 01.09.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1856×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci manželský a rodinný poradce do Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko.

Na Blanenskou desítku se můžete zaregistrovat již jen do středy

zveřejněno: 01.09.2014, sport, přečteno: 1165×

On-line registrace na první ročník BLANENSKÉ DESÍTKY (běh, in-line, koloběžky), který se koná za podpory města a pod záštitou pana starosty Ivo Poláka končí již tuto středu a z celkového počtu 600 startovních čísel zbývá již necelých 50. Více informací o přípravách akce a programu na www.blanenskadesitka.cz nebo Facebooku.

O víkendu 6. a 7. září musíte do Lažánek objížďkou

zveřejněno: 01.09.2014, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1804×

O víkendu 6.–7. září bude silnice Lažánkami z důvodu výstavby mostního provizoria v rámci stavby nového mostu úplně uzavřena. Náhradní trasa povede obousměrně přes Olomučany a Rudici.

Zubní pohotovost v září 2014

zveřejněno: 01.09.2014, ostatní, přečteno: 1244×

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

PVC klub se zapojuje do Týdne nízkoprahových klubů

zveřejněno: 30.08.2014, ostatní, přečteno: 1369×

Česká asociace streetwork a Nízkoprahové kluby pro děti a mládež připravují celorepublikovou kampaň: Týden nízkoprahových klubů od 22.09. do 28.09.2014. V Blansku se v jejím rámci uskuteční několik akcí, které představí činnost klubu.

Přeprava žáků z místní části Blansko-Lažánky

zveřejněno: 29.08.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1784×

Z důvodu stavebních prací na průtahu městskou částí Blansko-Lažánky upozorňujeme na možnost zdržení autobusových spojů na této trase.

Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva

zveřejněno: 29.08.2014, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1314×

Poslední zasedání Zastupitelstva města Blanska v tomto volebním období se uskuteční v úterý 09.09.2014 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.

V polovině září začne oprava mostu na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka

zveřejněno: 28.08.2014, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 2022×

Práce na mostu budou zahájeny od pondělí 15.09.2014, ihned po závodech Blanenský golem a Blanenská desítka, které v tomto místě ještě proběhnou ve dnech 13. a 14. září.

Plánovaná omezení provozu v souvislosti s konáním Půlmaratonu Moravským krasem

zveřejněno: 27.08.2014, ostatní, přečteno: 2677×

V sobotu 30. srpna 2014 od 12:20 hodin se na náměstí Republiky v Blansku uskuteční kulturně-sportovní akce Půlmaraton Moravským krasem. Z důvodu konání této akce dojde k určitému dopravnímu omezení.

Mateřská škola odprodává přebytečný majetek

zveřejněno: 27.08.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1431×

Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace nabízí k odprodeji přebytečný majetek.

Umístění není důležité, podstatné je dojet

zveřejněno: 27.08.2014, sport, přečteno: 1484×

„Dílčí osobní vítězství, dosažení svého vlastního cíle, sebepřekonání, nabytí sebedůvěry, pocit pokory, úcta k soupeři i přírodě, poznání i sebepoznání, strach i euforie, radost i bolest… a hlavně velké dobrodružství!Takové je motto 1 660 km dlouhého závodu Craft 1000 Miles Adventure napříč Česko-Slovenskem, kterého se letos zúčastnil s vynikajícím umístěním i Radim Bláha.

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2014

zveřejněno: 26.08.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1637×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16:00 do 18:00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.

Volby do zastupitelstev obcí 2014 – kandidátní listiny

zveřejněno: 25.08.2014, odbor hospodářské správy, zprávy z MěÚ, přečteno: 5952×

Městský úřad Blansko, jako pověřený obecní úřad, je pro tyto volby registračním úřadem pro všechny obce ve správním obvodu, mimo města Adamov a městysů Jedovnice a Rájec – Jestřebí. Celkem se jedná o 40 obcí včetně Blanska. V zákonném termínu, tj. do 05.08.2014, bylo registračnímu úřadu podáno 137 kandidátních listin. Do každé ze 40 obcí byla podána alespoň jedna kandidátní listina.

Podzim patří tanečním kurzům

zveřejněno: 25.08.2014, kultura, přečteno: 1630×

Ve čtvrtek 18. září 2014 se uskuteční první letošní taneční kurz tance a společenské výchovy pro studenty a učně ze středních škol z Blanska a okolí.

Pozvánka na 13. ročník Blanenského Golema

zveřejněno: 25.08.2014, sport, přečteno: 1209×

Maraton není pouze pro vyvolené. Přijďte se přesvědčit, že dokážete překonat sami sebe. Budou připraveny dvě délky trati a závod je opravdu pro každého. Na svoje si přijdou jak trénovaní borci, tak rekreační sportovci i sváteční jezdci. Srovnejte svůj výkon s ostatními, nebo se zúčastněte maratonu jen tak pro zábavu a užijte si skvělou atmosféru závodu.

Většina startovních čísel Blanenské desítky má své majitele

zveřejněno: 24.08.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1344×

V neděli 14. září Blansko poprvé zažije závod běžců a jezdců na koloběžkách i na inlajnech. Samozřejmě nebudou startovat všichni zaráz, ale postupně. Blanenská desítka je totiž celodenní sportovní festival pro rodiny s dětmi a sportovce všech výkonností. Měsíc před startem už se přihlásilo na 400 účastníků, do naplnění kapacity zbývají ještě dvě stovky míst.

Inlajnový okruh v Blansku bude hostit 12. září první soutěž blanenských škol

zveřejněno: 23.08.2014, sport, přečteno: 1580×

Už příští měsíc, v září 2014, se po více než čtvrtstoletí může začít vracet na mapu rychlobruslení v České republice také Blanensko, Blansko. Bude-li chtít, budou-li chtít i rodiče a tělocvikáři, učitelé šikovných děvčat a kluků… Z týmu Sáblíkové nabídli Blansku i možnost zrodu kroužku rychlobruslení.

Výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Blansko

zveřejněno: 22.08.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1723×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.

Přijďte si na závěr prázdnin zaběhat!

zveřejněno: 21.08.2014, sport, přečteno: 1348×

Máte už program na závěrečný prázdninový víkend? Pokud ne, přijďte si v sobotu 30. srpna od 12:20 hodin zaběhat a bavit se do Blanska na nám. Republiky.

Parkování u úřadu práce je v bezplatném režimu

zveřejněno: 20.08.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1710×

Město Blansko se rozhodlo sjednotit režim parkovišť před úřadem práce a na ulici Vodní. Prioritou města je totiž vytěsnit parkování víc ze středu města ven. Stejně tak nově vznikající parkoviště u hlavního vlakového nádraží bude bezplatné, mělo by plnit funkci záchytného parkoviště pro návštěvníky města.

Nedostatek míst ve školních družinách si vyžádal ještě další navýšení kapacit

zveřejněno: 19.08.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1462×

Od nadcházejícího školního roku dojde k razantnímu navýšení kapacit školních družin na třech základních školách zřizovaných Městem Blansko.

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Školství a kultura

zveřejněno: 19.08.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1179×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Starosta věnoval finanční dar postiženému Kamilu Vašíčkovi

zveřejněno: 18.08.2014, ostatní, přečteno: 2395×

Deset tisíc korun z fondu starosty věnoval Ivo Polák postiženému sportovci Kamilu Vašíčkovi na úhradu nákladů spojených s jeho účastí na mistrovství světa ve hře zvané boccia.

Opravené sochy se vrací na náměstí a do zámku

zveřejněno: 17.08.2014, ostatní, přečteno: 1545×

Sedm litinových soch si začátkem roku 2014 odvezla specializovaná firma. Nyní se začínají vracet na svá místa. Jejich obnova je hrazena z Programu rozvoje venkova ČR.

Městský klub důchodců zve své členy do divadla

zveřejněno: 16.08.2014, kultura, přečteno: 2467×

Městský klub důchodců Blansko připravuje na divadelní sezonu 2014–2015 zájezdy pro své členy na několik zajímavých představení.

ZŠ Dvorská oslaví padesát let od svého založení

zveřejněno: 15.08.2014, ostatní, přečteno: 1853×

Vedení ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 srdečně zve bývalé učitele, vychovatele, zaměstnance školy a absolventy ke společnému setkání na oslavách k 50. výročí založení školy. Uskuteční se dne 01.09.2014 od 10:00 hodin.

Pozvánka na Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti

zveřejněno: 14.08.2014, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1352×

Děti, které se nemohou zúčastnit dopravní výuky během školního roku, mají možnost vyzkoušet své jezdecké umění o prázdninách. Brány Dětského dopravního hřiště se malým cyklistům otevřou 21. srpna od 12:00 do 18:00 hodin.

FK Blansko má nové vedení, předsedou klubu je Jiří Crha

zveřejněno: 13.08.2014, sport, přečteno: 2027×

Fotbalový klub FK Blansko má nové vedení. To bylo zvoleno na náhradní valné hromadě FK Blansko, z. s., která se konala v pátek 8. srpna 2014 ve „Fotbalové hospůdce na hřišti“, Údolní 10, Blansko.

Pozvánka na výstavu fotografií Miroslava Matyáše

zveřejněno: 12.08.2014, kultura, přečteno: 1389×

Miroslav Matyáš je svou tvorbou pevně zakotven na jižní Moravě, potažmo v Blansku. Podílí se na kvalitním dokumentování výjimečných událostí, na přitažlivém prezentování Blanska a na celé řadě fotografických výstav.

Registrace kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev

zveřejněno: 12.08.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2723×

Komunální volby, vyhlášené prezidentem republiky, proběhnou v Blansku ve dnech 10. a 11. října 2014. Po tyto dva dny se občané města Blanska budou moci také vyjádřit k osudu hotelu Dukla v souběžně konaném referendu. Funkci registračního úřadu pro ORP Blansko plní Městský úřad Blansko.

Proběhněte bránou Moravského krasu!

zveřejněno: 11.08.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1421×

Město Blansko je bránou do Moravského krasu. Kdy jste zde byli naposledy? Se školním výletem nebo minulý víkend s rodinou? A kdy jste běželi do Moravského krasu? Ještě nikdy? Tak to můžete zkusit!

Do školy v novém

zveřejněno: 10.08.2014, ostatní, přečteno: 1313×

V sobotu 23. srpna 2014 proběhne prodej dětského oblečení za velmi příznivé ceny a pomůže rodinám vybavit děti do školních lavic. Akci připravují Oblastní charita Blansko a Klub Ratolest.

Fotosoutěž o nejlepší rodinné foto

zveřejněno: 09.08.2014, ostatní, přečteno: 1399×

Pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Romana Celého byla na začátku prázdnin vyhlášena fotosoutěž o nejlepší rodinné foto. Soutěž je nyní ve své polovině a stále je možné až do 31. srpna 2014 fotografie přihlašovat.

Zájem o publikaci Blanenský chodec byl obrovský. Je vyprodaná

zveřejněno: 08.08.2014, ostatní, přečteno: 1794×

Historický průvodce po městě Blanenský chodec, jehož autorem je Pavel Svoboda, zaznamenal ohromný úspěch. Kniha je však v současné době definitivně rozebraná.

Prapor – symbol, který sjednocuje

zveřejněno: 07.08.2014, kultura, přečteno: 1377×

Když se řekne „prapor“, představí si většina z nás nějakou vlaječku, ti poučenější možná státní vlajku či znak, který jsme už někdy někde viděli. Lidé, kteří ale pod praporem stojí, v něm spatřují něco docela jiného.

31. ročník Memoriálu Miroslava Krabičky vyhráli polští fotbalisté

zveřejněno: 06.08.2014, sport, přečteno: 1250×

Na konci června se uskutečnil již 31. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladších žáků Memoriál Miroslava Krabičky.

Termíny prázdnin ve školním roce 2014/2015

zveřejněno: 05.08.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 3580×

Období školního vyučování začne ve školním roce 2014/2015 ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.

Koncert Františka Nedvěda přilákal více než stovku spokojených posluchačů

zveřejněno: 04.08.2014, kultura, přečteno: 1794×

Ve středu 30. července proběhl na pódiu před blanenským zámkem koncert Františka Nedvěda s kapelou Tiebreak. Příjemný hudební podvečer, který se uskutečnil v rámci prázdninového cyklu Muzika pro Karolínku, sem přilákal více než stovku spokojených posluchačů.

Blansko hostilo Mezinárodní baseballový turnaj IYBST 2014

zveřejněno: 02.08.2014, sport, přečteno: 1073×

V letošním roce se Blansko stalo pořadatelem tradičního Mezinárodního turnaje v baseballu IYBST 2014 pro mladé hráče. Turnaj proběhl ve dnech 23.-27.07 na hřišti Strawberry field za účasti amerických, českých, maďarských, slovenských a polských týmů do 18 roků.

Blanka nabízí zdarma nové turistické mapy regionu

zveřejněno: 01.08.2014, cestovní ruch, přečteno: 2262×

V rámci projektu Ochutnejte Blanensko! jsou v Blanenské informační kanceláři Blanka k dispozici nové turistické trhací mapy regionu, na kterých jsou vyznačeny hlavní turistické cíle Blanenska a Moravského krasu. Jejich distribuce je bezplatná.

Děti to v galerii baví

zveřejněno: 31.07.2014, kultura, přečteno: 1071×

Šestý ročník Letní výtvarné dílny proběhl v Galerii města Blanska ve dnech 21.-25. července. Pro děti i dospělé byl opět připraven týden plný tvořivých akcí, které jim měly připomenout výstavy, které v galerii proběhly v uplynulém roce.

Filmy z produkce Studia Audiovisual jsou volně dostupné ke zhlédnutí

zveřejněno: 30.07.2014, ostatní, přečteno: 1299×

Na stránkách Blanenského videožurnálu můžete zhlédnout hned tři snímky. Z poslední doby to je první část cyklu Město na vesnici, vesnice ve městě o části města Blanska Klepačov a film z cyklu o blanenských osobnostech o Radimu Kolářovi. Do nově vzniklé sekce „filmy“ byl také přidán dříve zveřejněný film o Jiřím Poláškovi.

Hospodaření města Blansko za 1. pololetí 2014 skončilo přebytkem

zveřejněno: 30.07.2014, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1286×

Příjmy města za l. pololetí činily 176,2 mil. Kč, což je 52,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje činily 134,7 mil. Kč, což je 34,4 % upraveného rozpočtu. Přebytek činil 41,5 mil. Kč.

Zubní pohotovost v srpnu 2014

zveřejněno: 29.07.2014, ostatní, přečteno: 1549×

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Řidiči by měli dbát v letních měsících na pitný režim

zveřejněno: 29.07.2014, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1452×

Letní měsíce jsou pro většinu z nás dobou dovolených, odpočinku a relaxace. Mnoho lidí také využívá k cestování za zaslouženým odpočinkem vlastních dopravních prostředků, což je sice výrazně pohodlnější než cestování např. autobusem či vlakem, ovšem přináší to i svá rizika.

První ročník Zámeckého gulášobraní ovládli Vařmeni

zveřejněno: 28.07.2014, ostatní, přečteno: 2129×

12. července proběhla v blanenském zámeckém parku soutěž o přípravu nejlepšího kotlíkového guláše. Svoje kuchařské umění se rozhodlo předvést celkem sedm týmů, jejichž snažení hodnotila nejen odborná porota ale i diváci. Nechyběla příjemná atmosféra, ochutnávka deseti druhů piv a zajímavý kulturní program.

Pétanquový pohár odvezli letovičtí senioři

zveřejněno: 27.07.2014, sport, přečteno: 1316×

Prázdniny jsou dobou volna a relaxace, léto je v plném proudu a oddech si dopřává snad každý. Aktivní odpočinek prostřednictvím sportu patří v letním období mezi oblíbené lidské činnosti. I v našem domově se věnujeme sportu, a to velmi populárnímu u starší generace – pétanque.

