Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stihli jste si vyměnit svůj řidičský průkaz včas?

17. ledna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2107×

Jak již několikrát informoval Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Blansku, řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 byli jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013. 

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

A jak tato výměna dopadla?

Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend zajistil plánovanou výměnu řidičských průkazů bez problémů a dá se říci, že i bez front. Držitelé dotyčných řidičských průkazů si, dle aktuálního stavu, vyměnili potřebný doklad až na výjimky.

Tuto výjimku tvoří cca 850 majitelů řidičského průkazu. Je to o něco více než v předchozí etapě, ale nutno dodat, že to budou zejména držitelé řidičského oprávnění, kteří doklad pravděpodobně již nepotřebují.

Pokud k nim patříte i Vy a přijdete si nyní požádat o výměnu svého dokladu, připomínáme, že výměna již není ze zákona bezplatná, ale je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Od měsíce února 2014 je pak nutné počítat i se sankcí za nedodržení zákonného termínu pro výměnu.

odbor vnitřních věcí