Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Starosta Ivo Polák: Nemám namířeno zpět do vysoké politiky

9. ledna 2014, ostatní, přečteno: 3450×

Dne 17.12.2013 na 15. zasedání Zastupitelstva města Blanska zvolili zastupitelé nového starostu. Stal se jím Mgr. Ivo Polák, který v Blansku do roku 2008 působil na postu 1. místostarosty.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Čím jste od odchodu z města z postu místostarosty až do dnešního dne prošel?

Po volbách do krajského zastupitelstva v roce 2008 jsem se stal uvolněným radním na krajském úřadu, kde jsem měl v gesci odbor životního prostředí. V roce 2010, kdy se změnila koalice a místo ODS přišli do vedení lidovci, jsem byl zvolen krajským zastupitelstvem náměstkem hejtmana a v této funkci jsem setrval do voleb v roce 2012.

V nových volbách jsem opět kandidoval, jako strana jsme uspěli, ale já jsem už na uvolněnou funkci nenastoupil, přešel jsem do firmy Letiště Brno a. s., kde jsem vykonával funkci manažera Školícího a výcvikového centra, kde se školili zaměstnanci a školitelé pro regionální letiště České republice. Tam jsem pracoval do zvolení starostou města Blanska.

Jaká to pro Vás byla zkušenost?

Pro mě to hlavně na kraji byla obrovská zkušenost. Protože to byla regionální politika a ta je trochu odlišná od komunální politiky. Především ve fungování vzájemných vztahů mezi politickými stranami. V komunální politice je to, když to řeknu lidově, takové „domáčtější“.  Je to spíše o lidech, o tom, jakým způsobem spolupracujete s lidmi, jaký mají charakter a jak se s nimi domluvíte.

Z organizačního hlediska a nových poznatků mně to dalo hodně, protože jsem poznal jiné mechanizmy, pronikl jsem do jiných oblastí. Při projednávání materiálů v krajské radě jsem nebyl informovaný jen o mé oblasti životního prostředí, ale také o dopravní infrastruktuře, zdravotnictví a o všech stěžejních oblastech správy Jihomoravského kraje.

starosta Mgr. Ivo Polák

Budou pro Vás získané zkušenosti přínosem v současné pozici starosty?

Získal jsem hodně všeobecný přehled o tom, jakým způsobem jednotlivé oblasti fungují, kde jsou jejich bolesti a přednosti. Tyto věci mně určitě v nové pozici pomohou tak, aby to bylo ve prospěch města Blanska.

V čem se liší vedení kraje od vedení města?

Na vyšší úrovni je to složitější, protože se tam mj. berou v potaz zájmy jednotlivých politických stran. Víceméně se upřednostňuje ideologie nebo priority politických stran a velice těžko se o to soupeří.

Vracíte se zpět na město, i když do vyšší pozice. Nevnímáte to trochu jako krok zpátky?

Určitě ne. Z pohledu práce a rozhodovacích pravomocí to tak možná vypadá. Na úrovni kraje jsou samozřejmě rozhodovací pravomoci daleko širší a podstatnější pro celý kraj, ale vidím to jako stejné. Jde jen o to, na jakém poli  se pohybuji. Zde se pohybuji na poli města Blanska a vykonávám službu pro město. Pro mě to bude „jednodušší“, protože město Blansko jako celek je menší než Jihomoravský kraj a můžu se soustředit daleko více a odpovědněji na spoustu věcí.

Máte konkrétní plány, na co byste se chtěl zaměřit? I s ohledem na předchozí praxi.

Především bych chtěl propojit dvě věci. V tomto roce se chci zaměřit na zdárné započetí a dokončení průtahu Lažánkami. Předmětem dalšího jednání s odborem dopravy a se Správou údržby silnic JmK bude započetí realizace průtahu městem Blanskem. Zde půjde o peníze, které je na tuto akci třeba vyčlenit. Nabízí se např. nevyčerpané prostředky z Regionálního operačního programu pro rok 2013. Zde asociace krajů jedná o převedení 600 mil. Kč zpět na JmK. A já chci zužitkovat kontakty, které na kraji dosud mám a kde jsem spolupracoval s lidmi, kteří měli ve své práci velice blízko i samosprávám jednotlivých obcí a měst co se týká dopravní infrastruktury, zdravotnictví, kultury a dalších oblastí. Chci využít svých kontaktů tak, aby to pro Blansko dopadlo co nejlépe.

Zůstáváte také jako krajský zastupitel. I to pomáhá Blansku?

Ano, zůstávám jako krajský zastupitel a působím tam ve výboru pro vzdělávání a zaměstnanost a v kontrolním výboru. Dotknu se např. jen optimalizace školství, protože to je jedna z věcí, která byla současnou koalicí na kraji signalizována, že bude letos provedena. Optimalizace předpokládá snížení počtu škol a hlavně tříd. Týkat se to bude gymnázií. Budu bojovat především o to, aby ve městě Blansku, ale i v Boskovicích, byl zachován stávající počet tříd v gymnáziích. Myslím si, že na venkově v tomto problém není. Spíše se jedná o problém Brna, kde počet tříd hodně převyšuje poptávku.

ČSSD Vás zvolila za svého lídra do letošních komunálních voleb. Jak vnímáte jednoznačnou podporu, která Vám byla vyslovena?

Vnímám to jako velký závazek. Vnímám také to, že je to ocenění mé dosavadní práce a jsem velmi poctěn a velmi si toho vážím. Znovu ale říkám, že je to velký závazek jak ve vztahu ke kolegům straníkům, tak k občanům města Blanska. Chci tuto funkci vykonávat ve prospěch města a jeho občanů a doufám, že toto volební období bude dokončeno tak, aby se stávající koalice neměla za co stydět.

Již dva starostové odešli ze starostenského křesla do Poslanecké sněmovny. Berete funkci starosty jako odrazový můstek zpět do vyšší politiky?

Určitě neberu. Já jsem udělal určitou zkušenost. Ti, kteří sledovali vývoj v naší politické straně a vývoj v roce 2012 na kraji, tak tu situaci znají. Po své zkušenosti musím říct, že do vysoké politiky nemám namířeno. Abych pravdu řekl, vůbec mě to neláká. Jistotou bude, že pokud budu zvolen do zastupitelstva a potažmo do vedení města, nemusí se nikdo obávat, že odsud uteču. V žádném případě nemám namířeno zpět do vysoké politiky.

Co byste popřál svému předchůdci Lubomíru Toufarovi v jeho nové funkci?

Hlavně hodně ostré lokty a hodně pevné nervy.

Co byste popřál Blansku a jeho občanům do nového roku 2014?

Městu a jeho občanům přeji trochu vydechnutí od politických hrátek a vysoké politiky, která teď jako by hýbala celou společností a nevnášela moc klidu mezi občany státu, ale i našeho města. Chtěl bych, aby se cítili ve svém městě dobře, aby vedení města také rozhodovalo v jejich prospěch i ve prospěch všech, kteří do našeho města zavítají. A především všem přeji hodně zdraví.

Stanislav Mrázek