Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město Blansko se rozhodlo odprodat pozemky na ul. Poříčí

18. března 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1759×

Rada na svém zasedání dne 25.02.2014 doporučila zastupitelstvu města projednat a schválit zveřejnění záměru pronajmout a následně odprodat pozemky na ul. Poříčí, eventuálně jejich část, za účelem nové komerční zástavby v souladu s Územním plánem města Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Posloupnost jednotlivých kroků bude stejná jako u jiných podobných případů (např. při výstavbě bytových domů). Zmíněné pozemky budou nejdříve k dispozici případným zájemcům ve formě pronájmu z toho důvodu, že město má zájem na tom, aby mělo dané území pod kontrolou a aby byly veškeré plány realizovány v souladu s předloženým projektem. Po vydání stavebního povolení dojde k poloviční platbě a po závěrečné kolaudaci pak bude uhrazen zbytek financí.

Minimální cena pozemků bude vyšší než cena odhadní, zájemce pak musí splnit řadu podmínek. Pokud bude návrh v souladu s Územním plánem, dojde k vypořádání se současným nájemcem – firmou ZERA Rájec a. s. (ta je totiž majitelem staveb na pozemcích města), dále bude nutné řešit otázku parkování, vybudování příjezdové komunikace apod.

Podstatným kritériem pro úspěšnost předloženého projektu bude uspokojení představ města týkajících se zejména občanské vybavenosti, tedy vybudování služeb a obchodů, zejména pak těch, které v Blansku dosud chybí.

Veškeré požadavky a podklady pro developery jsou k volnému stažení na stránce o předmětném pozemku zahradnictví na ulici Poříčí.

red