Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výsledky zápisu do 1. ročníku základních škol

11. března 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1842×

Ve dnech 04. a 05. února 2014 se na všech blanenských základních školách uskutečnil zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/15. V letošním roce se k zápisu dostavilo celkem 261 blanenských předškoláků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zapsáno bylo celkem 261 dětí (v loňském roce 230 dětí), z toho 20 dětí, kterým byl povolený odklad plnění povinné školní docházky v roce  2013. K zápisu se dostavilo 25 dětí (v loňském roce 18), které mají místo trvalého pobytu v jiných obcích, 6 dětí mladších 6 let (v loňském roce 1) a 4 děti cizích státních příslušníků – 1× Vietnam, 1× Mongolsko, 1× Ukrajina a 1× Slovensko (v loňském roce 6). O odklad plnění povinné školní docházky požádalo při zápisu 25 zákonných zástupců budoucích prvňáčků (v loňském roce 17).

Z výsledků zápisu lze předpokládat, že k 01.09.2014 nastoupí do 1. ročníku základního vzdělávání na blanenských základních školách celkem 236 žáků v 11 samostatných třídách a 1 třídě spojené s jiným ročníkem.

Údaj

ZŠ a MŠ

Dvorská

Erbenova

ZŠ T.G.M.

Rodkov.

ZŠ a MŠ Salmova

Salmova

Dol. Lhota

Narozeno ve spádovém obvodu 1)

44

 69

45

51

6

Počet dětí u zápisu 04.02.–05.02.2014 2)

74  71  71  38  7
 • z toho počet dětí, kterým byl povolen odklad v loňském roce

4

1

10

4

1

Počet dětí s trvalým pobytem v jiné obci

6

10

5

3

1

 • z toho loňský odklad:

1

0

2

0

0

Počet dětí mladších 6 let

0

3

1

2

0

Počet dětí cizích stát. příslušníků 3)

1

0

2

1

0

Počet žádostí o odklad

8

6

5

5

1

 • z toho dětí s trvalým pobytem v jiné obci

0

0

1

2

1

Předpokládaný počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku k 01.09.2014

66

65

66

33

6

Předpokládaný počet tříd 1. roč.

3

3

3

2

1 spol. se 2. tř

1) Údaj podle statistiky

3) Počet dětí cizích stát. příslušníků:

 • Ukrajina 1× (ZŠ Dvorská)
 • Vietnam 1× (ZŠ T. G. M.)
 • Mongolsko 1× (ZŠ T. G. M.)
 • Slovenská republika 1× (ZŠ Salmova)

Údaje za předcházející období:

v září 2004 nastoupilo do 1. tříd 180 žáků
v září 2005 nastoupilo do 1. tříd 156 žáků
v září 2006 nastoupilo do 1. tříd 158 žáků
v září 2007 nastoupilo do 1. tříd 145 žáků
v září 2008 nastoupilo do 1. tříd 159 žáků
v září 2009 nastoupilo do 1. tříd 171 žáků
v září 2010 nastoupilo do 1. tříd 189 žáků
v září 2011 nastoupilo do 1. tříd 180 žáků
v září 2012 nastoupilo do 1. tříd 198 žáků
v září 2013 nastoupilo do 1. tříd 213 žáků

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o tom, jak zákonní zástupci dětí využili práva vybrat si pro plnění povinné školní docházky svého dítěte jinou školu než školu spádovou.

Trvalý pobyt ve školském obvodu :

Zapsáno na základní školu

Celkem z

ŠO školy

ZŠ a MŠ Dvorská

ZŠ T. G. M.

ZŠ Erbenova

ZŠ a MŠ Salmova

ZŠ a MŠ Dvorská

X

9

1

8

18

ZŠ T. G. M.

4

X

17

1

22

ZŠ Erbenova

6

18

X

6

30

ZŠ a MŠ Salmova

33

2

1

X

36

 • z toho v Blansku

33

2

1

   
 • z toho v Dolní Lhotě
0 0 0    

Celkem:

43

29

19

15

 

Z údajů z tabulky vyplývá:

 • ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská: ze školského obvodu této školy se na jinou blanenskou ZŠ zapsalo 18 dětí; možnosti zapsat se k plnění povinné školní docházky na tuto základní školu využilo 43 dětí ze školských obvodů zbývajících blanenských základních škol

 • ZŠ T. G. M. Blansko, Rodkovského: ze školského obvodu této školy se na jinou blanenskou ZŠ zapsalo 22 dětí; možnosti zapsat se k plnění povinné školní docházky na tuto základní školu využilo 29 dětí ze školských obvodů zbývajících blanenských základních škol

 • ZŠ Blansko, Erbenova: ze školského obvodu této školy se na jinou blanenskou ZŠ zapsalo 30 dětí; možnosti zapsat se k plnění povinné školní docházky na tuto základní školu využilo 19 dětí ze školských obvodů zbývajících blanenských základních škol

 • ZŠ a MŠ Blansko, Salmova: ze školského obvodu této školy se na jinou blanenskou ZŠ zapsalo 36 dětí; možnosti zapsat se k plnění povinné školní docházky na tuto základní školu využilo 15 dětí ze školských obvodů zbývajících blanenských základních škol

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy