Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město Blansko získalo grant na podporu standardizace OSPOD

12. března 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2030×

Sociálně-právní ochrana dětí je zaručena v České republice zákonem č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na její realizaci se významným dílem podílí obecní úřady obcí s rozšířenou působností, zejména odbory sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, tj. orgány sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od 01.01.2013 zavedla pro orgány sociálně-právní ochrany povinnost zpracovat standardy kvality sociálně-právní ochrany a nejpozději od 31.12.2014 se jimi při své činnosti řídit.

V návaznosti na povinnost zpracování standardů kvality byla Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlášena výzva C2 s názvem „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany“, zaměřená na podporu naplnění těchto standardů.

Na základě projektové žádosti, vypracované zaměstnanci odboru sociálních věcí, reagující na lokální podmínky a potřeby rodin s dětmi ve správním obvodu ORP Blansko, byla Městu Blansko Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR schválena a přidělena finanční podpora na grantový projekt č. CZ.01.04/3.1.03/C2.00029 s názvem „Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko“.

Město Blansko v rámci projektu získá na podporu standardizace OSPOD částku 2 289 584,68 Kč. Finanční podpora bude financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

loga

Realizace projektu byla zahájena 01.02.2014 a bude ukončena 30.06.2015. Na řízení projektu se podílí kvalifikovaný tým sestavený z projektového manažera, koordinátora odborné spolupráce, finančního manažera a metodika.

Hlavní cíle projektu zahrnují zpracování a naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany, naplnění personálního standardu a s tím související zabezpečení materiálního vybavení pro nové zaměstnance OSPOD, zabezpečení kvalitního profesního rozvoje všech zaměstnanců OSPOD, nastavení multidisciplinární spolupráce se státními i nestátními subjekty podílejícími se na péči o ohrožené děti.

Podpora z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pomůže orgánu sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Blansko naplnit jednotlivé kroky směřující ke zkvalitnění podmínek pro úspěšnou systematickou práci s rodinami a dětmi.

odbor sociálních věcí