Objížďka na Holštejn začne 20. března a potrvá až do září

17. března 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 4098×

Proběhne úplná uzavírka krajské silnice při rekonstrukci mostního objektu ev. č. 3783 – 1 u obce Holštejn.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Silnice III/3783 (Lipovec-Holštejn) v km 3,179 – 4,289, tj. v úseku od křižovatky se silnicí II/373 po křižovatku s místní komunikací do obce Holštejn

Investor: Jihomoravský kraj

Rozsah uzavírky: úplná (oba jízdní pruhy) – pro veškerý silniční provoz

Délka uzavírky: cca 1,110 km

Trasa objížďky: po silnici II/373 přes Ostrov u Macochy a Vilémovice až do Jedovnic, dále po silnici II/379 přes Kotvrdovice a před Senetářovem odbočit na silnici II/378 až do Lipovce a dále na silnici III/3783 ve směru na Holštejn. Ve směru na Lipovec bude objízdná trasa vedena v opačném sledu.

  • Délka objížďky: cca 18,000 km

  • Zhotovitel: FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a. s., se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

  • Navržená doba trvání uzavírky: od 20.03.2014 do 21.09.2014, nepřetržitě

  • Pro vozidla integrovaného záchranného systému nebude možný průjezd po dobu celé uzavírky z důvodu celkové rekonstrukce mostního objektu ev. č. 3783-1 v katastrálním území Holštejn. Spoje linkové osobní dopravy vnitrostátní budou vedeny obousměrně po schválené objízdné trase.

  • Činnost na silnici bude spočívat v provádění prací na demontáži stávajícího provizorního mostu a stavbě nového jednopolového mostu, kde základním nosným prvkem je dvojice plnostěnných svařovaných trámů profilu I o výšce 1,70 m. Trámy jsou vyztuženy ocelovými parabolickými oblouky o vzepětí 10,0 m. Jedná se o tzv. Langerův trám

odbor stavební úřad

 

Brzy v Blansku


16.08. 08:00 h, nám. Republiky
Speciální farmářské trhy s agrární komorou
18.08. nám. Republiky
ELEVEN půlmaraton Moravským krasem 2018