Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Střípky ze zastupitelstva

20. března 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1309×

Pravidelné shrnutí hlavních projednávaných témat z posledního zasedání zastupitelstva města starostou města Ivo Polákem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Prodej pozemků

Záměr pronájmu a odprodeje pozemků – areál skleníků v Blansku na ul. Poříčí byl předložen zastupitelstvu města materiál k projednání týkající se pronájmu a následného odprodeje po výstavbě v areálu zahradnictví na ul. Poříčí.

Tento pozemek je nabízen za účelem nové zástavby v souladu s Územním plánem města Blanska. Zastupitelé odsouhlasili zveřejnění záměru pronajmout a následně odprodat pozemky a schválilo stanovení nejnižší možnou nabídku kupní ceny 1.000 Kč/m2 + platná sazba DPH.

Výkup pozemků

Další částí Zastupitelstva byly odprodeje či koupě pozemků v k.ú. Blansko, ať již za účelem staveb cyklostezek či narovnání majetkoprávních vztahů.

Schválení Dodatku č. 13 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

Byl schválen dodatek ke smlouvě, jímž se Město Blansko zavázalo poskytnout ze svého rozpočtu do rozpočtu JMK finanční příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK na rok 2014 ve výši 942.731 Kč což je o 16.753 Kč méně oproti roku 2013 při zachování stejné četnosti spojů.

Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2014

Byl projednán a schválen návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2014 a to těch, u kterých přesahuje částka 50 tis. Kč, protože tato pravomoc je vyhrazena Zastupitelstvu.

Dotace z rozpočtu města na rok 2014 poskytovatelům sociálních služeb

Stejná situace je u schválení dotací z rozpočtu města subjektům, které poskytují blanenským občanům sociální služby. Jednotlivé dotace byly schváleny Radou města Blanska a u kterých překročil součet poskytnutých dotací částku 50 tis., jejich schválení bylo kompetencí Zastupitelstva města Blanska.

Zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2013 a výhled na rok 2014

Byla projednána informace ve zhodnocování volných finančních prostředků města správcem JT INVESTIČNÍ SPOLEČNOST dle dohodnutých investičních strategií.

Zavádění ICT v územní veřejné správě

Zastupitelstvo udělilo souhlas s vypracováním studie proveditelnosti do 22. výzvy Integrovaného operačního programu v oblasti podpory zavádění ICT v územní veřejné správě ke zvýšení efektivity práce v souladu s principy E-Govermentu.

Ivo Polák
starosta města Blanska