Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Průběh stavby a omezení provozu ve Zborovci

29. dubna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1663×

Město Blansko se zavázalo a zastupitelstvo schválilo, že se bude spolupodílet na rozšíření možnosti výstavby rodinných domů a právě v této lokalitě zabezpečí hlavní přístup a vybuduje novou komunikaci. Stavba přinese jistá omezení.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Vzniká zde prostor pro výstavbu rodinných domů. Soukromý investor připravuje pozemky pro asi 35 domů a do budoucna je zde prostor pro asi 65 stavebních parcel. Zastupitelstvo na tuto investici schválilo maximální částku 15 milionů Kč. V soutěži se ji pak podařilo stáhnout na 8,5 milionů Kč bez DPH,“ doplnil místostarosta Jiří Crha.

komunikace Zborovec

Stavba komunikace by měla být dokončena do 19. srpna 2014. Práce provede firma Strabag, a. s. V plánu je silnice a chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení za 5,5 mil. Kč ze strany města Blanska. Splaškovou kanalizaci a přípojky k vodovodní síti provede za necelé 3 mil. Kč Svazek vodovodů a kanalizací.

Nová komunikace zajistí přístup k novým parcelám i ke stávajícím zahrádkám a chatám. „Během její stavby bude omezený provoz. Zajištěno to bude tak, že zůstane průjezd k zahradám a chatám,“ upozornil Crha.

stavba ve Zborovci

Uzavírka provozu bude zavedena v celém úseku místní komunikace od křižovatky s ulicí Okružní. Práce budou rozděleny na 8 etap:

  • I. etapa – splašková a povrchová kanalizace 14 dní 28.04.2014–12.05.2014
  • II. etapa – splašková a povrchová kanalizace 7 dní 13.05.2014–19.05.2014
  • III. etapa – splašková a povrchová kanalizace 21 dní 20.05.2014–09.06.2014
  • IV. etapa – splašková a povrchová kanalizace 7 dní 10.06.2014–16.06.2014
  • V. etapa – splašková a povrchová kanalizace 14 dní 17.06.2014–30.06.2014
  • VI. etapa – splašk. a povrch. kanalizace + vodovod 14 dní 01.07.2014–14.07.2014
  • VII. etapa – vodovod 14 dní 15.07.2014–28.07.2014
  • VIII. etapa – komunikace + chodníky 34 dní 29.07.2014–31.08.2014

Práce budou prováděny v pracovních dnech v době od 06:30 do 18:00 hodin. V pracovní době bude možný průjezd vozidel (s povolením stavby) jen po dohodě se stavbou. Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu a ve svátky bude průjezd vozidel (s povolením stavby) umožněn. Bude-li z provozních důvodů na nezbytně nutnou dobu znemožněn i mimo stanovenou pracovní dobu, vyvěsí stavbyvedoucí informaci o tomto omezení minimálně 7 dní předem na informační tabuli stavby.

red