Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město Blansko bude pokračovat v projektu „Dejte šanci bioodpadu“

23. února 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1396×

Město Blansko a společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. se dohodly, že opět v několika zahrádkářských lokalitách osadí kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Po negativních zkušenostech z některých lokalit z loňského roku se tyto kontejnery nebudou osazovat do sídlišť a pod Kateřinou (Mackův mlýn).

Kontejnery, tentokráte o objemu 1.100 l, uzpůsobené a označené pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů, budou rozmístěny na těchto stanovištích:

 • na ul. Komenského u Technických služeb Blansko 2 ks
 • ul. Hořická u separace v horní části 1 ks
 • na Bačině 2 ks
 • Hořice (točna MHD) 1 ks
 • Olešná 1 ks
 • u křižovatky ul. 9. května
 • na ul. Nad Žlíbkem 2 ks
 • Sadová u prodejny koberců 1 ks
 • Žižlavice 2 ks
 • Češkovice pod hotelem Panorama 2 ks
 • Zahradní město u separace 2 ks
 • lokalita Újezd (lom) 1 ks
 • Zborovec u restaurace 3 ks.

Jedná se tak celkově o 20 ks kontejnerů. Tyto kontejnery by zde měly být umístěny od dubna do listopadu. V listopadu, podle vývoje počasí, se budou tyto kontejnery odvážet a celá akce se vyhodnotí. Na základě získaných zkušeností bude město zvažovat, zda tuto akci v příštích letech ponechá, rozšíří či pozastaví.

Do těchto kontejnerů mohou občané ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad, jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. Silnější větve (o průměru silnějším než cca 5 mm) je třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dále sem mohou občané ukládat např. jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček i čajový odpad.

V žádném případě do těchto nádob nepatří žádné živočišné zbytky jako např. maso, kůže, kosti a další.

Dále žádáme občany, aby s ukládanými odpady do těchto nádob nevhazovali igelity, ve kterých kompostovatelný odpad donesli, pokud se nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet přímo na kompostárnu do Blanska a následné dotřiďování značně navýší cenu.

Nádoby se budou vyvážet jednou týdně.

Tento druh odpadu je možno odvážet celoročně i do obou sběrných středisek odpadů (ul. Na Brankách a u Horní Lhoty u Blanska) v jejich provozních hodinách.

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728843790

SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723578034

odbor komunální údržby