Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Kontrolní činnost živnostenského úřadu

16. března 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2496×

Kontroly podnikatelů jsou průběžně prováděny kontrolním oddělením odboru Obecní živnostenský úřad Blansko. Výkon živnostenské kontroly se řídil do 31.12.2013 zákonem o státní kontrole, od 01.01.2014 je kontrola prováděna dle "kontrolního řádu".

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kontrolu je možno ohlásit podnikateli písemně předem, ale může být zahájena i bez oznámení přímo na provozovně. Kontrolní pracovníci se prokazují průkazy, na kterých je uvedeno pověření obsahující výčet zákonů, k jejichž kontrole je kontrolující oprávněn, dále průkaz obsahuje evidenční číslo, fotografii kontrolního pracovníka, jeho jméno a příjmení a orgán, který průkaz vydal.

Živnostenské kontroly se zaměřují zejména na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (povinnosti podnikatele jsou uvedeny hlavně v § 31 a § 17 uvedeného zákona) a na dodržování ostatních právních předpisů (např. povinnosti při prodeji alkoholu, cigaret, kolaudace provozoven, označování obchodních listin stanovenými údaji, hygienické předpisy, cenové informace apod.).

V souvislosti s nedostatky vyskytujícími se při provádění kontrol upozorňujeme zejména na povinnost oznamovat předem zahájení, resp. ukončení činnosti v provozovně, oznamování změny sídla včetně povinnosti prokázat právní důvod užívání sídla, liší-li se od bydliště, povinnost prokazování způsobu nabytí prodávaného zboží nebo materiálu (a to i v případě účtování výdajů tzv. „paušálem“), povinnost zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti (kolaudace, změna užívání).

V případě porušení živnostenského zákona se podnikatel dopouští správního deliktu, za který se ukládá pokuta – po posouzení závažnosti – v blokovém řízení do výše 5.000 Kč, závažnější správní delikty jsou řešeny ve správním řízení.

V roce 2013 bylo oddělením kontroly a správního řízení provedeno celkem 471 kontrol, za porušení živnostenského zákona uloženy pokuty ve výši 121.700 Kč.

odbor Obecní živnostenský úřad