Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Bydlení a životní prostředí

30. dubna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1782×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Část pátá: Bydlení a životní prostředí

Jaké konkrétní kroky byly učiněny pro rozvoj bydlení na území města Blanska a jakým způsobem město pečuje o svoje životní prostředí uvedl Ing. Bc. Jiří Crha, 1. místostarosta:

„Co se týká bydlení a jeho rozvoje na území Blanska, patřičné kroky v této oblasti jsou uvedeny v rámci Územního plánu, který byl schválen ke konci roku 2011. S ohledem na potřeby města Blanska jsou v něm vymezeny plochy, které představují celkovou naplněnost volných míst zejména k bytové výstavbě, jedná se celkem asi o 13 %. V Blansku byla v nedávné minulosti velká poptávka zejména po pozemcích na individuální bytovou výstavbu. Mohu konstatovat, že v rámci tohoto volebního období se udělal velký krok tímto směrem. Na tom má nepochybně svůj podíl i výrazné zlepšení dopravní obslužnosti do jednotlivých městských částí, zejména na Obůrku, Těchov a Češkovice.

Dále se právě v těchto dnech v Blansku začne s plánovanou investicí a přípravou infrastruktury v lokalitě Zborovec, kde by mělo být vytvořeno 50 míst pro rodinné domy. (Pozn. red.: viz jeden z předchozích článků Zpravodaje). Město na tom spolupracuje se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí; maximální částka, kterou za tímto účelem zainvestuje, byla stanovena na 15 mil. korun. Pozitivní zpráva je, že díky soutěži došlo k výraznému snížení nákladů.

K 31.12. 2013 bylo město Blansko vlastníkem 544 bytů, z toho je 224 bytů v bytových domech, kde je založeno společenství vlastníků. Tyto byty se průběžně nabízí k prodeji. Dalších 85 bytů je k dispozici v rámci pořadníku, 126 bytů je ve vlastnictví v rámci DPS jak na Písečné, tak na ulici 9. května, a potom je to 33 bytů na ulici Okružní, u kterých byl předplacen nájem, a 42 bytů na ul. Jasanové, které se dosud splácejí. Město má ve svém vlastnictví i 11 bezbariérových bytů a 2 byty sociální. Privatizací bytového fondu nebo prodejem městských bytů město získalo finanční prostředky, které se vrátily zpět do bytového fondu a využívají se zejména na revitalizaci domů, jejich zateplení, opravu fasád, výměnu oken apod.,“ upřesnil místostarosta.

„Myslím si, že je to rozhodně krok správným směrem, na realizaci těchto akcí využíváme dotační program Ministerstva pro místní rozvoj. Takto získané finance městu ušetří až 55% celkových nákladů. Investice jsou společné se společenstvími vlastníků, město se na takových akcích finančně podílí adekvátní částí podle počtu bytů. Jen pro zajímavost: v roce 2011 bylo městem na revitalizaci uvolněno 10 mil. korun, v roce 2012 17,5 mil. korun a v následujícím roce 8,5 mil. korun. Na tento rok se plánují investice tohoto typu ve výši 7 mil. korun. Celkem tedy město investovalo do rozvoje bydlení v minulém volebním období 43 mil. korun.

S bydlením souvisí také útulné a přívětivé prostředí v okolí bytových domů. Proběhla rozsáhlá revitalizace sídlištních celků, začalo se s Písečnou (náklady ve výši 28 mil. korun, část byla uhrazena v rámci dotací), nyní pokračujeme na sídlišti Sever, kde byly dvě etapy již dokončeny (9 mil. korun), ke konci roku 2013 započala třetí etapa, která představuje náklady ve výši 6 mil. korun. I zde se městu podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (3,2 mil. korun, tedy více než 50% celkových nákladů).

Nemohu opomenout ani budování dětských hřišť. V tomto směru došlo k obrovskému posunu, do hřišť bylo investováno celkem 9 mil. korun. Ještě v letošním roce však počítáme s uvolněním další částky ve výši 1,5 mil. korun. Jistě stojí za zmínku, že se městu Blansku díku tomu dostalo ocenění od Jihomoravského kraje v podobě čestného uznání,“ uzavřel Crha.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter