Sociální služby z pohledu komunitního plánování

5. ledna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1291×

Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém sociální pomoci, který významnou měrou přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá práva a spoluvytvářet i jejich podobu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Základní myšlenkou fungující sítě sociálních služeb je její schopnost reagovat na individuální potřeby osob v nepříznivé sociální situaci tím, že nabídka
z hlediska místa, času a finančních možností, zaručí zároveň i kvalitu těchto služeb. Základním cílem sociální pomoci je zajistit lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu prostřednictvím nabídky široké škály sociálních služeb.

Sociální pomoc, poskytovanou prostřednictvím sociálních služeb lze rozdělit do tří forem:

  • pobytové služby: kterými se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb

  • ambulantní služby: jsou služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázená do zařízení sociálních služeb bez ubytování

  • terénní služby: jsou ty, které jsou poskytovány v přirozeném sociálním prostředí

Vzhledem k tomu, že orientace a informovanost o nabídce sociálních služeb je stále pro mnohé občany náročná, vytvořilo oddělení sociálních služeb v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blanska informační letáčky s cílem poskytnout jednoduchý přehled sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny, jehož součástí je i aktuální nabídka kontaktů na tyto služby. Tyto jsou k dispozici jak u samotných poskytovatelů sociálních služeb, tak i na obecním úřadě obce s rozšířenou působností Blansko, na obcích územně správního obvodu, ve zdravotnických zařízeních. V elektronické podobě si je lze stáhnout z webových stránek projektu Komunitního plánování www.kpss-blansko.cz.

Letáčky usnadňují orientaci v široké nabídce sociálních služeb a prorodinných aktivit. Nabízené služby se zaměřují na podporu rodin v jejich samostatnosti a funkčnosti a nabízejí jim pomoc v obtížných životních situacích.

Posláním představovaných služeb je posílit soběstačnost klientů a jejich rodinných příslušníků při zvládání běžných životních úkonů a umožnit uživatelům důstojný a plnohodnotný způsob života s cílem obnovit nebo zachovat původní životní styl. Posláním služeb pro Osoby ohrožené sociálním vyloučením je pak zajistit pomoc a podporu lidem bez domova nebo ohroženým touto nepříznivou sociální situací, případně poskytnout osobám ohroženým závislostí odborné sociální poradenství.

socialni služby

odbor sociálních věcí

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.