Improvizačně světelné představení OCELLAJT rozehrálo světlem a tmou blanenskou galerii

zveřejněno: 26.07.2014, kultura, přečteno: 1319×

9. července proběhl v Galerii města Blanska nevšední noční program, jenž přilákal spoustu diváků, kteří ocenili nejen skvělý nápad ale i vynikající provedení v podání blanenského divadla Kolárka. Představení tak odhalilo za světla neviděný potenciál výstavy.

Běžci, inlajnisté a koloběžkáři v jednom závodě. Blanenská desítka se blíží

zveřejněno: 25.07.2014, sport, přečteno: 1863×

Zbývají už jen dny. Ve čtvrtek 31. července končí nejvýhodnější registrace na Blanenskou desítku. Sportovní svátek, při kterém se hlavní blanenská silnice uzavře pro závody běžců, inlajnistů a koloběžkářů, začne v neděli 14. září.

Upozornění a varování v souvislosti s Oznámením o kontrole pitné vody z nechráněných zdrojů

zveřejněno: 25.07.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2487×

Vodárenskou akciovou společností, a. s. divizí Boskovice bylo zjištěno, že do schránek občanů v blanenském a boskovickém regionu probíhá distribuce Oznámení, že v dané obci proběhne kontrola pitné vody z nechráněných zdrojů (studny).

Skromná veteránka oslavila významné jubileum

zveřejněno: 24.07.2014, ostatní, přečteno: 2029×

12. července oslavila členka Českého svazu bojovníků za svobodu a válečná veteránka, paní Paraska Štoudková, významné životní jubileum. Mezi gratulanty nechyběl ani Ivo Polák, starosta města Blanska.

Salon blanenských výtvarníků letos popáté

zveřejněno: 23.07.2014, kultura, přečteno: 1438×

Městská knihovna Blansko oznamuje, že od 10. října do 7. listopadu se bude konat 5. Salon blanenských výtvarníků, který bude zahájen vernisáží v pátek 10. října v 18:00 hodin. Zájemci, již chtějí prezentovat v rámci akce svá výtvarná díla, se mohou hlásit do 10. září v oddělení studovna a čítárna u Mgr. Ivety Pernicové (pernicova@mk.blansko.cz, 516 410 101).

Stanování vyžaduje v určitých lokalitách povolení

zveřejněno: 22.07.2014, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2220×

S obdobím letních prázdnin souvisí pořádání letních stanových táborů v přírodě. Mezi oblíbené a zvláště vyhledávané lokality k táboření patří zejména místa s nedotčenou přírodou.

Půlmaraton Moravským krasem 2014: Výhodná registrace s tričkem končí v červenci!

zveřejněno: 21.07.2014, sport, přečteno: 2111×

V sobotu 30. srpna 2014 bude o.s. Sportuj s námi pořádat již 19. ročník Půlmaratonu Moravským krasem. Kdo se zaregistruje do konce července, může si vybrat buď levnější registraci, nebo tričko.

Územně analytické podklady procházejí třetí aktualizací

zveřejněno: 21.07.2014, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1623×

Začátkem roku 2014 byly zahájeny práce na třetí úplné aktualizaci Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP).

Před 100 lety se narodil pedagog a spisovatel Vladimír Polák

zveřejněno: 20.07.2014, ostatní, přečteno: 1840×

Letos si v souvislosti s Mgr. Vladimírem Polákem připomínáme dvě výročí, a to 100 let od narození 14. ledna 1914 a 10 let od jeho úmrtí 2. května 2004. Článkem ze sborníku Muzea Blansko 2003 napsaným Jaroslavem Parmou bychom chtěli připomenout člověka, který se hluboce zajímal o náš region, studoval jeho historii a získané poznatky publikoval ve svých knihách a v mnoha dalších zdrojích.

„Pocity“ Květy Pokorné

zveřejněno: 19.07.2014, kultura, přečteno: 1612×

Celý život toužíme a přejeme si … někdo s větším nebo menším úspěchem zkouší své sny naplnit, jiný je bez boje vzdá. Vzácně se objeví žena, která  si jednoduše  řekne: „proč ne?“ a vydá   knihu.

Komunitní plánování a rodinná politika v Blansku

zveřejněno: 18.07.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1620×

Žijeme ve světě, ve kterém se podmínky pro život mění rychleji, než tomu bylo kdykoliv dříve. Mění se demografická struktura společnosti, rodí se méně dětí, dožíváme se vyššího věku, lidé častěji mění své životní partnery, žijí v nesezdaných párech…

„Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ vstupuje do pátého ročníku

zveřejněno: 17.07.2014, ostatní, přečteno: 1232×

Pilotní projekt Městské knihovny Blansko „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ ukončil svůj čtvrtý ročník (slavnostní předání Osvědčení o absolvování proběhlo 18.06.2014) a plynule vstupuje do pátého ročníku, který odstartuje v září 2014 a potrvá do června 2015.

Kontroly rekreačních středisek

zveřejněno: 16.07.2014, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1535×

Kontrolní činnost pracovníků kontrolního oddělení Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Blansko bude v letních měsících, stejně jako každoročně, prováděna i formou neohlášených kontrol zaměřených, mimo jiné, na kontrolu podnikatelů podnikajících v rekreačních střediscích.

Letní výtvarná dílna v Galerii města Blanska

zveřejněno: 15.07.2014, ostatní, přečteno: 1487×

Přijďte si malovat, kreslit, modelovat, vyrábět a vytvářet! Již několik let pro děti připravujeme týden plný tvořivých akcí, které dětem i dospělým připomenou výstavy, které v Galerii města Blanska probíhaly v uplynulém roce.

Půlmaraton Moravským krasem aneb Pojďte s námi sportovat!

zveřejněno: 14.07.2014, sport, přečteno: 1656×

30. srpna proběhne již 19. ročník Půlmaratonu Moravským krasem, který se loni dostal do TOP 10 běhů a potvrdil tak, že laťka je v Blansku nastavena poměrně vysoko. Hlavním cílem letošního ročníku je vtáhnout do celého dění co nejvíce rodičů s dětmi, pro které je připraven bohatý program a celá řada zajímavých atrakcí. Novinkou je lidový běh městem na 800 m bez omezení věku. Tak tedy přijďte, fanděte, bavte se, a hlavně, běhejte!

Blanenský uličník – Čapkova

zveřejněno: 13.07.2014, historie, přečteno: 1600×

Čapkova ulice vychází z nám. Míru směrem k sídlišti Písečná a pokračuje až k ulici Sušilově, u níž končí.

Objevte Svět dětí v knize a nahlédněte do historie českých knih pro děti

zveřejněno: 12.07.2014, kultura, přečteno: 1891×

V pátek 27.6.2014 proběhla v Malé výstavní síni blanenského zámku vernisáž výstavy zaměřené na historii českých knih pro děti, která obsahuje především exponáty ze sbírky Soukromého muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou. Tato prázdninová výstava, určená nejen pro malé čtenáře, bude v Muzeu Blansko instalována do 21. září 2014.

Pozvánka na Dny otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti

zveřejněno: 11.07.2014, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1725×

Děti, které se nemohou zúčastnit dopravní výuky během školního roku, mají možnost vyzkoušet své jezdecké umění o prázdninách, a to hned dvakrát. Brány Dětského dopravního hřiště se malým cyklistům otevřou 17. července a 21. srpna, vždy od 12:00 do 18:00 hodin.

V poledne se rozezní zvony a sirény

zveřejněno: 10.07.2014, ostatní, přečteno: 1669×

Na památku čtyř českých vojáků, kteří zemřeli v úterý po útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu, se ve čtvrtek 10.07. v poledne v Česku rozezní zvony a sirény, rozhodla o tom vláda. Sirény budou znít po dobu tří minut.

Centrální zásobování teplem může mít za čtyři roky nového provozovatele

zveřejněno: 10.07.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2277×

V listopadu 2018 dojde k ukončení Smlouvy o nájmu technologie mezi společností Zásobování teplem, spol. s r. o. a společností KA Contracting ČR, s. r. o. Také město Blansko je z velké části zásobováno teplem z firmy Zásobování teplem, spol. s r. o., která vyrábí a dodává tepelnou energii do sítě CZT.

Jednosměrný provoz na ul. B. Němcové

zveřejněno: 09.07.2014, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1746×

2. července došlo v Blansku k zjednosměrnění části ulice Boženy Němcové v úseku od křižovatky s MK Sladkovského po křižovatku s MK Rodkovského.

Uzavírka krajské silnice na Holštejn potrvá do konce srpna

zveřejněno: 09.07.2014, odbor stavební úřad, tiskové zprávy, přečteno: 1920×

Probíhá částečná uzavírka krajské silnice III/3783 v obci Lipovec ve směru na Holštejn, v úseku od křižovatky se silnicí II/378 – po křižovatku s místní komunikací do obce Holštejn.

Pozvánka: Kinematograf bratří Čadíků na náměstí Republiky

zveřejněno: 08.07.2014, kultura, přečteno: 3109×

Ve dnech 14.–17. července zavítá do Blanska na náměstí Republiky opět Kinematograf bratří Čadíků. Diváci se mohou těšit na čtyři české snímky.

Blanenská desítka zastaví dopravu a rozhýbe město

zveřejněno: 07.07.2014, tiskové zprávy, přečteno: 2267×

Blanenská desítka uzavře v neděli 14. září frekventovanou silnici v Blansku na Poříčí.

RC autoklub zve na 15. ročník 12hodinového závodu

zveřejněno: 06.07.2014, sport, přečteno: 1735×

12. července ve 12:00 hodin odstartuje na dráze RC autoklubu Blansko na sportovním ostrově již 15. ročník extrémního 12hodinového závodu modelů aut na elektrický pohon. A možná to bude i ročník poslední.

V Blansku si připomenuli 97. výročí bitvy u Zborova

zveřejněno: 05.07.2014, ostatní, přečteno: 1274×

Dne 2. července se v parku Svatopluka Čecha sešli představitelé města Blanska, Československé obce legionářské, Vojenského sdružení rehabilitovaných a občané města, aby si společně u památníku zborováka připomenuli 97. výročí bitvy u Zborova.

Knihovna i letos otevře v aquaparku Letní půjčovnu

zveřejněno: 04.07.2014, ostatní, přečteno: 1265×

Tradiční spolupráce Městské knihovny Blansko s provozovatelem blanenského aquaparku, firmou Služby Blansko, s. r. o., se letos v praxi naplní již popáté.

Budova radnice prochází renovací

zveřejněno: 03.07.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2341×

V minulých letech bylo již započato s renovací budovy radnice na nám. Svobody v Blansku. Nyní zbývá zrealizovat obnovu fasády a doplnit dvě malé věžičky po obou stranách hlavní věže tak, aby byl obnoven původní vzhled této historické budovy z roku 1904. Práce se rozběhly koncem měsíce června, dokončení oprav je plánováno na konec srpna.

Přestavět hotel Dukla, nebo zbourat? Rozhodnou občané

zveřejněno: 02.07.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2354×

Na zasedání Zastupitelstva města Blanska v úterý 10. června bylo schváleno uskutečnění referenda k této věci. Zastupitelstvo dalo radě města za úkol, aby připravila podmínky k vypsání referenda na příští zasedání zastupitelstva, které se sejde letos v září. O schvalování referenda i o tom, jak by vše mohlo dál probíhat, si povídám se starostou města Blanska Ivo Polákem.

Mší svatou uctí památku obětí 1. světové války

zveřejněno: 01.07.2014, ostatní, přečteno: 1435×

U příležitosti 100 let od vypuknutí 1. světové války bude v blanenském kostele sv. Martina v pátek 4. července 2014 v 17:45 h sloužena mše za její oběti a negativní následky.

Zubní pohotovost v červenci 2014

zveřejněno: 01.07.2014, ostatní, přečteno: 1470×

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Blanka poskytuje své služby již patnáctým rokem

zveřejněno: 30.06.2014, cestovní ruch, přečteno: 1516×

Záběr činností Blanenské informační kanceláře Blanka je velmi široký. Neslouží jen turistům, ale poskytuje řadu služeb občanům města samotného. Jejím cílem je najít odpověď na jakoukoli otázku svých klientů, i když se netýká cestovního ruchu, a vždy je spolehlivě navést přesně tam, kam potřebují. Právě zde se také rodí a vytvářejí propagační materiály města a koordinují se zde zahraniční styky s partnerskými městy.

Program festivalu Muzika pro Karolínku 2014

zveřejněno: 30.06.2014, kultura, přečteno: 1681×

Letošní ročník se koná tradičně na nádvoří blanského zámku. V případě nepříznivého počasí se koncerty uskuteční v audiovizuálním sále Muzea Blansko. Začátek všech hudebních vystoupení je v 19:00 hodin.

Provoz knihovny o letních prázdninách

zveřejněno: 29.06.2014, ostatní, přečteno: 1055×

V měsících červenec a srpen dojde k úpravě otvírací doby Městské knihovny v Blansku. Otevřeno bude v pondělí–pátek v 10:00–18:00 h, v úterý a ve čtvrtek v 10:00–15:00 h. Ve středu je zavřeno. Od pondělí 28. července do pátku 8. srpna bude knihovna úplně uzavřena. Běžný provoz knihovna zahájí v pondělí 1. září.

Historická vozidla se sjela do Blanska

zveřejněno: 28.06.2014, ostatní, přečteno: 1752×

V sobotu 21. června se u hotelu Dukla uskutečnil tradiční sraz historických vozidel v rámci Memoriálu manželů Řezníčkových Veteran Tour Macocha. Letos šlo již o 34. ročník, jehož novinkou bylo zařazení do seriálu veteránských soutěží Czech Hero Ride, charakterizovaného mottem „Auta, která mají příběh.“ Na start závodu se zapsalo celkem třiatřicet pyšných majitelů.

Končí III. etapa regenerace sídliště Sever. Naváže na ni ještě IV. část

zveřejněno: 27.06.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1512×

Zbývají jen práce na přeložkách tepelných kanálů. Do konce měsíce června tak bude možné dokončit povrchové úpravy a ukončit tak III. etapu regenerace sídliště Sever.

Letní investiční akce ve městě Blansku

zveřejněno: 26.06.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1716×

Starosta města Mgr. Ivo Polák informuje o nejvýznamnějších investičních akcích jak z hlediska jejich rozsahu, tak i finančního objemu, které budou realizovány v Blansku během prázdnin.

Nové parkoviště u hlavního nádraží nabídne přes 200 míst

zveřejněno: 25.06.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 4260×

Nové parkoviště za bezmála 13 milionů Kč bez DPH má u hlavního vlakového nádraží vyrůst během července až září. Po lepším parkování u hlavního vlakového nádraží volají ti, kteří z okolních obcí dojíždí vlakem za prací do Brna nebo Adamova, už dlouho. Situace v tomto místě je nepřehledná, auta parkují, kde se dá, ale někdy i na místech, kde se nesmí, např. na trávě.

Blanenská kuželna získá nové dráhy na špičkové úrovni

zveřejněno: 24.06.2014, sport, přečteno: 1739×

Na doporučeni Rady města Blanska zastupitelstvo schválilo účelovou dotaci na pořízení kuželkářských drah společnosti Služby Blansko, s. r. o. ve výši 2,9 milionu korun. Toto sportoviště tak bude nadále splňovat veškerá kritéria nezbytná pro organizaci i těch nejvyšších soutěží.

Zborovská bitva

zveřejněno: 23.06.2014, historie, přečteno: 1588×

Letos si připomínáme 97. výročí bitvy u Zborova z 2. července 1917. Rozsahem se sice nemohla rovnat jiným bitvám „Velké války“, která byla později nazvána 1. světová, pro vznik ČSR je ale zásadní.

Péče o památné stromy a významné krajinné prvky

zveřejněno: 22.06.2014, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1438×

Počátkem letošního roku provedl Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko v rámci svého správního obvodu revizi orientačních map a tabulí označujících šest registrovaných významných krajinných prvků a čtyři skupiny památných stromů, které byly instalovány v roce 2007.

Co s nepotřebným elektroodpadem

zveřejněno: 21.06.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1813×

Elektroodpad je vše, co funguje na základě elektrické energie či baterií. Jsou to odpady jako elektrospotřebiče a jejich elektrické a elektronické součástky. Elektroodpad má vlastní pravidla sběru, likvidace a nakládání s ním.

Aktuálně ve zkratce

zveřejněno: 20.06.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1938×

Starosta města Mgr. Ivo Polák informuje o aktuální situaci v souvislosti se zákazem provozu loterií a jiných podobných her na území města a s pronájmem a následným prodejem pozemků Zera Rájec (skleníky).

Na Zámku Blansko byli oceněni nejlepší žáci základních škol

zveřejněno: 20.06.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2118×

Dne 12. června přijal starosta města Mgr. Ivo Polák společně s místostarostou Ing. Jiřím Crhou v prostorách hudebního salonu blanenského zámku nejlepší žáky devátých tříd základních škol ve školním roce 2013/2014.

Blanenští kadeti skončili desátí

zveřejněno: 19.06.2014, sport, přečteno: 1258×

Mladší kadeti zabojovali a dvěma vítězstvími a třemi porážkami obsadili v konečném pořadí Poháru České baseballové asociace desáté místo, což je asi maximum možného.

Pozvánka na výstavu Čestmíra Sušky

zveřejněno: 19.06.2014, kultura, přečteno: 1717×

Tentokrát nezvykle v neděli 8. června 2014 proběhla v Galerii města Blanska vernisáž Čestmíra Sušky, který zde vystavuje své ocelové skulptury a tisky z let 2005-2014. Tyto objekty pak během vernisáže fantasticky „rozezněl“ blanenský umělec Radim Kolář. Výstava potrvá do 11. července.

Vyběhněte si na Hořice po trase Moravského ultramaratonu

zveřejněno: 18.06.2014, sport, přečteno: 1379×

22. ročník Moravského ultramaratonu odstartuje 29. června Lomnickou etapou. Záštitu nad Blanenskou etapou, která se poběží 1. července z náměstí Republiky, převzal starosta města Blanska Ivo Polák.

24hodinový běh pro Markův sen vynesl 46.650 Kč

zveřejněno: 17.06.2014, ostatní, přečteno: 2333×

I v druhém ročníku charitativně-sportovní akce You Dream We Run se podařilo splnit sen pro člověka, který potřeboval pomoc. Pro mentálně postiženého Marka se podařilo získat částku 46.650 Kč na vybavení pokojíku.

10 let Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

zveřejněno: 17.06.2014, ostatní, přečteno: 1449×

Sobota 21. června  a neděle 22. června 2014 patří oslavám 10 let IDS Jihomoravského kraje. Během nich se můžete svézt parním vlakem, historickým autobusem po Blansku nebo zhlédnout výstavu historických nákladních aut a autobusu.

Výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Blansko

zveřejněno: 17.06.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 2375×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.

Město Blansko zve na tradiční letní promenádní koncerty

zveřejněno: 16.06.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, kultura, přečteno: 1731×

Každá nedělní dopoledne od 22. června až do 31. srpna je na náměstí Svobody před radnicí vyhrazeno promenádnímu koncertu některé z mnoha dechových hudeb z našeho regionu.

Soukromá ZUŠ Blansko slaví dvacítku

zveřejněno: 15.06.2014, ostatní, přečteno: 2085×

O prvním červnovém úterý se hlavní sál Dělnického domu zaplnil nejenom jako obvykle diváky, ale i gratulanty. Stali se jimi hosté Velkého galakoncertu Soukromé základní umělecké školy v Blansku, který byl pořádán u příležitosti dvacátého výročí založení školy. Nechyběli mezi nimi také někteří ze spoluzakládajících, kteří stáli společně s manžely Jeřábkovými právě u zrodu této mladé, nyní již dvacetileté slečny holdující umění.

Prodej alkoholu bez koncese je již minulostí

zveřejněno: 14.06.2014, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1579×

Od 17.04.2014 umožňuje zákon prodej alkoholu (prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin) pouze podnikatelským subjektům s příslušnou koncesí. Ve lhůtě od 17.10.2013 do 17.04.2014 proběhlo přechodné období, kdy stávající podnikatelé mohli požádat o koncesi bez správního poplatku.

Průběh realizace grantového projektu „Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko“

zveřejněno: 13.06.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1430×

Město Blansko od 01.02.2014 čerpá finanční podporu Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje  a zaměstnanost ve výši  2.289.584,68 Kč.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 12.06.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1372×

Pravidelné shrnutí hlavních projednávaných témat z posledního zasedání zastupitelstva města starostou města Ivo Polákem.

Informace o podaných žádostech o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015

zveřejněno: 12.06.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1252×

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015 byly přijímány v úterý 6. května 2014 na všech mateřských školách v Blansku  a v městských částech.

Blanenské zámecké gulášobraní – soutěž ve vaření guláše v kotlíku

zveřejněno: 11.06.2014, ostatní, přečteno: 5665×

Snad každý má svůj speciální a jedinečný recept na zaručeně nejlepší guláš. Nová soutěž ukáže, kdo skutečně umí uvařit nejlepší guláš z hovězího masa. Kulturní středisko města Blanska zve všechny kuchaře a kuchařky na soutěž ve vaření kotlíkového guláše.

Škola v Dolní Lhotě slaví 100 let

zveřejněno: 11.06.2014, historie, přečteno: 1616×

Nabízíme vám pohled do záznamů školní kroniky vedené od roku 1919.

Aquapark otevře už o tomto víkendu

zveřejněno: 10.06.2014, ostatní, přečteno: 1903×

Na webových stránkách provozovatele aquaparku společnosti Služby Blansko, s. r. o. se objevila informace o otevření aquaparku. Před nedávnem byl termín posunut na pátek 13. června. Aquapark se tak návštěvníkům otevře již tento pátek, tedy o týden dříve, než bylo původně v plánu.

Městská knihovna Blansko instalovala v nemocnici knihobudku KaČ-Ku

zveřejněno: 10.06.2014, ostatní, přečteno: 1105×

V nedávné době se rozmohly například v Praze. Jednak v nemocnicích a jednak v parcích. Autoři se snažili s využitím starých telefonních budek dopřávat knihomolům více možností ke čtení. Ale samozřejmě nejen knihomolům, například ve zmiňovaných nemocnicích je náplň jednoznačná – čekáte na vyšetření, či lékařský zákrok a... nudíte se. Běžná věc, kterou zažil snad každý z nás.

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 pro oblast sociálních služeb

zveřejněno: 09.06.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1794×

V souvislosti s připravovaným rozpočtem Města Blansko na rok 2015 vyhlašujeme dotační řízení na rok 2015 a oznamujeme všem poskytovatelům sociálních služeb, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v oblasti sociálních služeb.

Nemocnice Blansko potřetí bojovala za zdravá prsa

zveřejněno: 08.06.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1514×

Nemocnice Blansko se již potřetí aktivně zapojila do boje proti rakovině prsu. V souvislosti s celosvětovým Avon Pochodem, který se uskuteční v sobotu 14. června v Praze, uspořádala 3. června v Blansku na náměstí Republiky „růžovou akci“ s názvem Boj za zdravá prsa.

Krasíkovo pohádkové království láká k návštěvě Moravského krasu

zveřejněno: 07.06.2014, cestovní ruch, přečteno: 1657×

Město Blansko uzavřelo smlouvu o partnerské spolupráci s MAS Moravský kras v rámci projektu „Pohádkové království šneka Krasíka“. Malí turisté putují po šnečkově království a v jednotlivých pohádkových kancelářích sbírají razítka do cestovního pasu. Za nasbíraná razítka se pak mohou těšit na zajímavou odměnu.

Upozornění pořadatelům kulturních akcí

zveřejněno: 06.06.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1345×

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko upozorňuje všechny pořadatele kulturních akcí na území města na povinnost ohlásit MěÚ Blansko pořádání takovéto akce vyplývající z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích.

Dočkáme se v Blansku technologického parku?

zveřejněno: 05.06.2014, ostatní, přečteno: 1232×

Zastupitelstvo města Blanska rozhodne na svém červnovém zasedání, zda podpoří zájem investora, který hodlá ve Vojánkách vybudovat technologický park, a vyhoví mu v jeho žádosti o prodloužení nasmlouvaných termínů. Pokud se společnosti Real Global Investment podaří svůj záměr dotáhnout do konce, mohlo by zde vzniknout až čtyři sta nových pracovních míst.

Město Blansko vydalo nové pohlednice

zveřejněno: 05.06.2014, odbor kancelář tajemníka, cestovní ruch, přečteno: 1944×

S novou turistickou sezonou je třeba rozšířit a doplnit turistický sortiment v informační kanceláři Blanka. Ač je v současnosti moderní posílat pozdravy z dovolené formou sms a mms zpráv, klasická pohlednice zůstává oblíbeným turistickým suvenýrem.

Radim Kolář: Kapitán lodi Devil’s Gate

zveřejněno: 04.06.2014, kultura, přečteno: 2041×

Premiéra tohoto filmu z cyklu o nejen blanenských osobnostech Živá paměť proběhne v Kině Blansko 20. června ve 20:00 hodin. Bubeník, skladatel, námořník, otec mistra světa v biketrialu, pábitel Radim Kolář se dotýká blanenských objektů i svého života. Uvidíte film o zvukovém opojení, rytmu lodních stěžňů, hučení turbín, zvonění litiny, cinkajících zbytečnostech a vrzající korouhvičce.

Na náměstí ukázali, jak se žije cizincům na Blanensku

zveřejněno: 03.06.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1361×

Ve středu 28.05.2014 se na náměstí Republiky v Blansku uskutečnil happening, jehož cílem bylo přiblížit, jak se žije cizincům na Blanensku.

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Blanska

zveřejněno: 03.06.2014, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1300×

17. zasedání Zastupitelstva města Blanska  se uskuteční v úterý 10.06.2014 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Jednání je volně přístupné veřejnosti. Návrh programu...

Galerie města Blanska vás srdečně zve na výstavu soch, objektů a grafik Čestmíra Sušky

zveřejněno: 03.06.2014, kultura, přečteno: 1393×

Vernisáž proběhne nezvykle v neděli 8. června 2014 v 15:00 hodin. Výstava potrvá do 11. července 2014.

Školy zvou na Majáles 2014

zveřejněno: 02.06.2014, kultura, přečteno: 1573×

V pátek 06.06.2014 se uskuteční tradiční blanenský majáles ve spolupráci blanenských škol a města Blanska.

Ve dnech 13.–14.06.2014 se podruhé poběží pro něčí sen

zveřejněno: 02.06.2014, ostatní, přečteno: 1621×

V loňském roce se charitativního 24hodinového běhu You Dream We Run v prostorách sportovního areálu ASK Blansko zúčastnily bezmála tři tisícovky lidí. Výtěžkem akce se pomohlo naplnit sen Matýskovi – nákup osobního auta (62.000 Kč) a potěšit drobným finančním darem Esterku (10.000 Kč). Tak jako v loňském roce poputuje výtěžek z této akce na splněni SNU osobě, jejíž životní příběh je nějakým způsobem těžce poznamenán.

Do Blanska se na soutěž sjeli mladí zahrádkáři

zveřejněno: 01.06.2014, ostatní, přečteno: 1269×

V Domě zahrádkářů na ulici Křížkovského se v pátek 16. května konalo okresní kolo soutěže mladých zahrádkářů.

Blanenský uličník – Boženy Němcové

zveřejněno: 31.05.2014, historie, přečteno: 1513×

Ulice Boženy Němcové vede od ulice K. H. Máchy a směřuje k průchodu, který vede k ulici Seifertově.

Blanenská nemocnice bojuje za zdravá prsa. Už potřetí.

zveřejněno: 30.05.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1499×

V souvislosti s celosvětovým Avon Pochodem, který se v sobotu 14. června v Praze koná již počtrnácté, organizuje blanenská nemocnice právě ve spolupráci s Avon Pochodem doprovodnou „růžovou akci“ s názvem Boj za zdravá prsa. Letos se uskuteční v úterý 03.06.2014 na nám. Republiky v Blansku, a to od 13:00 do 16:00 hodin.

Město Blansko dbá na zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek SDH

zveřejněno: 30.05.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1387×

Město Blansko se uchází stejně jako v předchozích letech o dotace v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů operující v jednotlivých městských částech. Informoval o tom Mgr. Ivo Polák, starosta města.

Světový den bez tabáku v Nemocnici Blansko

zveřejněno: 29.05.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1132×

Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku. Kampaň upozorňuje na rizika spojená s kouřením a u jeho příležitosti se koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou.

Blansko zažádalo o převod muzea pod kraj

zveřejněno: 29.05.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1495×

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 15. května 2014 vzala na vědomí žádost města Blanska o převzetí zřizovatelských funkcí Muzea Blansko a pověřila radního Jiřího Němce k jednání s představiteli města Blanska za účelem získání podkladů nutných pro rozhodnutí v této věci. Novináře o tom informoval hejtman Michal Hašek.

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Cestovní ruch a zahraniční styky

zveřejněno: 28.05.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1009×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Investice a opravy v měsíci červnu

zveřejněno: 28.05.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1233×

O opravách a investičních akcích ve městě v měsíci červnu informuje místostarosta Jiří Crha.

Bambiriáda letos zaznamenala rekordní návštěvnost

zveřejněno: 27.05.2014, ostatní, přečteno: 1797×

Celorepubliková akce s šestnáctiletou tradicí letos podruhé zavítala i do Blanska. V blanenském zámeckém parku se dětem a jejich rodičům, mateřským ale i základním školám představilo celkem dvacet osm organizací, které nabízely ve dnech 23.-24. května pestrou škálu volnočasových aktivit. Letos jejich nabídka přilákala téměř dva tisíce návštěvníků.

Policie zve motorkáře na další ročník akce „Nežij vteřinou“

zveřejněno: 27.05.2014, ostatní, přečteno: 2602×

Preventivní akci pro motorkáře pořádají každoročně policisté z Územního odboru Blansko-Vyškov ve spolupráci s dalšími partnery.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 za Blansko a části města

zveřejněno: 26.05.2014, ostatní, přečteno: 1942×

V pořadí třetí volby do Evropského parlamentu zaznamenaly v Blansku výrazný propad v účasti občanů. Jak jsme volili v Blansku a částech města, které strany získaly nejvíc hlasů, ve kterých okrscích byla účast nejnižší a které strany v okrscích zvítězily? Připravili jsme pro vás přehledné tabulky.

Koncert dechových orchestrů na nám. Svobody

zveřejněno: 26.05.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, kultura, přečteno: 1212×

V neděli 1. června 2014 se od 10:00 do 12:00 hodin uskuteční na náměstí Svobody v Blansku koncert dechové hudby, na kterém vystoupí dechové soubory Olšověnka a německý dechový soubor z Aschheimu.

Muzikohrátky v galerii

zveřejněno: 26.05.2014, kultura, přečteno: 1101×

Základní škola speciální Blansko a Galerie města Blanska vás srdečně zvou na výstavu MUZIKOHRÁTKY. Děti ze Základní školy speciální v Blansku se letos zúčastnily celorepublikové výtvarné soutěže „Hudba a rytmus kolem nás“, kde získaly ocenění za nápadité pojetí.

Májové pohlazení z Blanska

zveřejněno: 25.05.2014, kultura, přečteno: 1693×

Národní tradice, zvyky a obyčeje vycházející z křesťanské věrouky provázejí lidstvo po celá staletí. Oživování folklóru, lidových tradic, zvyků, obyčejů je bezpochyby jedním z důvodů, proč vznikl před 40 lety folklórní soubor Drahan, před 35 lety jeho mladší bratr Drahánek a proč fungují dodnes.

Oprava požární nádrže v Těchově

zveřejněno: 25.05.2014, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1563×

Ve druhé polovině uplynulého týdne byla vypuštěna voda z těchovské požární nádrže a od pondělí 12. května 2014 zahájila společnost MOYSES s. r. o. práce na stavbě „Těchov – oprava požární nádrže“.

V poradně proběhl Týden pro rodinu

zveřejněno: 24.05.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1190×

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku se připojila v rámci letošních oslav 20. výročí vyhlášení Mezinárodního roku rodiny k TÝDNU PRO RODINU.

Město Blansko hospodařilo v roce 2013 na výbornou

zveřejněno: 23.05.2014, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1127×

Ze zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá pro obec povinnost nechat si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Hospodaření města přezkoumala odborná firma, na kterou se současně v průběhu roku město může obracet se svými dotazy z oblasti daní, účetnictví a hospodaření všeobecně.

Blanenská populace stárne

zveřejněno: 22.05.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1445×

Ukazuje se, že ve srovnání s ostatními městy populace na území města Blanska poměrně stárne. Na základě studia vytvořených map daného území je zřejmé, že je nezbytné se stále více zabývat seniorskou tematikou. Jaké je poslání a cíle Pečovatelské služby Blansko, jejíž činnost je v tomto směru podstatná, shrne Bc. Iveta Čípková, vedoucí oddělení sociálních služeb.

V pátek odstartuje Bambiriáda. Přináší bohatý program

zveřejněno: 21.05.2014, ostatní, přečteno: 1636×

Nabitý dvoudenní program nabídne v pátek a v sobotu 2. blanenská Bambiriáda. Zahájí v pátek v 9:00 hodin a až do 16:00 hodin v sobotu je na hlavním pódiu připravený nějaký program. Kromě toho se po celou dobu bude v zámeckém parku prezentovat 28 organizací všeho druhu, které si pro návštěvníky Bambiriády na svých stáncích připravily nejrůznější program a aktivity.

Pozvánka: Kostelní den a noc v kostele sv. Martina

zveřejněno: 21.05.2014, kultura, přečteno: 1176×

Na pátek 30. května 2014 připravila Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko ve spolupráci s Farností Blansko další ročník Kostelního dne a noci.
Letošní motto je: Tisíc tváří řeholního světa (nahlédnutí do historie a současnosti českých klášterů).

Uklidili Horní Palavu

zveřejněno: 20.05.2014, ostatní, přečteno: 2174×

„Měli bychom si to zde kolem domků  a v potoce uklidit.“ Takto oslovil Honza T. své sousedy v Horní Palavě. Slovo dalo slovo a byl určen termín 17. května.

Vedení Blanska se zúčastnilo tradičních slavností v partnerském městě Komárnu

zveřejněno: 20.05.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1169×

Ve dnech 2.–4. května 2014 se oficiální delegace města Blanska vedená starostou Mgr. Ivo Polákem a místostarostou Ing. Jiřím Crhou zúčastnila na pozvání primátora partnerského města Komárno MUDr. Antona Marka tamní nejvýznamnější kulturně společenské akce, 23. Komárňanských dní.

Pozvánka na XVII. Historický jarmark a oslavu Dne dětí

zveřejněno: 19.05.2014, kultura, přečteno: 2845×

Přijměte, prosím, pozvání do zámeckého parku v Blansku, kde se v sobotu 31. května 2014 koná další ročník Historického jarmarku spojeného s oslavou Dne dětí. Celodenní kulturní akce nabídne program pro děti i dospělé.

Plastová víčka ze ZŠ Dvorské pamáhají Kubíčkovi

zveřejněno: 18.05.2014, ostatní, přečteno: 1447×

Do sbírky „Víčka pro Kubíčka“ se zapojily děti ze ZŠ Dvorské a nasbíraly jich hned šest plných velkých pytlů.

Bilance Evropského dne melanomu 2014 v Nemocnici Blansko

zveřejněno: 17.05.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1272×

V pondělí 12.5.2014 se již tradičně kožní oddělení Nemocnice Blansko zapojilo do celoevropsky koordinované preventivní akce s názvem Evropský den melanomu.

Dnešní Muzejní noc ozdobí osvětlený zámek

zveřejněno: 16.05.2014, ostatní, přečteno: 1373×

U příležitosti Muzejní noci se rozsvítí nové venkovní osvětlení budovy blanenského zámku. Na konci noci ale opět pohasne, aby mohly být dokončeny poslední nezbytné úpravy světel v zadní části zámku. O uvedení do pravidelného provozu vás budeme informovat.

Mladí cyklisté soutěžili v Základní škole Salmově

zveřejněno: 16.05.2014, ostatní, přečteno: 1484×

V ZŠ Salmově v Blansku se konala 37. dopravní soutěž mladých cyklistů určená pro žáky 4.–9. ročníků základních škol.

Blansko na dlani

zveřejněno: 16.05.2014, cestovní ruch, přečteno: 1323×

V letošní turistické sezoně lze navštívit komentovanou prohlídku věže kostela sv. Martina v Blansku.

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Bezpečnost

zveřejněno: 15.05.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 981×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Pozvánka na Noc kostelů do dřevěného kostelíku

zveřejněno: 14.05.2014, kultura, přečteno: 1226×

V roce 2014 se Náboženská obec církve československé husitské v Blansku zapojuje už popáté do projektu Noc kostelů, který má otevřít a představit turistům, návštěvníkům i obyvatelům jednotlivých měst a obcí kostely a nabídnout v nich kulturně-naučný program.

Město pronajme byt 2+1 na ul. A. Dvořáka 4a

zveřejněno: 13.05.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1684×

Město Blansko v souladu se  Směrnicí č. 2/2011 o hospodaření s byty v majetku Města Blansko ve znění dodatku a na základě usnesení č. 52 ze 75. schůze Rady města Blansko konané dne 29.04.2014 vypisuje výběrové řízení na pronájem bytu č. 45, A. Dvořáka 4a, Blansko o velikosti 2+1.

Pořadatelé předváděcích prodejních akcí jsou povinni o nich předem informovat Českou obchodní inspekci

zveřejněno: 13.05.2014, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1135×

Dne 15. ledna 2014 vstoupila v platnost novela, kterou se mění zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nová zákonná úprava přináší organizátorům předváděcích prodejních akcí povinnost předem ohlašovat České obchodní inspekci řadu údajů a podrobností, které se konání tzv. organizovaných akcí týkají. Nedodržení této povinnosti může být postihováno ve správním řízení pokutou do výše až 5 milionů korun.

Nuzířovský kopec se na dva měsíce kompletně uzavře dopravě

zveřejněno: 12.05.2014, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1656×

Úplná uzavírka bude provedena od konce obce Lipůvka (od hřbitova) po začátek místní části obce Malhostovice-Nuzířov, a to z důvodu provádění prací na rekonstrukci silnice. Termín uzavírky je od 19.05.2014 do 31.07.2014.

Oprava průtahu Lažánkami se naplno rozjede na konci května

zveřejněno: 12.05.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 4622×

Doplněny podrobnosti o uzavírce a zahájení prací. Po dlouhých odkladech letos proběhne rekonstrukce silnice II/379, která tvoří průtah městskou částí Blansko-Lažánky.

Klub Ratolest nabízí odborné poradenství zdarma

zveřejněno: 11.05.2014, ostatní, přečteno: 1750×

Připraveni poradit vám s vašimi problémy jsou připraveni právníci, psychologové, speciální pedagogové a další pracovníci. Vše zaštiťuje projekt Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Rodina.

Kolonka, Kolonie aneb Dnešní Jiráskova ulice

zveřejněno: 10.05.2014, historie, přečteno: 1740×

Blanenští starousedlíci Jiráskovu ulici nenazvou jinak než „Kolonie“. K tomuto lidovému názvu přišla Jiráskova ulice v roce 1909.

Banzai, Mistře!

zveřejněno: 09.05.2014, kultura, přečteno: 1752×

Takovým pokřikem byla ukončena vernisáž výstavy, jež je poctou významnému akademickému malíři Jiřímu Načeradskému k jeho nedožitým 75. narozeninám. V Galerii města Blanska byla instalována ve spolupráci s absolventy malířského ateliéru tohoto významného umělce. Potrvá do 30. května 2014.

ZŠ Salmova otevře opět přípravnou třídu

zveřejněno: 09.05.2014, ostatní, přečteno: 2582×

ZŠ Salmova je jedinou  blanenskou školou, která již třetí rok bude otevírat přípravnou třídu. Tato třída slouží dětem sociálně znevýhodněným, dětem s odkladem školní docházky a dětem v posledním roce předškolního vzdělávání.

Pozvánka na Blanenskou muzejní noc

zveřejněno: 08.05.2014, kultura, přečteno: 1535×

Muzeum Blansko si Vás dovoluje pozvat dne 16. května 2014 na noční zámecké kostýmované prohlídky za účasti strašidel a pověrečných postav Blanenska. Zkušebně se také k této příležitosti rozsvítí nové venkovní osvětlení blanenského zámku.

U koupaliště vzniklo nové parkoviště

zveřejněno: 08.05.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1594×

Za Úřadem práce na ulici Vodní vzniklo nové parkoviště o kapacitě 37 stání. Otevřeno má být od poloviny května.

Evropský den melanomu 2014 v Nemocnici Blansko

zveřejněno: 07.05.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1240×

Každoroční akce Evropský den melanomu má upozornit veřejnost na rizika této choroby. Maligní melanom je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů a to i přes fakt, že je nejsnáze detekovatelným nádorem! Nejvyšší nárůst je pozorován u žen ve věku 10 – 29 let. V ČR na maligní melanom ročně zemře kolem 300 osob.

Dětské dopravní hřiště bude převedeno na město

zveřejněno: 07.05.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3036×

Centrum služeb pro silniční dopravu ČR, které je stávajícím majitelem Dětského dopravního hřiště, nabídlo vedení města Blanska jeho převod na město. To je držitelem pozemků, stalo by se tak výhradním vlastníkem celého areálu. Pokud dojde k dohodě mezi oběma stranami, převod se uskuteční ještě před začátkem nového školního roku.

Použité baterie nepatří do koše! Škodí životnímu prostředí i lidem

zveřejněno: 06.05.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1613×

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně ohrozit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody.

Pozvánka na oslavu svátku Dne matek

zveřejněno: 06.05.2014, kultura, přečteno: 1113×

Oslavu pořádá Komise pro občanské záležitosti města Blanska. Uskuteční se v úterý 13.05.2014 ve 14:00 hodin v sále Městského klubu důchodců v Blansku na ulici Dvorské. V kulturním programu vystoupí soubor Radost. Na tuto oslavu jsou srdečně zvány ženy našeho města.

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov u dřevěného kostelíku

zveřejněno: 05.05.2014, ostatní, přečteno: 1245×

Tradiční sbírka humanitárního materiálu pro Občanské sdružení Diakonie Broumov, se bude konat v úterý 13. května 2014 od 14:00 do 16:30 hodin u dřevěného kostelíku na ulici Rodkovského v Blansku.

Podmínky ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

zveřejněno: 04.05.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1826×

Obecním úřadům je dle zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, svěřena pravomoc rozhodovat o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (dále jen zvláštní příjemce). Od 01.01.2014 je řízení o zvláštním příjemci výkonem přenesené působnosti.

Fotosoutěž a hry pro děti budou lákat návštěvníky na Bambiriádu už příští týden

zveřejněno: 03.05.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1183×

Soutěže a hry zaplní příští pondělí a úterý (5.–6. května) Rožmitálovu ulici. Budou zvát děti i dospělé na Bambiriádu, která se koná podruhé v Blansku již 23. a 24. května.

Gymnázium Blansko se dlouhodobě věnuje nadaným žákům

zveřejněno: 03.05.2014, ostatní, přečteno: 1643×

Dokladem toho je osm studentů, kteří si v tomto roce z Okresní přehlídky soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) odnesli první místa.

Pozvánka: Vzpomínkový akt ke Dni vítězství

zveřejněno: 02.05.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, ostatní, přečteno: 1099×

Ve čtvrtek 8. května 2014 se při příležitosti 69. výročí Dne vítězství uskuteční v 10:00 hodin tradiční vzpomínkový akt u památníku rudoarmějce.

Porotě se nejvíce líbily experimenty a animované snímky

zveřejněno: 01.05.2014, kultura, přečteno: 1247×

49 snímků musela zhlédnout porota při zemském kole soutěže školních neprofesionálních filmů Zlaté slunce 2014 v Blansku.

Na konferenci Život cizinců v ČR představili ilustrovaný česko-mongolský slovník pro děti

zveřejněno: 30.04.2014, ostatní, přečteno: 1346×

V úterý 29.04.2014 proběhla ve velké zasedací síně Městského úřadu v Blansku konference „Život cizinců v ČR“, která byla pořádána Oblastní charitou Blansko v rámci půlročního projektu „Jak se žije cizincům?“, který je zaměřen na podporu vzájemného soužití majoritní společnosti a cizinecké komunity a zvyšování povědomí o cizinecké problematice.

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Bydlení a životní prostředí

zveřejněno: 30.04.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1255×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Premiéra filmového dokumentu RO©K NA KLEPAČOVĚ

zveřejněno: 29.04.2014, okolní obce, přečteno: 1422×

Premiéra filmového dokumentu, který v rámci projektu „Město na vesnici a vesnice ve městě“ zpracovali Jan a Radek Popelkovi ze Studia Audiovisual Blansko, se uskuteční v Dělnickém domě na Klepačově v pátek 2. května v 18:00 hodin. Tvůrci filmu a Občanská aktivita Klepačovský výbor zvou všechny klepačovské občany a zájemce o klepačovskou historii i současnost.

Průběh stavby a omezení provozu ve Zborovci

zveřejněno: 29.04.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1644×

Město Blansko se zavázalo a zastupitelstvo schválilo, že se bude spolupodílet na rozšíření možnosti výstavby rodinných domů a právě v této lokalitě zabezpečí hlavní přístup a vybuduje novou komunikaci. Stavba přinese jistá omezení.

Kácení dřevin rostoucích mimo les

zveřejněno: 29.04.2014, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1168×

Doba od počátku října do konce března následujícího roku se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich kácení. V uvedeném údobí se městské i obecní úřady pravidelně setkávají se zvýšeným množstvím žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

O budoucnosti hotelu Dukla rozhodne referendum

zveřejněno: 28.04.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1707×

Zájem investorů o koupi blanenského hotelu Dukla je nulový. Město se proto rozhodlo vypsat referendum, ve kterém se k osudu této ostudné stavby budou moci vyjádřit sami občané. O uspořádání referenda rozhodne Zastupitelstvo města Blanska na jednom ze svých červnových zasedání. Oficiální stanovisko města v této záležitosti tlumočil jeho starosta Mgr. Ivo Polák.

Ani po třetí výzvě neprojevili o hotel Dukla investoři zájem

zveřejněno: 28.04.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1092×

Celkem tři zveřejnění záměru na prodej a pronájem pozemků a stavby hotelu Dukla během posledního roku vyšly naprázdno. Oslovení developeři o něj zájem neměli.

Dobrovolní hasiči si v praxi vyzkoušeli zásahy při nehodách

zveřejněno: 27.04.2014, okolní obce, přečteno: 1922×

Teoretické školení převedené do praxe, tak by se dala nazvat soutěž, kterou vymysleli a připravili hasiči z Olešné.

Jaro v podání atletů z AK Blansko Dvorská

zveřejněno: 26.04.2014, sport, přečteno: 1678×

Atleti z Dvorské se rozhodně za poslední měsíc nenudili a navíc, zdá se, že zde vyrůstají velmi nadějní sportovci. Na devíti závodech (za necelý měsíc) velice úspěšně reprezentovali Základní školu Dvorskou, stejně jako svůj atletický klub a město Blansko.

Vyšel Blanenský chodec

zveřejněno: 26.04.2014, cestovní ruch, přečteno: 2167×

Nově vyšlá publikace je autorovým vyznáním městu, jakýsi „blanenský chodec“. Oslovuje rodáky, obyvatele i návštěvníky, zkrátka všechny, kdo mají rádi město Blansko.

Galerii města Blanska se daří získávat granty na svoji činnost

zveřejněno: 25.04.2014, kultura, přečteno: 909×

Granty na celoroční výstavní činnost se vedení galerie daří získávat již od roku 2008. Získané částky se pohybují od 180 do 300 tisíc korun. V letošním roce poskytlo Galerii města Blanska Ministerstvo kultury ČR na činnost 250.000 Kč.

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky 1. a 8. května 2014

zveřejněno: 24.04.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1100×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz separace i ve svátek, a to ve čtvrtek 01.05. a 08.05.2014. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí umožnit svoz separačních odpadů z těchto kontejnerových stání.

Pojedeme k moři – zve Jirka Mádl do kina v Blansku

zveřejněno: 23.04.2014, kultura, přečteno: 1688×

V rámci Festivalového filmového večera Zlaté slunce 2014 bude ve čtvrtek 24. dubna od 20:00 hodin promítnut nový film Jiřího Mádla Pojedeme k moři. Vstup do kina je zdarma.

Bambiriáda se do Blanska vrátí v květnu

zveřejněno: 23.04.2014, ostatní, přečteno: 1806×

Přehlídka volnočasových aktivit pro děti a mládež se podruhé uskuteční v blanenském zámeckém parku ve dnech 23. a 24. května. V loňském roce ji navštívilo osmnáct set lidí.

Omezení úředních hodin v pátek 25.04.2014 do 10:30 hodin

zveřejněno: 22.04.2014, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1210×

V pátek 25.04.2014 budou na Odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko omezeny úřední hodiny do 10:30 hod., a to z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie společností E.ON Distribuce a.s.

Inline bruslaři se konečně dočkali celého okruhu

zveřejněno: 22.04.2014, ostatní, přečteno: 1856×

Od vybudování cyklostezky podél baseballového areálu na Sportovním ostrově uplynuly už 4 roky, ale poslední nejkratší část, která celý okruh propojí, byla dokončena až letos.

Pozvánka na „Cestu ve tmě“

zveřejněno: 22.04.2014, ostatní, přečteno: 1323×

V pátek 25. dubna 2014 proběhne již 11. ročník soutěže vodicích psů kolem blanenského centra. Slavnostní zahájení proběhne v 09:30 hodin na Rožmitálově ulici.

Na náměstí závodily kočárky

zveřejněno: 21.04.2014, ostatní, přečteno: 2215×

V Blansku poprvé a celorepublikově už potřetí v řadě se letos uskutečnily závody kočárků.

Bar v kině se promění na kavárnu s letní zahrádkou

zveřejněno: 21.04.2014, ostatní, přečteno: 3493×

Využít nově zrekonstruovaný prostor baru v kině nejen na prodej popcornu a jiných pochutin návštěvníkům filmových představení, ale otevřít ho víc veřejnosti, to byl hlavní záměr, který vedl k vypsání výběrového řízení na jeho pronájem.

Blanenský uličník – Komenského

zveřejněno: 20.04.2014, historie, přečteno: 1746×

Komenského ulice v Blansku navazuje za vlakovou tratí u zastávky Blansko-město na ulici Rožmitálovu a ústí do ulice Brněnské. Pojmenována je po Janu Amosu Komenském.

Výzva vlastníkům nemovitostí

zveřejněno: 19.04.2014, ostatní, přečteno: 1255×

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

Telefónica Czech Republic, a. s. zruší telefonní automat u kina

zveřejněno: 19.04.2014, ostatní, přečteno: 1006×

Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (VTA) se naše společnost rozhodla stávající síť  VTA  přizpůsobit  současným  potřebám. Tato optimalizace  se dotkne i Vašeho města. V průběhu 1. pololetí letošního roku plánujeme zrušení nevyužívaného VTA v Blansku, na ul. Hybešova u č. 457/5. Věřím, že tyto nezbytné kroky přijmete Vy i občané s pochopením.

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Zdravotnictví a sociální služby

zveřejněno: 18.04.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1173×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Zlatá udice přilákala mladé rybáře

zveřejněno: 18.04.2014, sport, přečteno: 1686×

V neděli 13. dubna 2014 se na novém revíru pro mládež ve Sloupečníku (Svitava 3A) uskutečnilo okresní kolo Zlaté udice. Na tomto mimopstruhovém revíru je povolen lov pouze na povolenku vydanou MRS a slouží výhradně mládeži do 15 let.

Pozvánka: Filmová soutěž Zlaté slunce Blansko 2014

zveřejněno: 17.04.2014, kultura, přečteno: 1528×

Do Blanska opět zavítá celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT), která je vyvrcholením dění v oboru školních filmů v daném roce. Zemské postupové kolo pro kraje: Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina a Pardubický se koná v Kině Blansko ve dnech 24. a 25. dubna 2014.

Upozornění! Zrušení úředního dne v pátek 2. května 2014

zveřejněno: 17.04.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1104×

V pátek 2. května bude na Odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko zrušen úřední den. Zrušení se týká jak oddělení správního (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky), tak i oddělení dopravně správních agend (registru řidičů, evidence vozidel).

Průřez historií Domova OLGA a Centra VELAN je k vidění v Kině Blansko

zveřejněno: 16.04.2014, kultura, přečteno: 1283×

Dokumenty a materiály k výročím těchto dvou sociálních zařízení, které vybudovalo a provozuje Hnutí Humanitární pomoci pro zkvalitňování života našich mentálně postižených dospělých spoluobčanů, jsou ke zhlédnutí v prostorách blanenského kina. Záštitu na výstavou, která potrvá do 30. dubna 2014, převzal starosta města Mgr. Ivo Polák.

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 21.04.2014 (Velikonoční pondělí)

zveřejněno: 16.04.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1214×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i o Velikonočním pondělí 21.04.2014. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.

Malí sportovci uklidili potok Sloupečník

zveřejněno: 15.04.2014, ostatní, přečteno: 1715×

Někteří si na webu jen stěžují, že je někde neuklizeno, jiní vezmou rukavice, pytle a jdou nepořádek uklidit.

Konference Život cizinců v ČR

zveřejněno: 15.04.2014, ostatní, přečteno: 1406×

Oblastní Charita Blansko – Centrum „PRO“ Blansko Vás v rámci projektu „Jak se žije cizincům?“ zve na KONFERENCI ŽIVOT CIZINCŮ V ČR pořádanou pod záštitou starosty města Blanska pana Mgr. Ivo Poláka. Konference bude zaměřena na téma integrace cizinců v regionu Blanenska i v rámci celé ČR, zaměstnanost a vzdělávání cizinců, novelizace cizineckého zákona, otázky sociální práce s cizinci a další.

Další várka městských bytů 1+1 k prodeji

zveřejněno: 15.04.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1397×

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko dnes zveřejnil seznam pěti bytů o velikosti 1+1 k prodeji. Termín pro podání písemné žádosti o odkoupení bytu je do 19. května 2014.

Přestavba křižovatky na Lipůvce si vyžádá objížďku přes Vranov nebo Bořitov

zveřejněno: 15.04.2014, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 4427×

Připravuje se úplná uzavírka silnice II/379 v obci Lipůvka ve směru na Blansko, tj. křižovatka se silnicí I/43. Plánovaný termín je od 22.04.2014 do 07.05.2014.

Galerie zve na Velikonoční výstavu a přehlídku neobvyklých rostlin

zveřejněno: 14.04.2014, kultura, přečteno: 1514×

Ještě do středy můžete zavítat do Galerie města Blanska na Velikonoční výstavu a ukázky tradičních řemesel spojenou s přehlídkou dětských prací na téma rostlina – objekt.

Provoz v mateřských školách o letních prázdninách

zveřejněno: 14.04.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1785×

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2014.

Termín zápisu do mateřských škol

zveřejněno: 14.04.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2064×

Ředitelé mateřských škol zřizovaných Městem Blansko oznamují, že po dohodě se zřizovatelem stanovili termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015 na úterý 6. května 2014 v době od 09:00 do 16:00 hodin.

Nemocnice Blansko uspořádala celorepublikový seminář hemodialyzačních středisek

zveřejněno: 13.04.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1317×

Ve středu 9. dubna 2014 proběhl v Hotelu Panorama v Blansku 39. pracovní nefrologický den České nefrologické společnosti, pořádaný při příležitosti uplynulých 25 let od zahájení provozu dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko.

Mor v Blansku a ve Vilémovicích v roce 1715

zveřejněno: 13.04.2014, historie, přečteno: 1659×

Až do počátku novověku byl velmi obávanou nemocí mor – „černá smrt“. Nakažlivá nemoc se rychle šířila z jednoho do druhého kraje, její průběh byl krátký a umíraly na ni stovky až tisíce obyvatel po celé Evropě.

Do „Křesla pro hosty Rastislava“ usedlo několik nevšedních hostů

zveřejněno: 12.04.2014, kultura, přečteno: 2341×

V pátek 11. dubna 2014 proběhl již druhý ročník „Křesla pro hosty Rastislava“, kulturního pořadu z dílny Smíšeného pěveckého sboru Rastislav. Letos byl věnován životnímu jubileu pana dirigenta Jaroslava Martináska a současně i 150. výročí vzniku Mánesova praporu Rastislav.

Blansko bude hostit Moravský ultramaraton

zveřejněno: 12.04.2014, sport, přečteno: 1476×

Vranovskou etapu v sedmidenním seriálu maratonů nahradí letos Blanenská část, se kterou se pojí i dva místní závody.

Čajovna a klub Ulita nabízí víc než jen přednášky nebo koncerty

zveřejněno: 11.04.2014, ostatní, přečteno: 1619×

Dům naproti Základní škole T. G. M. stojící u hřiště zarostlého trávou je již léta sídlem Sdružení Ulita, které zde provozuje svoji činnost. Nabídka se z podávání čaje a pořádání přednášek a koncertů postupně rozrostla o další aktivity.

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Zaměstnanost a podnikatelská činnost

zveřejněno: 11.04.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1180×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Blansko čeká II. ročník charitativní sportovně-společenské akce You Dream We Run

zveřejněno: 10.04.2014, ostatní, přečteno: 1629×

Konat se bude 13.–14.06.2014 v prostorách sportovního areálu ASK Blansko. V loňském roce se této akce zúčastnily bez mála tři tisícovky lidí. Výtěžkem akce se pomohlo naplnit sen Matýskovi – nákup osobního auta (62.000 Kč) a potěšit drobným finančním darem Esterku (10.000 Kč). Tak jako v loňském roce poputuje výtěžek z této akce na splnění SNU osobě, jejíž životní příběh je nějakým způsobem těžce poznamenán.

I. etapa výstavby rodinných domků na Zborovcích začne po Velikonocích

zveřejněno: 09.04.2014, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 2307×

Stavba bude zahájena po Velikonocích, nejpozději v pátek 25.04.2014. Stavba je rozdělena na etapy. Termín ukončení výstavby je stanoven na 19.08.2014. Během prací bude vyřízena celková uzavírka. Vjezdy budou zajištěny na povolení stavby. Dílčí etapizace bude známa po Velikonocích.

U dřevěného kostelíku vznikne nový farní sál

zveřejněno: 09.04.2014, ostatní, přečteno: 1382×

Začínáme plnit sen několika předcházejících generací a hlavně náš. Blanenská farnost tradičně trpí tím, že kromě kostela, sice krásného, opraveného a plně vybaveného, nemáme větší místnost k setkávání mimo bohoslužby. Místnost pod kostelem pojme maximálně 15 lidí a to už sedíme jeden vedle druhého.

Jaká nás čekají dopravní omezení v souvislosti s pořádáním místních poutí

zveřejněno: 08.04.2014, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2361×

V souvislosti s pořádáním místních poutí na území působnosti Městského úřadu Blansko s rozšířenou působnosti dojde k některým dopravním omezením, se kterými je třeba počítat a je nutné jim věnovat dostatečnou pozornost.

Přehled investičních akcí plánovaných na jaro 2014

zveřejněno: 07.04.2014, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1635×

Odbor investičního a územního rozvoje při MěÚ Blansko představuje přehled investičních akcí, které jsou plánovány na jaro tohoto roku.

Fotoreportáž ze zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora

zveřejněno: 07.04.2014, cestovní ruch, přečteno: 3507×

Lidé v našem kraji na dlani srdce mají! Tato věta vůbec nelže, protože do Pivovaru v Černé Hoře jich se srdcem na dlani dorazilo přesně 1 023.

S novým logem, ale se stejným cílem. You Dream We Run Blansko 2014

zveřejněno: 07.04.2014, ostatní, přečteno: 1190×

Ve sportovním areálu na Mlýnské ulici se ve dnech 13.–14. června 2014 uskuteční II. ročník charitativní společensko-sportovní akce You Dream We Run. Stejně jako v loňském roce převzal nad touto akcí, kterou během dvou červnových dnů navštívily tři tisícovky charitativně smýšlejících občanů Blanska a okolí, záštitu starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák.

Blanenští judisté se předvedli na Velikonočním turnaji

zveřejněno: 06.04.2014, sport, přečteno: 1116×

V sobotu 22.03.2014 se v hale na ulici Mlýnské konal již 16. ročník Velikonočního turnaje v judu.

V SENIOR centru Blansko otevírají místnost vzpomínek

zveřejněno: 06.04.2014, ostatní, přečteno: 2375×

Ráda bych se s Vámi podělila o úspěch, který se našemu zařízení podařil ve spolupráci s rodinami obyvatel SENIOR centra Blansko, s našimi zaměstnanci i s anonymními dárci.

Úspěchy ZŠ Dvorské v zeměpisné olympiádě

zveřejněno: 05.04.2014, ostatní, přečteno: 1249×

Koncem února si na gymnáziu v Rájci dali dostaveníčko nejlepší studenti zeměpisu na okrese Blansko. Své zastoupení, v nejmladší kategorii, zde měla i ZŠ Dvorská.

Beseda k zákonu o silničním provozu rozpoutala živou diskuzi

zveřejněno: 05.04.2014, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1640×

V úterý 25. března 2014 proběhla v prostorách velké zasedací síně Městského úřadu Blansko beseda, kterou zorganizoval Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko, ve spolupráci s dopravním inspektorátem Policie České republiky, územní odbor Blansko-Vyškov.

Základy atletiky míří do mateřských škol

zveřejněno: 04.04.2014, sport, přečteno: 1516×

Podpořit pravidelný pohyb dětí s důrazem na provedení cviků má za úkol projekt s názvem Atletika v mateřské škole.

Pozvánka na Chovatelskou přehlídku

zveřejněno: 04.04.2014, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1208×

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde jsou k vidění nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity.

V Blansku se diskutovalo o sociálních problémech ve společnosti

zveřejněno: 03.04.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1583×

Dne 27.02.2014 se v Blansku v Dělnickém domě sešli odborníci z oblasti sociálních služeb, zdravotnictví i Policie ČR na konferenci na téma „Integrovaný přístup k sociálním, bezpečnostním a zdravotním rizikům“.

Blíží se termín podání žádostí o půjčku na modernizaci bytů a domů

zveřejněno: 03.04.2014, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1268×

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje účelové půjčky, na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu a rodinných domů. Termín pro podání žádosti je 22.04.2014. Informace viz Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Máte srdce na dlani? Pojďte s námi do Černé Hory!

zveřejněno: 03.04.2014, cestovní ruch, přečteno: 1263×

Již tuto neděli se uskuteční další ročník zahájení turistické sezony v areálu Pivovaru Černá Hora. Máte jedinečnou příležitost udělat něco pro své zdraví a ještě se k tomu pobavit. Vyberte si turistickou trasu a vydejte se v neděli do pivovaru společně s námi. Těšíme se na Vás!

Lhůta pro prodej alkoholu bez koncesované živnosti se chýlí ke konci

zveřejněno: 02.04.2014, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1391×

Obecní živnostenský úřad Blansko upozorňuje podnikatele, kteří se zabývají prodejem alkoholu, že po 17.04.2014 je jeho prodej možný jen na základě koncesované živnosti.

Pozvánka na Velikonoční výstavu s ukázkami řemesel a na výstavu objektů rostlin

zveřejněno: 02.04.2014, kultura, přečteno: 1744×

Galerie města Blanska vás zve na již tradiční Velikonoční výstavu od 08.04. do 16.04.2014. Na výstavě si můžete prohlédnout a zakoupit řemeslné výrobky, které souvisí s jarem a velikonočními svátky. Každý den zde také budou výtvarnice a výtvarník předvádět svůj um.

Křeslo pro hosty Rastislava podruhé

zveřejněno: 01.04.2014, kultura, přečteno: 1312×

Blanenští milovníci kultury, pozor! Chystá se další nezapomenutelný pořad z dílny Smíšeného pěveckého sboru Rastislav Blansko. Koncert proběhne 11. dubna 2014 v 18:00 hodin v Dělnickém domě v Blansku.

Další část cyklostezky kolem Svitavy je otevřená veřejnosti

zveřejněno: 01.04.2014, ostatní, přečteno: 2150×

Cyklostezka vedoucí po levém břehu Svitavy od severu města na jih je zase o kus delší. Do provozu byla uvedena nová část od OD Billa po autobusové nádraží.

Pozvánka na výstavu Vojenský prostor – Vstup zakázán!

zveřejněno: 31.03.2014, kultura, přečteno: 1454×

Výstava se uskuteční ve spolupráci s Vojensko-historickým sdružením Stříbrná o. s. Její vernisáž proběhne v pátek 04.04.2014 v 17:00 hodin v Malé výstavní síni blanenského zámku. V kulturním programu vystoupí cimbálová muzika Veronica. Výstava potrvá do 22.06.2014.

U příležitosti Dne učitelů přijalo vedení města učitelky mateřských škol

zveřejněno: 31.03.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1959×

Každoročně ke Dni učitelů pořádá odbor školství spolu s vedením města Blanska vyhodnocení nejlepších pedagogických pracovníků za uplynulý školní rok. Letos starosta a místostarosta přivítali na radnici vybrané učitelky mateřských škol.

Kouzla s barvami

zveřejněno: 30.03.2014, kultura, přečteno: 1568×

Chvění, chtění i snění – kouzelná slůvka! Mnohé svádí k zamyšlení. A proč ne? Každý z nás, nechť si to přiznáme nebo ne, opak je pravdou, máme někde ukrytý svůj koutek snění. Je rozmanitý a právem. Každý z nás je jedinečná bytost, pohybující se v různorodé společnosti. Říká se, že ty nejšťastnější chvíle jsou zároveň i nejkratší...

Startuje nový ročník soutěže Dívka České republiky

zveřejněno: 29.03.2014, ostatní, přečteno: 1595×

V březnu začíná nový ročník soutěže Dívka České republiky 2014.

Chovají se Vaše děti na internetu zodpovědně?

zveřejněno: 29.03.2014, ostatní, přečteno: 1059×

Dostat od dětí intimní fotku za malou odměnu není až takový problém, jak se zdá. Stačí dobití kreditu do telefonu nebo zaplacení nějaké drobnosti. Podobnou závažnou trestnou činnost páchanou přes internet rozkryli kriminalisté z Blanska v únoru tohoto roku.

Blanenský autor Roman Kopecký vystavuje v Galerii Jonáš

zveřejněno: 28.03.2014, kultura, přečteno: 1923×

Vernisáží výstavy MALBY se v pátek 4. dubna 2014 v 18:00 hodin veřejnosti představí v blanenské Galerii Jonáš Roman Kopecký, mladý ilustrátor dětských knih, grafik a realizátor mnoha etiket a logotypů pro vinařství jižní Moravy. Kořeny má v Blansku, kde také vlastní grafickou dílnu. Na připravované výstavě představí svého koníčka – malbu.

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

zveřejněno: 28.03.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1389×

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 11.04. do 19.4.2014. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny.

Upozornění: letáky s nabídkou měření tepla

zveřejněno: 27.03.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1582×

V poštovních schránkách občanů města Blanska se začaly v posledních dnech objevovat letáky oznamující kontrolu úniku tepla u zateplených i nezateplených domů pomocí termovize se žádostí o kontaktování realizující firmy. Na opakované dotazy proto upozorňujeme občany, že se jedná o aktivitu soukromého subjektu, na které se Město Blansko žádným způsobem nepodílí.

Drakoneček letos slaví úspěch

zveřejněno: 27.03.2014, ostatní, přečteno: 1801×

Letošního ročníku Drakonečka, pořádaného Skautským střediskem Srdce na dlani, se letos zúčastnil rekordní počet účastníků. Organizátoři zapsali celkem 99 dětí. Akce proběhla v neděli 23. března v Dělnickém domě.

První díl projektu Město na vesnici a vesnice ve městě je věnován Klepačovu

zveřejněno: 27.03.2014, okolní obce, přečteno: 1440×

Zatímco v rámci projektu Živá paměť byl loni představen Jiří Polášek, jakožto jedna z výrazných blanenských osobností, úvodní díl dalšího projektu, tentokrát o městských částech, Město na vesnici a vesnice ve městě, je věnován příměstské části Klepačovu.

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Hospodaření města Blanska

zveřejněno: 26.03.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1079×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Rozvoj města Blanska

zveřejněno: 25.03.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1281×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Termíny svozu kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

zveřejněno: 24.03.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 3196×

Město Blansko dohodlo se společností Kaiser servis spol. s r. o., že rozšíří osvědčený pytlový svoz tohoto druhu odpadu od rodinných domků a bytových domů, a to již od dubna letošního roku. POZOR! Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.).

Výroční schůze delegátů místních skupin Moravského rybářského svazu v Blansku

zveřejněno: 23.03.2014, ostatní, přečteno: 1663×

Dne 8. března 2014 se uskutečnila výroční schůze delegátů místních skupin MRS o. s., MO Blansko.

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2014

zveřejněno: 22.03.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1935×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu od 16:00 do 18:00 hodin dle níže uvedeného rozpisu. V případě naplnění řidič odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny celkem dvakrát (duben, září). Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.

Od nového školního roku dojde k navýšení kapacit školní družiny na ZŠ Erbenově a míst v mateřských školách

zveřejněno: 21.03.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1910×

Na základě usnesení Rady města Blanska ze dne 25.02.2014 dojde k navýšení kapacity školní družiny Základní školy Blansko, Erbenova 13 na počet 120 míst s účinností od 01.09.2014. Rada města taktéž schválila navýšení kapacity mateřských škol v jednotlivých třídách ze stávajících 25 na 28 míst. Mateřské školy tak získají 70 nových míst, což zhruba odpovídá počtu neuspokojených zájemců v loňském roce.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 20.03.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1289×

Pravidelné shrnutí hlavních projednávaných témat z posledního zasedání zastupitelstva města starostou města Ivo Polákem.

Co je nového v zákoně o silničním provozu?

zveřejněno: 20.03.2014, odbor vnitřních věcí, tiskové zprávy, přečteno: 1570×

Město Blansko společně s Policií ČR zvou všechny řidiče na tematickou besedu.

Dotace na žákovské jízdné

zveřejněno: 19.03.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2125×

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2013 ze svého rozpočtu městu Blansku dotaci na úhradu nákladů města vzniklých tím, že kompenzuje dopravci ČAD Blansko, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou poskytováním žákovského jízdného.

Podpora obnovy kulturních památek – dotační program Ministerstva kultury ČR – výzva k podání žádostí

zveřejněno: 19.03.2014, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1452×

Ministerstvo kultury připravilo pro rok 2014 dle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Obci s rozšířenou působností Blansko byla pro rok 2014 stanovena částka v celkové výši 485 tis. Kč.

Město Blansko se rozhodlo odprodat pozemky na ul. Poříčí

zveřejněno: 18.03.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1729×

Rada na svém zasedání dne 25.02.2014 doporučila zastupitelstvu města projednat a schválit zveřejnění záměru pronajmout a následně odprodat pozemky na ul. Poříčí, eventuálně jejich část, za účelem nové komerční zástavby v souladu s Územním plánem města Blansko.

Pozvánka na výstavu: Věčná snoubenka jara Jana Želibská

zveřejněno: 18.03.2014, kultura, přečteno: 1328×

Galerie města Blanska vás zve na výstavu Jany Želibské: Kus země. Vernisáž výstavy proběhne 22.03.2014 v 17:00 hodin za účasti autorky (výstava potrvá do 18.04.2014). Výstava byla původně připravena Slovenskou národní galerií pro prostory SNG na zámku ve Zvolenu. Do Blanska výstava připutuje přizpůsobená místním výstavním podmínkám.

Návštěva ze Scandiana: Společné přípravy oslav 50. výročí vzájemného partnerství

zveřejněno: 17.03.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1574×

Ve dnech 04.03.-06.03. 2014 zavítali do našeho města zástupci z italského partnerského města Scandiano. Hlavním cílem této přátelské návštěvy bylo společné plánování oslav 50. výročí partnerství Blanska a Scandiana. Italskou delegaci tvořili pan Adelmo Torelli, místopředseda Výboru pro partnerská města, a pracovnice oddělení zahraničních vztahů paní Leda Olmi a slečna Silvia Pagliani.

Objížďka na Holštejn začne 20. března a potrvá až do září

zveřejněno: 17.03.2014, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 4214×

Proběhne úplná uzavírka krajské silnice při rekonstrukci mostního objektu ev. č. 3783 – 1 u obce Holštejn.

Jan Vichta vystavuje v blanenské Galerii a antikvariátu Jonáš

zveřejněno: 16.03.2014, kultura, přečteno: 1341×

Rodu Vichtů učarovalo jedno z nejstarších řemesel – hrnčířina. Kameninu, kterou používaly hospodyňky v kuchyni běžně ještě na počátku 20. století, vypalují pěkně postaru, ve velké peci.

Kontrolní činnost živnostenského úřadu

zveřejněno: 16.03.2014, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2434×

Kontroly podnikatelů jsou průběžně prováděny kontrolním oddělením odboru Obecní živnostenský úřad Blansko. Výkon živnostenské kontroly se řídil do 31.12.2013 zákonem o státní kontrole, od 01.01.2014 je kontrola prováděna dle "kontrolního řádu".

Blanenský uličník – Jiráskova

zveřejněno: 15.03.2014, historie, přečteno: 1609×

Jiráskova ulice vede z ulice Sukovy rovnoběžně s ulicí Bezručovou a slepě končí u domu č. p. 48.

Bilance Světového dne ledvin v Nemocnici Blansko

zveřejněno: 14.03.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1171×

Již pátým rokem proběhl v blanenské nemocnici Světový den ledvin. Možnost nechat si bezplatně vyšetřit ledvinné funkce využilo celkem 87 zájemců.

Do Blanska zavítá Eva Papoušková

zveřejněno: 14.03.2014, kultura, přečteno: 1444×

Městská knihovna Blansko zve na besedu se spisovatelkou, scenáristkou a překladatelkou Evou Papouškovou, která proběhne v pátek 28. března 2014 od 18:00 hodin v dětském oddělení knihovny.

Blansko pracuje usilovně na své propagaci

zveřejněno: 13.03.2014, cestovní ruch, přečteno: 1632×

Město Blansko podniká v oblasti cestovního ruchu nespočet aktivit. Všechny mají jeden cíl, představit Blansko turistům a přilákat je do města, potažmo do zdejšího regionu. Co se v této oblasti povedlo v loňském roce a co je plánováno na letošek, o tom si povídám s místostarostou Jiřím Crhou.

Hudebně výtvarné nokturno na blanenském zámku

zveřejněno: 13.03.2014, kultura, přečteno: 1541×

Dne 28. února 2014 proběhla v Muzeu Blansko vernisáž výstavy POEMILA Olgy Volfové v netradičním spojení se světem hudby. V průběhu improvizovaného Koncertu tónů a barev Jiřího Pazoura pak spatřilo světlo světa její zbrusu nové dílo. Výstava je ke zhlédnutí v Malé výstavní síni a potrvá do 28. března 2014.

Blansko navštívil pracovně předseda vlády Bohuslav Sobotka

zveřejněno: 12.03.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1682×

V rámci své návštěvy jednal s vedením města o problémech ve zdravotnictví po zrušení poplatků nemocnicím, o velkých investičních akcích ve městě i o dlouholetém regionálním tématu – silnici R43.

Město Blansko získalo grant na podporu standardizace OSPOD

zveřejněno: 12.03.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1969×

Sociálně-právní ochrana dětí je zaručena v České republice zákonem č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na její realizaci se významným dílem podílí obecní úřady obcí s rozšířenou působností, zejména odbory sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, tj. orgány sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD).

Společnost E.ON varuje před podvodníky!

zveřejněno: 11.03.2014, ostatní, přečteno: 1354×

V posledním týdnu se množí případy podvodného jednání tzv. obchodníků, kteří slibují zajištění přepisu a dodávky levnějšího plynu.

Výsledky zápisu do 1. ročníku základních škol

zveřejněno: 11.03.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1815×

Ve dnech 04. a 05. února 2014 se na všech blanenských základních školách uskutečnil zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/15. V letošním roce se k zápisu dostavilo celkem 261 blanenských předškoláků.

Vyšel sborník Muzea Blansko za rok 2013

zveřejněno: 10.03.2014, ostatní, přečteno: 1450×

Publikace zpracovaná pracovníky Muzea Blansko nabízí články od 16 autorů.

Slavnostní zahájení turistické sezony 2014 aneb Lidé v našem kraji na dlani srdce mají!

zveřejněno: 10.03.2014, odbor kancelář tajemníka, cestovní ruch, přečteno: 4226×

Aktivity spojené se slavnostním zahájením turistické sezony v destinaci Moravský kras a okolí není třeba čtenářům jistě sáhodlouze představovat. Už po osmé je mají první dubnovou neděli ve své společné režii města Blansko, Boskovice a spolu s nimi Pivovar Černá Hora, na jehož nádvoří vždy celá akce vyvrcholí.

Deratizace města Blanska proběhne ve dvou etapách

zveřejněno: 09.03.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1218×

V obdobích březen – červenzáří – listopad 2014 bude provedena ohnisková deratizace firmou SENTRAC spol. s r. o. Boskovice.

Čištění dešťových vpustí

zveřejněno: 08.03.2014, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1438×

Díky příznivému počasí bylo v posledním únorovém týdnu provedeno plošné čištění dešťových vpustí v jižní části města Blanska od ulic Údolní a Kollárovy po sídliště Písečná. Provádění dalších etap čištění dešťových vpustí se v tomto roce předpokládá v měsících dubnu (sídliště Zborovce) a září (sídliště Podlesí a městské části Blanska).

„Mládež v akci“ zavítala do našeho regionu

zveřejněno: 08.03.2014, ostatní, přečteno: 1436×

Program Mládež v akci patří do rodiny programů Evropské unie zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí. V rámci tohoto programu navštívila skupina mládeže město Blansko i region Moravský kras.

2. ročník charitativního běhu You Dream, We Run

zveřejněno: 07.03.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2181×

Starosta města Blanska pan Mgr. Ivo Polák převzal záštitu nad 2. ročníkem charitativního 24hodinového štafetového běhu You Dream, We Run v Blansku. Akce se uskuteční v pátek 13.06. a sobotu 14.06.2014 na hřišti na Mlýnské ulici. Hlavním organizátorem akce je pan Roman Jančiar.

Poslanec za ČSSD Lubomír Toufar otevřel svoji kancelář v budově kina

zveřejněno: 07.03.2014, ostatní, přečteno: 4157×

V úterý 25. února Lubomír Toufar oficiálně zahájil provoz své poslanecké kanceláře v budově Kina Blansko.

Dětská hřiště budou otevřena s předstihem

zveřejněno: 06.03.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1884×

Oproti původně plánovanému termínu otevření dětských hřišť (15.03.2014) v Blansku dojde k otevření již tento víkend08.03.2014. Před vlastním otevřením je nutné provést revize herních prvků (v současné době již probíhají) a případné úpravy a opravy. Předpokládáme, že veškeré přípravné práce a opravy budou dokončeny do pátku 07.03.2014.

Blansko zná svého prvního občánka v roce 2014

zveřejněno: 06.03.2014, ostatní, přečteno: 1431×

Je jím malá Zdenka Sedláková, která se narodila mamince Denise Sedlákové 1. ledna ve 23:31 hodin.

Vodní záchranáři se opět sjeli do Blanska

zveřejněno: 05.03.2014, sport, přečteno: 1368×

Jednapadesát záchranářů z celé České republiky se sjelo na další ročník náročného závodu nazvaného Blanenská 250.

Světový den modliteb 2014

zveřejněno: 05.03.2014, ostatní, přečteno: 1401×

Srdečně Vás všechny zveme k ekumenickému setkání, které se bude konat v pátek 7. března 2014 v 17:30 hodin v Husově sboru Církve československé husitské – dřevěném kostelíku na ul. Rodkovského v Blansku.

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Blanska

zveřejněno: 04.03.2014, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1132×

16. zasedání Zastupitelstva města Blanska  se uskuteční v úterý 11.03.2014 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Jednání je volně přístupné veřejnosti.

Odešel bojovník za pravdu

zveřejněno: 04.03.2014, ostatní, přečteno: 1599×

10. února 2014 zemřel ve věku 89 let  pan Jiří Tomeš, veterán II. světové války a hrdý blanenský občan, který se zasloužil o osvobození Československé republiky.

Studenti a učitelé OA a SZdŠ Blansko se stali „dobrými anděly“

zveřejněno: 03.03.2014, ostatní, přečteno: 1880×

Naše škola OA a SZdŠ Blansko se ochotně a aktivně zapojuje do mnoha dobročinných akcí, v závěru kalendářního roku jednu akci s charitativním posláním dokonce organizujeme sami.

U téměř každého druhého trestného činu na Blanensku a Vyškovsku byl určen pachatel

zveřejněno: 02.03.2014, ostatní, přečteno: 1173×

2 823  trestných činů šetřili v roce 2013 policisté na Blanensku a Vyškovsku. Je to o 118 případů méně než v předchozím roce. Přesto se podařilo podobně jako v předchozích letech u každého druhého trestného činu určit, kdo ho spáchal. Policisté objasnili loni celkem 1 390 případů, což je 49,2 procent.

Kytice slavných písní, nejen muzikálových

zveřejněno: 01.03.2014, okolní obce, přečteno: 1587×

Pod tímto názvem byla uvedena repríza koncertu z minulého roku Podzimní listí ve společenském sále Hotelu Olberg v Olomučanech. Byl to už čtvrtý kombinovaný pořad tohoto žánru, který zaujal návštěvníky a který se těšil velkému zájmu i když se jednalo o reprízu.

120 let od prvního pojmenování blanenských ulic

zveřejněno: 01.03.2014, historie, přečteno: 2322×

Potřeba jednoznačné identifikace každého objektu vyústila 6. února 1770 v nařízení císařovny Marie Terezie přikazující označovat stavby (vyjma kostelů, kaplí a neobydlených věží) čísly. Těmto číslům se říkalo konskripční, tedy popisná. Popisná proto, že když se číslování poprvé provádělo, psala se tato čísla křídou na vrata či fasády domů.

Noc s Andersenem letos podvanácté

zveřejněno: 28.02.2014, kultura, přečteno: 1227×

Na pátek 4. dubna 2014 připravují v blanenské knihovně už podvanácté NOC S ANDERSENEM. V rámci tradičního projektu Klubu dětských knihoven při Svazu knihovníků a informačních pracovníků čeká děti večerní program plný čtení, her a soutěží.

MAS Moravský kras hledá projektové manažery

zveřejněno: 27.02.2014, ostatní, přečteno: 1689×

MAS Moravský kras o. s. hledá tvůrčí a samostatné osoby na pozici projektový manažer pro zpracování rozvojové strategie region.

Nové informační centrum se v blanenské nemocnici osvědčilo

zveřejněno: 27.02.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1521×

Dva měsíce od zahájení provozu nového informačního centra v Nemocnici Blansko výrazně napomohly ke zkvalitnění a zrychlení orientace pacienta při průchodu nemocnicí.

Pozvánka na masopustní neděli do dřevěného kostelíku

zveřejněno: 26.02.2014, ostatní, přečteno: 1476×

V neděli 2. března 2014 prožijeme stejně jako v minulých letech dopoledne u dřeveného kostela v Blansku masopust se zabijačkou. Bohoslužby začínají v 09:00 hodin v kostelíku a po nich následuje program na farní zahradě.

Přehlídka dětských prací: rostlina – objekt

zveřejněno: 26.02.2014, kultura, přečteno: 1183×

Galerie města Blanska vyhlašuje výtvarnou přehlídku urostlých a pozoruhodných rostlin – objektů aneb Vymysli, vytvoř a pojmenuj vlastní rostlinu.

Na Dětském karnevalu se i letos předvedlo mnoho krásných masek

zveřejněno: 25.02.2014, kultura, přečteno: 1451×

V neděli 23. února proběhl již tradiční Dětský karneval pořádaný Společností Katolického domu a Kolpingovou rodinou. O zajímavé hry a soutěže nebyla nouze.

Ze statistik odboru vnitřních věcí

zveřejněno: 25.02.2014, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1861×

Odbor vnitřních věcí MěÚ Blansko vypracoval statistické údaje za rok 2013 v rámci svých oddělení: oddělení správního a oddělení dopravně správních agend. Ze zveřejněných informací vyplývá, že se např. loni ve správním obvodu Blanska narodilo méně dětí, uzavřelo se více manželství, nejčastějším přestupkem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti. Uvedené stavy jsou platné ke dni 03.01.2014.

Pozvánka na 5. ročník filmového festivalu Expediční kamera

zveřejněno: 24.02.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1016×

V rekordních více než 200 českých a slovenských městech se v únoru a březnu bude konat již 5. ročník Expediční kamery, tedy přehlídky nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových filmů uplynulé sezony.

Město Blansko bude pokračovat v projektu „Dejte šanci bioodpadu“

zveřejněno: 23.02.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1384×

Město Blansko a společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. se dohodly, že opět v několika zahrádkářských lokalitách osadí kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO).

Blanenské policejní fotbalové družstvo se v Polsku prosadilo

zveřejněno: 22.02.2014, sport, přečteno: 1952×

Spolupráce mezi partnerskými městy Blanskem a polskou Legnicí se osvědčila především na sportovním poli. Tradicí se staly zápasy v sálové kopané mezi zástupci městských policií obou těchto měst.

Ohlédnutí za loňskou sezonou v Galerii města Blanska přináší originální Ročenka 2013

zveřejněno: 21.02.2014, kultura, přečteno: 1266×

Příznivci umění a zejména pak skalní návštěvníci Galerie města Blanska zajisté ocení Ročenku 2013, která byla letos zpracována poněkud netradičně. Jejím záměrem je především přimět k ohlédnutí zpět a k připomenutí velice kvalitní dramaturgie instalovaných výstav.

Vyjde nový průvodce Blanskem

zveřejněno: 20.02.2014, kultura, přečteno: 2189×

Blanenský chodec: takový je název knihy, kterou bude možné použít nejen jako podrobného průvodce po zajímavých zákoutích města Blanska, ale i jako pomůcku při besedách na regionální téma, ve školách apod. Křest publikace proběhne v měsíci dubnu v Galerii Jonáš.

Životní podmínky 2014 – výběrové šetření v domácnostech

zveřejněno: 19.02.2014, ostatní, přečteno: 1268×

Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem Č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácnosti v České republice – EU-SILC 2014 (Životní podmínky 2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí

zveřejněno: 18.02.2014, ostatní, přečteno: 2593×

Domácí zabijačka byla kdysi pravidelnou záležitostí v každém domě s malým hospodářstvím. V bytovkách už se pořádat nedá. Město Blansko se proto rozhodlo připomenout tuto zimní tradici. A plánuje ji opakovat každý rok.

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení

zveřejněno: 17.02.2014, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 2186×

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje účelové půjčky na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu a rodinných domů.

Výroční valná hromada dobrovolných hasičů okrsku Blansko

zveřejněno: 16.02.2014, ostatní, přečteno: 2047×

V sobotu 1. února 2014 se sešli delegáti dobrovolných hasičů okrsku Blansko na Klepačově, aby zhodnotili uplynulý rok a naplánovali si zaměření své činnosti na rok 2014.

Blanenský uličník – Sukova

zveřejněno: 15.02.2014, historie, přečteno: 1593×

Sukova ulice v Blansku spojuje ulice Křížkovského a Bezručovu. Josef Suk starší byl český skladatel, houslista a pedagog. Narodil se 04.01.1874 v Křečovicích u Nevrklova. Vlastní mu byl lyrismus přelomu pozdního romantismu a moderny, k jejímž zakladatelům se Suk řadí.

Charita vybírala na potřebné

zveřejněno: 14.02.2014, ostatní, přečteno: 1561×

Jídlo za jídlo. Tak by se dala charakterizovat akce Charity Blansko s názvem Hromniční zima, pomocí které získávala peníze na krizové nákupy potravin pro klienty bez finančních prostředků.

Byli vyhlášeni sportovci roku 2013

zveřejněno: 13.02.2014, sport, přečteno: 2705×

Blansko zná nejlepší sportovce za rok 2013. Vyhodnocovali se opět nejlepší jednotlivci, trenéři, družstva a sportovec, který v uplynulém roce svými výkony nejlépe propagoval město Blansko.

Opět se soutěží o Rákosníčkovo hřiště

zveřejněno: 13.02.2014, ostatní, přečteno: 1515×

Projekt Rákosníčkova hřiště je zaměřen na rozvoj volnočasových aktivit dětí ve městech České republiky. Jeho tvůrcem je společnost Lidl Česká republika v.o.s., potravinový řetězec, který provozuje 229 prodejen po celé ČR. Města, v nichž nakonec bude dětské hřiště vybudováno, vybírají občané hlasováním.

Litinové sochy z Wanklova náměstí a nádvoří zámku zamíří k obnově

zveřejněno: 12.02.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1769×

Jedním z výsledků nedávno započaté spolupráce s MAS Moravský kras je získání dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Obnova historických litinových soch“.

Sousedský bál 2014 – fotogalerie

zveřejněno: 11.02.2014, kultura, přečteno: 2822×

V pátek 7. února se uskutečnil tradiční Sousedský bál. Ples pořádaný městem Blanskem byl letos veden v duchu 60. let.

Prázdninové čtení na pokračování

zveřejněno: 11.02.2014, kultura, přečteno: 1244×

Městská knihovna Blansko zve o jarních prázdninách všechny kluky a holky do dětského oddělení na Prázdninové čtení na pokračování.

Galerie města Blanska zve na vernisáž výstavy maleb Michala Czinegeho

zveřejněno: 10.02.2014, kultura, přečteno: 1337×

Michal Czinege je jeden z nejvýraznějších představitelů nastupující silné malířské generace absolventů Csudaiova IV. ateliéru na bratislavské VŠVU. Ve své tvorbě zkoumá vztah tradičního média malby a možnosti digitálních technologií.

Vítání občánků se vrátilo do nové obřadní síně na radnici

zveřejněno: 09.02.2014, ostatní, přečteno: 3103×

Vítání nových občánků města se po roce opět vrátilo na radnici.

V loňském roce došlo k mírnému nárůstu počtu podnikatelských subjektů

zveřejněno: 08.02.2014, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1440×

K 01.01.2014 bylo v živnostenském rejstříku celkem 9 727 aktuálních podnikatelských subjektů, z toho 8 564 fyzických osob a 1 163 právnických osob. Tyto subjekty vlastnily celkem 14 416 živnostenských oprávnění. Jedná se o počty, které se vztahují k celému správnímu území obce s rozšířenou působností Blansko.

Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti aneb Školství na Blanensku do roku 1945

zveřejněno: 07.02.2014, kultura, přečteno: 1609×

Citát J. A. Komenského z díla Orbis Pictus již po několik staletí připomíná všem školou povinným důležitost vzdělání, jehož základem byla, je a bude škola. Navíc tomu bude letos 240 let od vydání školního patentu Marie Terezie, který uzákonil vzdělávací povinnost pro děti od šesti do dvanácti let. Školy a školství budou tématem výstavy, kterou realizují Státní okresní archiv Blansko, Městská knihovna Blansko a Muzeum Blansko.

Dřevěné plastiky vážně i nevážně

zveřejněno: 06.02.2014, kultura, přečteno: 1888×

Dřevo, pouze pět písmen, ale co vůně, krásy, lásky a inspirace se za nimi skrývá. Je naší kolébkou v životě i ve smrti. Hřeje, je zdrojem kyslíku, ohně, života i umění. O uměleckých vlastnostech zpracování dřeva vás od 31. ledna až do 25. února letošního roku chce přesvědčit Lubomír Jedlička.

Aktiv BESIP se podílí na integraci národnostních menšin

zveřejněno: 06.02.2014, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1571×

V závěru loňského roku uspořádala Oblastní charita Blansko v rámci integračního programu „Porozuměním k integraci II.“, garantovaného Ministerstvem vnitra České republiky, přednášku týkající se problematiky spojené s postupem cizích státních příslušníků při úředních jednáních na Odboru vnitřních věcí, odd. dopravně správních agend Městského úřadu Blansko.

Národní týden manželství 2014

zveřejněno: 05.02.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1535×

Národní týden manželství je celorepubliková akce zaměřená na podporu manželství. Osmý ročník NTM proběhne v týdnu od 10.–16. února 2014. Tématem letošního ročníku jsou: Ohromné maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům.

Pozvánka na křest CD „Vyznání Jiřího Poláška“

zveřejněno: 04.02.2014, kultura, přečteno: 1468×

Texty Jiřího Poláška o jeho vztahu k vlastní výtvarné práci a kumštu vůbec se dočkaly hudebního zpracování a vydání na CD.

Pozvánka na výstavu: Poezie v obrazech

zveřejněno: 04.02.2014, kultura, přečteno: 1243×

Příznivci výtvarného umění, Skupina malých mladých výtvarníků pod občanským sdružením Všudybýlek Blansko si vás dovoluje pozvat na výstavu Poezie v obrazech, která proběhne v Galerii města Blanska od 9. do 12. února 2014.

Pozvánka na vyhlášení ankety Nejlepší sportovec města Blanska za rok 2013

zveřejněno: 03.02.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1514×

Ve čtvrtek 6. února proběhne od 16:00 hodin ve fotbalové hospůdce v areálu fotbalového stadionu na Údolní ulici vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec města Blanska za rok 2013.

Došlo k rozšíření úředních hodin na úseku registru vozidel a řidičů

zveřejněno: 03.02.2014, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 5607×

MěÚ Blansko, odbor vnitřních věcí informuje občany, že od pondělí 03.02.2014 se rozšiřují úřední hodiny na úseku registru vozidel a řidičů, a to o úterky v době od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Od našich čtenářů: Povánoční rozjímání o vycházce za zdravím a novými krásami Blanska

zveřejněno: 02.02.2014, ostatní, přečteno: 1397×

Tak jak se o Vánocích říká, je to čas klidu, pokoje a míru, ale také čas na vycházky do přírody za zdravím, za objevováním nových krás. Některé z nich se podařilo objevit i mně.

Výzva: Italové v Blansku během 1. světové války – hledáme materiály

zveřejněno: 01.02.2014, ostatní, přečteno: 1599×

Historické texty nebo fotografie připomínající pobyt italských vysídlenců v Blansku hledají autoři pro připravovanou knihu.

Nejmladší basketbalisté zklamali v Kyjově

zveřejněno: 01.02.2014, sport, přečteno: 1495×

Nejmladší tým basketbalového klubu BBK Blansko má za sebou nevydařené zápasy v Kyjově a v tabulce oblastního přeboru jim tak patří předposlední sedmá příčka.

Tříkrálová sbírka na Blanensku letos hlásí rekord

zveřejněno: 31.01.2014, ostatní, přečteno: 1150×

Mezi 1.–14. lednem 2014 proběhla tradiční tříkrálová sbírka. Lidé na Blanensku tak mohli přispět potřebným celkem do 387 zapečetěných pokladniček. Letos se podařilo vybrat rekordní sumu 1.580.948 Kč, což je o 78.124 Kč více jak v loňském roce. Vybrané peníze poputují tam, kde je jich nejvíce zapotřebí.

Střední škola gastronomická, s. r. o. mapuje svoji dvacetiletou historii

zveřejněno: 30.01.2014, ostatní, přečteno: 2471×

Výstavu ke 20leté historii školy připravili v Kině Blansko učitelé a žáci Střední školy gastronomické.

Jubileum Evy Jalové

zveřejněno: 29.01.2014, kultura, přečteno: 1599×

Pravidelně každý týden, vždy ve čtvrtek v podvečer, otevírá na Obůrce „království plné knih“ paní Eva Jalová.

Plánované opravy chodníků

zveřejněno: 28.01.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1674×

V souvislosti se schváleným rozpočtem města Blanska bude v roce 2014 provedena řada oprav chodníků.

Blanensko.cz nově i v angličtině

zveřejněno: 27.01.2014, cestovní ruch, přečteno: 1420×

Regionální webové stránky www.blanensko.cz mají nově i anglickou mutaci. Vzhledem k tomu, že web je v dnešní době nepochybně hlavním informačním zdrojem, rozhodlo se Město Blansko vytvořit anglickou verzi těchto stránek, jejichž primárním úkolem je podat základní informace o blanenském regionu nejen českým, ale především i zahraničním turistům.

5. ročník „Svatovalentýnské soutěže“ o nejhezčí báseň o lásce

zveřejněno: 26.01.2014, kultura, přečteno: 1782×

Soutěž pořádaná knihovnou probíhá ve dnech 01.–28.02.2014. V této době je možné poslat básně libovolného rozsahu a formy na adresu: Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 2302/4, 678 22 Blansko, na e-mail : gargosova@mk.blansko.cz nebo osobně odevzdat v oddělení pro dospělé čtenáře.

Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu za rok 2013

zveřejněno: 26.01.2014, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1331×

V rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko bylo za rok 2013 vydáno 94 souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 7,8524 hektarů.

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem

zveřejněno: 25.01.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2295×

Léčivé přípravky, které obsahují návykovou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamu návykových látek, mohou být v lékárně vydány pouze na recept nebo žádanku označenou modrým pruhem (anebo výhradně na elektronický recept, stanoví-li tak zákon o léčivech).

Výběrové řízení na podnájem baru v budově Kina Blansko

zveřejněno: 24.01.2014, ostatní, přečteno: 2357×

Kulturní středisko města Blanska vypisuje výběrové řízení na podnájem baru v budově Kina Blansko.

Policisté žádají veřejnost o pomoc v šetření

zveřejněno: 24.01.2014, ostatní, přečteno: 1597×

Smrtí pětašedesátiletého chodce skončila dopravní nehoda, která se stala v obci Lipovec na Blanensku v pondělí 20. ledna v době mezi tři čtvrtě na osm do osmi hodin večer. V této době šel po silnici kolem retenční nádrže na odpadní vodu tento pětašedesátiletý muž ve směru od centra obce k vysílači Kojál a srazilo jej dosud neznámé vozidlo. Chodec na následky zranění dopravní nehody zemřel. Řidič auta z místa nehody ujel.

Na prodej alkoholu je třeba koncese

zveřejněno: 24.01.2014, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2952×

Povinnost mít koncesovanou živnost na prodej alkoholu se týká každého podnikatele, který v rámci své podnikatelské činnosti hodlá prodávat alkohol konečnému spotřebiteli. Podnikatelskou činností je třeba rozumět soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Hrací automaty z města nezmizely

zveřejněno: 23.01.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1920×

Ačkoli Město Blansko vydalo v loňském roce Obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozu loterií a jiných podobných her na území města s účinností od 1. listopadu 2013, zdá se, že výherní automaty z Blanska nezmizely a že herny zde čile provozují svou činnost i nadále.

Miss sympatie v rámci soutěže REGION REGINA 2014 je z Blanska

zveřejněno: 22.01.2014, ostatní, přečteno: 2591×

V rámci doprovodného programu Mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GOREGIONTOUR 2014 se dne 17. ledna uskutečnil 17. ročník soutěže o královnu regionů České republiky REGION REGINA 2014.

Dům s pečovatelskou službou Blansko, Pod Javory 32 prošel stavebními úpravami

zveřejněno: 22.01.2014, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 3016×

Město Blansko zrealizovalo v prosinci 2013 akci „Dům s pečovatelskou službou Blansko, Pod Javory 32 – stavební úpravy – III. etapa“, která řešila stavební úpravy spojené s vytvořením celkem 2 nových bytových jednotek (2+1 a 1+kk) z již nevyhovujícího bytu 3+1 ve 2. NP.

Blansko se prezentovalo na veletrhu Regiontour 2014

zveřejněno: 21.01.2014, cestovní ruch, přečteno: 1476×

Ve dnech 16.-19.1.2014 proběhl na brněnském výstavišti v pavilonu P již 23. ročník mezinárodního veletrhu REGIONTOUR, jehož účastníkem je každoročně i Město Blansko. Souběžně s touto akcí se uskutečnil i veletrh cestovního ruchu GO, který se zaměřuje především na výjezdovou turistiku, a festival krajových specialit a potravin Reg Food Fest.

Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2014

zveřejněno: 20.01.2014, ostatní, přečteno: 1659×

Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení v Jihomoravském kraji od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Nemocnici Blansko bylo prodlouženo osvědčení k provádění mamárního screeningu

zveřejněno: 19.01.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1186×

Na základě rozhodnutí Komise Ministerstva zdravotnictví pro screening nádoru prsu byla radiodiagnostickému oddělení Nemocnice Blansko v závěru roku 2013 prodloužena platnost Osvědčení o splnění podmínek k provádění mamárního screeningu.

165 let v pohybu

zveřejněno: 18.01.2014, historie, přečteno: 2180×

Prvního ledna 1849 byla veřejnosti předána trať Brno – Česká Třebová. První vlak, který po slavnostních obřadech vyjel z Brna do Prahy, byl všude vítán. Z celého okolí se lidé hrnuli podívat na vzácné divadlo. Staří sousedé padali před přijíždějícím vlakem na kolena a křižovali se před „ohnivým luciperem“. Zpočátku byla k vlakové dráze veliká nedůvěra, venkovský lid jí nerad jezdil.

Stihli jste si vyměnit svůj řidičský průkaz včas?

zveřejněno: 17.01.2014, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2065×

Jak již několikrát informoval Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Blansku, řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 byli jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013. 

Hejtman Michal Hašek jednal s vedením města Blanska o financování investičních akcí

zveřejněno: 16.01.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1920×

Témat bylo mnoho. Průtah Lažánkami, oprava průtahu Blanskem – ulice Svitavské, investice kraje v blanenské nemocnici i převod Muzea Blansko pod Jihomoravský kraj.

S Klubovou kartou KSMB nejen levněji za kulturou

zveřejněno: 15.01.2014, kultura, přečteno: 2254×

V roce 2014 přichází KSMB s novinkou, a to KLUBOVOU KARTOU. Klubová karta je na jméno a nepřenosná a můžete si ji objednat osobně v Blanenské informační kanceláři Blanka nebo v Kině Blansko, kde dostanete další informace, případně na e-mailu: ksmb@blansko.cz.

Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2013

zveřejněno: 14.01.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1911×

Opět výrazně poklesl počet vyplněných dotazníků. Tentokrát to bylo jen 88 odeslaných vyplněných formulářů, a to v naprosté většině z webových stránek.

Jiří Polášek vystavuje v galerii obrazy a ...

zveřejněno: 13.01.2014, kultura, přečteno: 2037×

Především malířskou tvorbu Jiřího Poláška z poslední doby nabízí první letošní výstava v Galerii města Blanska. Potrvá až do 7. února.

Rodinné pasy a Senior pasy lze nově uplatnit i v Nemocnici Blansko

zveřejněno: 13.01.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1843×

Nemocnice Blansko se na konci roku 2013 zapojila do projektů Rodinné pasy a Senior pasy. Rodinné pasy vznikly jako projekt  na podporu rodin s dětmi.

Oslavili 65 let manželství

zveřejněno: 11.01.2014, ostatní, přečteno: 2226×

Svatba patří k nejvýznamnějším okamžikům partnerského života. S věkem se stále upevňuje, čemuž odpovídají i její názvy. Manželé Bartošíkovi oslavili nedávno v kostele sv. Martina kamennou svatbu.

Nemocnice Blansko obhájila status iktového centra

zveřejněno: 10.01.2014, tiskové zprávy, přečteno: 1536×

Nemocnice Blansko byla v červnu 2013 dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR zařazena do seznamu Komplexních cerebrovaskulárních center a Iktových center s platností do 31.12.2013. Na konci roku 2013 byl tento status blanenské nemocnici na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR prodloužen, a to do 31.12.2014.

Starosta Ivo Polák: Nemám namířeno zpět do vysoké politiky

zveřejněno: 09.01.2014, ostatní, přečteno: 3373×

Dne 17.12.2013 na 15. zasedání Zastupitelstva města Blanska zvolili zastupitelé nového starostu. Stal se jím Mgr. Ivo Polák, který v Blansku do roku 2008 působil na postu 1. místostarosty.

Film o Jiřím Poláškovi pozvánkou na výstavu

zveřejněno: 08.01.2014, kultura, přečteno: 1457×

V sobotu 11. ledna v 17:00 hodin zahájí vernisáží výstava obrazů grafika a malíře Jiřího Poláška v Galerii města Blanska. K této příležitosti Studio Audiovisual a Město Blansko  uvolnily široké veřejnosti film o autorovi s názvem „O dveřích bez domu a bulváru za oknem – Lyrický konstruktivista Jiří Polášek“.

Okresní běžecká liga zná vítěze, poprvé v historii jsou dva

zveřejněno: 08.01.2014, sport, přečteno: 1537×

Žádný led, jenom bláto a příjemné běžecké počasí doprovodilo běžce v posledním závodu sezony. Okresní běžecká liga skončila v Petrovicích Hraběnčiným běháním.

Pokračovací taneční kurzy 2014

zveřejněno: 07.01.2014, ostatní, přečteno: 2552×

Absolventi základních tanečních kurzů se mohou přihlásit do pokračovacích tanečních.

Projekt „Obce sobě“ na Blanensku zahajuje

zveřejněno: 07.01.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1544×

Svaz Měst a obcí ČR se stal nositelem unikátního projektu nazvaného „Obce sobě“, na který získal finanční podporu z Evropského sociálního fondu. Mezi jeho hlavní cíle patří položit základy pro dlouhodobou podporu meziobecní spolupráce na celém území republiky.

Předprodej vstupenek na Sousedský bál

zveřejněno: 06.01.2014, odbor kancelář tajemníka, kultura, přečteno: 1775×

V Informační kanceláři Blanka bude v pátek 10.01.2014 v 9:00 hod. zahájen předprodej vstupenek na Sousedský bál. Od tohoto termínu budou přijímány také telefonické a e-mailové rezervace. Sousedský bál se koná 07.02.2014 ve 20:00 hod. v Dělnickém domě. Ponese se ve stylu 60. let a jeho hlavním hostem bude Laďa Kerndl.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 06.01.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1332×

Pravidelné shrnutí hlavních projednávaných témat z posledního zasedání zastupitelstva města.

Podávání žádostí o dotace v rámci Strategického plánu LEADER

zveřejněno: 06.01.2014, ostatní, přečteno: 1303×

MAS Moravský kras o.s. vyhlásila dne 27. prosince 2013 desátou a pro období 2007–2013 již poslední výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci realizace Strategického plánu LEADER Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras.

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/15

zveřejněno: 06.01.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1799×

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý dne 4. února 2014 od 14:00 do 17:00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/15. Náhradní termín je další den, tj. ve středu dne 5. února 2014 od 14:30 do 16:00 hodin.

AK Blansko Dvorská bilancuje nad loňskou sezonou

zveřejněno: 05.01.2014, sport, přečteno: 1881×

Konec roku je pro atlety z AK Blansko Dvorská vždy časem k ohlédnutí se za uplynulými událostmi, důvodem k bilancování a vyhodnocení uplynulé sezony. Naši svěřenci velice úspěšně reprezentovali město Blansko v mnoha koutech republiky, včetně těch nejvyšších soutěží, v kterých dosáhli na medailové pozice.

Sociální služby z pohledu komunitního plánování

zveřejněno: 05.01.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1433×

Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém sociální pomoci, který významnou měrou přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá práva a spoluvytvářet i jejich podobu.

Symbióza Sylvie Vašinové a Zdeňky Knechtové v Městské knihovně Blansko

zveřejněno: 04.01.2014, kultura, přečteno: 1881×

Novou výstavní sezonu roku 2014 Městská knihovna v Blansku zahajuje výstavou obrazů brněnských výtvarnic Ing. Sylvie Vašinové a Ing. Zdeňky Knechtové.

Výběrové řízení na funkci referent správního řízení v oddělení stavebního řádu Odboru stavební úřad MěÚ Blansko

zveřejněno: 03.01.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 2441×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent správního řízení v oddělení stavebního řádu Odboru stavební úřad MěÚ Blansko.

Plesová sezona 2014

zveřejněno: 03.01.2014, kultura, přečteno: 2696×

Přehled plesů v roce 2014.

Novoroční ohňostroj 2014

zveřejněno: 02.01.2014, ostatní, přečteno: 2537×

Po příznivých zkušenostech z minulých let pořádá město Blansko slavnostní ohňostroj na Nový rok. V podvečer se tak náměstí Republiky na chvíli zaplní lidmi, kteří se přišli podívat na pravidelnou ohňovou show.

Blanenská knihovna představuje novou výstavní sezonu

zveřejněno: 02.01.2014, kultura, přečteno: 1226×

Při ohlédnutí se za končící výstavní sezonou roku 2013 můžeme konstatovat, že byla pestrá, inspirativní a bezesporu také úspěšná. Blanenská veřejnost si totiž na pravidelné výstavní akce již dříve zvykla. O tom svědčí kromě jiného i početná návštěvnost nejen na vlastních vernisážích, ale také po celou dobu konání jednotlivých výstav.

Děti slavily Silvestra společně s Čtyřlístkem

zveřejněno: 01.01.2014, kultura, přečteno: 1547×

Oblíbené silvestrovské hrátky pro děti připravilo již potřetí KSMB poslední den roku 2013 v prostorách Kina Blansko.VŠECHNY ZPRÁVY


ZPRÁVY Z MĚÚ
informace o činnosti úřadu, upozornění občanům, důležité zprávy ...

KULTURA
pozvánky na kulturní akce, reportáže, fotografie

SPORT
sportovní pozvánky, reportáže, výsledky utkání, fotografie

CESTOVNÍ RUCH
památky, zajímavosti, turistika, informační centrum

HISTORIE
historie města a okolí, články, staré pohlednice a fotky

OKOLNÍ OBCE
co se děje nedaleko aneb pozvánky (nejen) na akce do okolních obcí

OSTATNÍ
vše, co nejde zařadit jinam

TISKOVÉ ZPRÁVY
tiskové zprávy