Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pozvánka na Chovatelskou přehlídku

4. dubna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1246×

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde jsou k vidění nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Chovatelskou přehlídku okresu Blansko za myslivecký rok 2013/2014 uspořádá Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Blansko ve spolupráci s obecními úřady obcí s rozšířenou působností Blansko a Boskovice v kulturním sále městyse Černá Hora.

Chovatelské přehlídce bude předcházet svoz trofejí a jejich odborné hodnocení dne 9. a 10. dubna 2014. Trofejí se u zvěře spárkaté rozumí paroží, u mufloní zvěře toulce a u černé zvěře klektáky a páráky.

Chovatelská přehlídka bude následně otevřena pro veřejnost ve dnech 11. a 12. dubna 2014 v době od 09:00 do 18:00 hodin a dne 13. dubna v době od 08:00 do 11:30 hod.

Na území obce s rozšířenou působností Blansko se nachází celkem 28 honiteb. Na přehlídce budou nejvíce zastoupeny trofeje srnce obecného, dále zde návštěvníci uvidí i trofeje muflonů, kňourů, daňků a jelenů.

odbor životního prostředí