Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Hospodaření města Blanska

26. března 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1097×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Část druhá: Hospodaření města

O výsledcích hospodaření města Blanska v letech 2010–2014 informuje starosta Mgr. Ivo Polák:

„V úvodu bych rád zdůraznil fakt, že v programovém prohlášení je uvedeno, že se koalice bude snažit, aby byly do rozpočtu města zapojovány v maximální míře další zdroje, jako jsou dotační tituly, ať už ze strukturálních fondů EU, z různých národních programů nebo dotačních programů, které vypisuje např. Jihomoravský kraj. Považuji za velmi důležité, že za minulé volební období bylo do rozpočtu města Blanska tímto způsobem převedeno z těchto mimorozpočtových zdrojů celkem 304 milionů korun, které následně šly na oblast sociální, kulturní, bezpečnostní nebo investiční. V oblasti bezpečnosti např. došlo k pořízení kamerových systémů, které byly umístěny v lokalitách s větším nápadem trestné činnosti ve městě, udělal se také velký kus práce z hlediska vybavení jednotek požární ochrany, bylo pořízeno vozidlo pro jednotku sboru dobrovolných hasičů na Těchově apod.

Co se investic týče, chtěl bych uvést, že se nám podařilo získat dotační tituly zejména na regeneraci a revitalizaci sídlišť Písečná a Sever, díky nim byly také vytvořeny další úseky cyklostezek podél řeky Svitavy (II. a III. etapa, pozn. red.). V souvislosti s dotacemi, které město v uplynulém období získalo, se také vytvořily a zrevitalizovaly parky na ul. Hořická, Boženy Němcové, park u rudoarmějce nebo i zámecký park.

Druhým zásadním prvkem v oblasti hospodaření města je sestavování vyrovnaných rozpočtů. Mohu odpovědně prohlásit, že Město Blansko pravidelně sestavuje vyrovnaný rozpočet, ba dokonce každoročně hospodaří s přebytkem, ne jinak tomu bylo i v minulém roce, kdy celkový přebytek činil asi 10 milionů korun. To znamená, že od r. 2010 Město Blansko hospodařilo s rozpočtem ve výši asi 438 milionů korun. V r. 2012 došlo sice k poklesu rozpočtu asi o 100 milionů korun, ale to bylo tím, že výplaty sociálních dávek tehdy přešly z MěÚ pod Úřad práce.

Do rozpočtu města jsou zapojovány i tzv. volné finanční prostředky, které od r. 2001 dále zhodnocujeme. V absolutním vyjádření jde asi o 39,4 %, což je pro Blansko velmi výhodné, každoroční výnos je zhruba 2,5–3 %. Těmito prostředky poté dokrýváme financování různých akcí za vydatného přispění financí získaných v rámci dotačních programů.

Dalším důležitým bodem je zahrnutí reálných finančních požadavků městských částí do rozpočtu města. Občanské aktivity jednotlivých městských částí jsou každým rokem oslovovány, aby se vyjádřily ve smyslu, jaké jsou jejich priority, co by chtěly konkrétně zrealizovat. Komunikují s vedením města prostřednictvím odborných pracovníků v rámci odborů MěÚ Blansko a jejich požadavky se následně zakomponují do rozpočtu.

Z významnějších akcí došlo např. k rekonstrukci místních rozhlasů, hřišť, proběhla také rekonstrukce místní komunikace v Horní Lhotě na Strážném, byla provedena oprava komunikace, dešťové kanalizace a napojení na vodovod na Hořicích, vybudovaly se nové chodníky na Hořicích, Olešné, na Těchově a v Dolní Lhotě. V letošním roce budeme v budování chodníků pokračovat, máme na to v rozpočtu vyčleněno asi 4 miliony korun, sem bude spadat i oprava chodníků v rámci budování průtahu přes Lažánky.

Trvalá pozornost je z naší strana věnována i hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, jehož je Město Blansko investorem. Z větších akcí v současné době jmenujme budování přivaděčů mezi Boskovicemi a Blanskem, dále se zrekonstruovaly dva úseky na Masarykově ulici, v lokalitě Zborovec se pak připravují infrastruktury pro rozvoj bydlení. V letošním roce Blansko poprvé získá dividendy ve výši asi 20 milionů korun, a to díky skutečnosti, že se komunál stal výhradním majitelem Vodárenské a. s.,“ uzavírá Polák.

red

 

Brzy v Blansku


19.02. 09:00 h, informační centrum
Blanka slaví 20 let