Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Beseda k zákonu o silničním provozu rozpoutala živou diskuzi

5. dubna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1643×

V úterý 25. března 2014 proběhla v prostorách velké zasedací síně Městského úřadu Blansko beseda, kterou zorganizoval Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko, ve spolupráci s dopravním inspektorátem Policie České republiky, územní odbor Blansko-Vyškov.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Tato akce byla určena zájemcům z řad široké veřejnosti, a to zcela zdarma. Její účastníci si kromě drobného dárku a informačních materiálů, souvisejících s bezpečností silničního provozu, odnesli informace týkající se současné úpravy zákona o provozu na pozemních komunikacích, byli seznámeni se zásadními novinkami této normy tak, jak vyplývají z jejich posledních novelizací. Podrobněji pak byly probrány oblasti týkající se řidičských oprávnění, nových či méně používaných dopravních značek a značení a statistik dopravní nehodovosti.

Zcela samostatný blok této besedy byl věnován „Bodovému hodnocení“, které spočívá v porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem. Toto téma v závěru rozpoutalo velmi živou diskuzi, která se protáhla až do večerních hodin.

beseda BESIP

Vzhledem k pozitivním ohlasům, které zaznamenali organizátoři akce přímo na místě jejího konání, věříme, že dopravně bezpečnostní akce stejného či podobného zaměření mají v rámci preventivních opatření; vedoucích ke zvýšení tolerance a ohleduplnosti všech účastníků silničního provozu vůči sobě, tak i ke snížení počtu dopravních nehod, škod, zemřelých a zraněných na našich silnicích; své místo, rozhodli jsme se i do budoucna v akcích podobného formátu a zaměření pokračovat a plně je podporovat.

Na závěr dovolte, abychom poděkovali zástupcům Policie České republiky, kteří na této akci participovali a výrazně tak přispěli svojí měrou ke zdárnému výsledku celého projektu. Současně chceme poděkovat také zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří svou účastí potvrdili to, že bezpečnost účastníků silničního provozu jim není lhostejná a že mají zájem se neustále zdokonalovat v oblasti, která se týká v podstatě nás všech, každé generace, každého jedince, který se účastní silničního provozu.

odbor vnitřních věcí

 

Brzy v Blansku


22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík