Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2014

20. ledna 2014, ostatní, přečteno: 1674×

Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení v Jihomoravském kraji od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Okres

Obec

Předpokládaný poskytovatel

LPS v roce 2014

minimální rozsah

pracovní den

nepracovní den

Blansko

Blansko

Nemocnice Blansko p.o., Blansko, Sadová 33

516 838 490

pro dospělé

17:00 – 22:00

08:00 – 20:00

Boskovice

Nemocnice Boskovice s.r.o., Boskovice, Otakara Kubína 179

516 491 233, 516 491 346

pro dospělé, pro děti

17:00 – 22:00

08:00 – 20:00

stomatologická

X

08:00 – 13:00

prohlídky těl zemřelých

18:00 – 6:00

nepřetržitě

Prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení jsou v souladu se zněním § 84 odst. 2 písm. a) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, povinni zajišťovat poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost u svých registrovaných pacientů v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb. Mimo tuto dobu a u zemřelých, u nichž nelze zjistit registrujícího praktického lékaře, zajišťuje prohlídky těl zemřelých poskytovatel lékařské pohotovostní služby v nepřetržitém režimu.

Zdroj: http://www.kr-jihomoravsky.cz//Default.aspx?ID=221151&TypeID=2