Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Blanska

4. března 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1034×

16. zasedání Zastupitelstva města Blanska  se uskuteční v úterý 11.03.2014 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Jednání je volně přístupné veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Návrh programu

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 16. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Směna pozemků
 5. Výkup pozemků
 6. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 7. Kupní smlouva – vzor  
 8. Prodej volného bytu
 9. Schválení Dodatku č. 13 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 10. Vyúčtování revitalizace – Bezručova 5, Údolní 21
 11. Změna zřizovací listiny Městské knihovny Blansko
 12. Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města v oblasti sportu a  tělovýchovy na rok 2014
 13. Dotace z rozpočtu města na rok 2014 poskytovatelům sociálních služeb
 14. Informace ke schvalování účetní závěrky města
 15. Zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2013 a výhled na rok 2014
 16. Rozpočtová opatření
 17. Udělení souhlasu s vypracováním studie proveditelnosti a s podáním žádosti o dotaci v rámci 22. výzvy Integrovaného operačního programu – oblast podpory 2.1 – Zavádění     ICT v územní veřejné správě
 18. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů komisí rady, kteří nejsou členy     zastupitelstva, s platností od 01.03.2014
 19. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 20. Interpelace

oddělení sekretariát starosty

 

Brzy v Blansku


31.05. 17:00 h, Dělnický dům
Cena města Blansko
02.06. Galerie města Blanska
Milan Knížák: 30 PORTRÉTŮ
02.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
02.06. 21:15 h, zámecký park
Koncert kapely Nebe
04.06. 19:00 h, kino
Cyklus Živá paměť: JAROSLAV MARTINÁSEK