Kontrolní činnost živnostenského úřadu

16. března 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2080×

Kontroly podnikatelů jsou průběžně prováděny kontrolním oddělením odboru Obecní živnostenský úřad Blansko. Výkon živnostenské kontroly se řídil do 31.12.2013 zákonem o státní kontrole, od 01.01.2014 je kontrola prováděna dle "kontrolního řádu".

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kontrolu je možno ohlásit podnikateli písemně předem, ale může být zahájena i bez oznámení přímo na provozovně. Kontrolní pracovníci se prokazují průkazy, na kterých je uvedeno pověření obsahující výčet zákonů, k jejichž kontrole je kontrolující oprávněn, dále průkaz obsahuje evidenční číslo, fotografii kontrolního pracovníka, jeho jméno a příjmení a orgán, který průkaz vydal.

Živnostenské kontroly se zaměřují zejména na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (povinnosti podnikatele jsou uvedeny hlavně v § 31 a § 17 uvedeného zákona) a na dodržování ostatních právních předpisů (např. povinnosti při prodeji alkoholu, cigaret, kolaudace provozoven, označování obchodních listin stanovenými údaji, hygienické předpisy, cenové informace apod.).

V souvislosti s nedostatky vyskytujícími se při provádění kontrol upozorňujeme zejména na povinnost oznamovat předem zahájení, resp. ukončení činnosti v provozovně, oznamování změny sídla včetně povinnosti prokázat právní důvod užívání sídla, liší-li se od bydliště, povinnost prokazování způsobu nabytí prodávaného zboží nebo materiálu (a to i v případě účtování výdajů tzv. „paušálem“), povinnost zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti (kolaudace, změna užívání).

V případě porušení živnostenského zákona se podnikatel dopouští správního deliktu, za který se ukládá pokuta – po posouzení závažnosti – v blokovém řízení do výše 5.000 Kč, závažnější správní delikty jsou řešeny ve správním řízení.

V roce 2013 bylo oddělením kontroly a správního řízení provedeno celkem 471 kontrol, za porušení živnostenského zákona uloženy pokuty ve výši 121.700 Kč.

odbor Obecní živnostenský úřad

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.