O budoucnosti hotelu Dukla rozhodne referendum

28. dubna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2321×

Zájem investorů o koupi blanenského hotelu Dukla je nulový. Město se proto rozhodlo vypsat referendum, ve kterém se k osudu této ostudné stavby budou moci vyjádřit sami občané. O uspořádání referenda rozhodne Zastupitelstvo města Blanska na jednom ze svých červnových zasedání. Oficiální stanovisko města v této záležitosti tlumočil jeho starosta Mgr. Ivo Polák.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pane starosto, město Blansko vyzvalo celkem třikrát potenciální investory, aby předložili nabídky na pronájem a případně následné odkoupení hotelu Dukla, nicméně dosud se nenašel nikdo, kdo by o tuto investici projevil zájem. Jaký to má podle vás důvod?

„Myslím si, že určitý podíl na tom má rozhodně ekonomická situace, v období recese se patrně mnoho developerů do takových investic nehrne. Je také možné, že zvažují, jakým způsobem by jejich případná investice fungovala do budoucnosti, např. obchody z hlediska koupěschopnosti obyvatel nebo i z hlediska pozice Blanska, které není příliš vzdáleno Brnu, to vše jistě hraje určitou roli v jejich rozhodování. V každém případě mně osobně, ale vůbec celému vedení města, to vadí a je zřejmé, že nastal okamžik, kdybychom to měli nějak rozetnout. Záměr byl uveřejněn třikrát a je zřejmé, že počtvrté by se situace nijak nezměnila.“

Domníváte se, že inzerce týkající se tohoto záměru byla dostatečná?

„Rozhodně. Jsem přesvědčen, že propagace toho, že hotel je nabízen ke koupi proběhla v maximální míře. Kromě uveřejnění záměru s podrobnými informacemi na blanenských stránkách vyšla i inzerce v odborném tisku, nabídku jsme zaslali přímo i několika developerským společnostem. Pokud by někdy v budoucnu vyvstala námitka, že informace o záměru byly snad nedostatečné, musel bych být zásadně proti.“

Jak tedy vedení města hodlá v této záležitosti nadále postupovat?

„Vedení města zastává myšlenku, že o osudu hotelu by měli rozhodnout sami občané. Já osobně sice nejsem přílišným zastáncem referend, protože jsem přesvědčen, že odpovědnost by měla být na radnici a zastupitelích. V tomto konkrétním případě je to ale ústřední problém, který se dotýká nás všech a názory na možná řešení se různí. Pro město by bylo jednoznačně přínosem znát názor svých občanů. Uvidíme, zda se budou přiklánět spíše ke zbourání objektu, nebo k jeho rekonstrukci. V podstatě existují dvě možnosti: budovu ponechat, rekonstrukcí ji snížit a kompletně přebudovat, což by pro město znamenalo obrovskou finanční zátěž. V tomto případě bychom chtěli využít prostředky z regionálních operačních programů, vybrat ten nejvhodnější pro vybudování lokality brownfields (Pozn. red.: brownfields je plocha, která ztrácí, nebo již ztratila svoje původní funkční využití) ve středu města. Jako druhá možnost se nabízí objekt srovnat se zemí a vybudovat zde dočasně nějaký park, případně oddychovou zónu apod. O uspořádání referenda s konečnou platností rozhodne zastupitelstvo. Rádi bychom připravili veškeré podklady pro některé z jeho červnových zasedání. Samozřejmě je nutné dodržet určité zákonné lhůty, jako ideální se však jeví spojení referenda s komunálními volbami. Tak by se samozřejmě razantně snížily náklady, příprava referenda totiž přijde asi na 150 000 Kč.“

Co byste nejraději ve středu našeho města viděl vy sám?

„Mně osobně vadí, že v Blansku je velmi málo obchodů se spotřebním zbožím. Co se potravin týče, všichni víme, že je jich zde celá řada, ale jiné zboží nelze ve městě koupit vůbec nebo jen v omezené míře. Lidé jsou pak nuceni jezdit za nákupy do Brna. Část objektu by mohla být přestavěna na byty. V každém případě je třeba změnit vzhled centra města. Takový objekt, jako je Dukla, sem prostě nepatří a ať už bude změna jakákoli, věřím, že to bude jistě k lepšímu.“

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter