Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Na prodej alkoholu je třeba koncese

24. ledna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3160×

Povinnost mít koncesovanou živnost na prodej alkoholu se týká každého podnikatele, který v rámci své podnikatelské činnosti hodlá prodávat alkohol konečnému spotřebiteli. Podnikatelskou činností je třeba rozumět soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Obecní živnostenský úřad Blansko upozorňuje podnikatele, kteří se zabývají prodejem alkoholu, že uplynula již polovina lhůty pro podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Dosud bylo vydáno 81 koncesí, byť potencionálních prodejců alkoholu jsou stovky.

Lhůta pro podání žádosti končí 17.04.2014.
Marným uplynutím lhůty podnikateli právo prodávat alkohol zaniká. K získání koncese v uvedeném rozsahu (prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin) nemusí podnikatelé prokazovat odbornou a jinou zvláštní způsobilost. Podání žádosti nepodléhá správnímu poplatku. Žádost je možné podat na jakémkoliv živnostenském úřadě v ČR.

Jedním z důsledků zavedení koncese na prodej alkoholu je, že prodej alkoholu je vyčleněn z velmi širokého sortimentu zboží, který byl dosud uskutečňován v rámci obecného oboru činnosti „Velkoobchod a maloobchod“ a zejména pak v rámci řemeslné živnosti „Hostinská činnost“. Na rozdíl od dosavadního stavu bude již nyní zcela zřejmé, které podnikatelské subjekty prodávají i alkohol.

Přehled prodejců alkoholu zprůhlední nejen výběr spotřební daně, ale umožní i zvýšenou prevenci ochrany spotřebitelů před „černým“ prodejem a výrobou alkoholu a jeho důsledky (viz. metanolová aféra na přelomu let 2012 a 2013).

Podíl živnostenského úřadu na této činnosti bude nejen ve vytváření (vydávání koncesí) přehledu prodejců alkoholu, ale i v provádění efektivní a adresné kontrolní činnosti zaměřené na dodržování podmínek prodeje a výroby alkoholu.

Živnostenským úřadům jsou nyní svěřeny kompetence při kontrolách dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem. Nejčastější zaměření kontrol u prodejců alkoholu se bude týkat prokázání původu alkoholu, povinností značení lihu kontrolními páskami dle platné vyhlášky (kontrola náležitostí kontrolních pásek – např. umístění, neporušenost).

Za případné porušení povinností bude živnostenský úřad nejen ukládat sankce, ale špatně značené lihoviny budou i zajištěny. Předpokládá se spolupráce s dalšími dozorovými orgány, zejména s Celní správou, Českou obchodní inspekcí, Zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

 

Brzy v Blansku


01.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
01.06. 20:00 h, zámecký park
Velký koncert SEBASTIAN s kapelou
04.06. 19:00 h, kino
VYNÁLEZCE A PRŮMYSLNÍK ERICH ROUČKA

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.