Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Zaměstnanost a podnikatelská činnost

11. dubna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1751×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Část třetí: Zaměstnanost a podnikatelská činnost

Informace o zaměstnanosti a podnikatelské činnosti v období 2010–2014 shrnul Ing. Bc. Jiří Crha, 1. místostarosta města:

„Město má samozřejmě poměrně omezené možnosti jak zvýšit zaměstnanost, nicméně snažíme se v této oblasti stále činit jisté kroky. Spolupracujeme s Úřadem práce, se kterým jsme uzavřeli dohodu o veřejně prospěšných pracích, např. v roce 2013 město zaměstnalo 13 uchazečů o zaměstnání za účelem úklidu města, v roce 2014 jich bylo 14. V období 2010-2014 tak bylo městem Blansko zaměstnáno celkem 52 osob.

Snažíme se také v maximální míře vyjít vstříc zaměstnaným maminkám, které buď nemohou odkládat návrat do zaměstnání po ukončení mateřské dovolené, nebo mají dlouhou pracovní dobu a nemají možnost vyzvednout dítě ze školy ihned po vyučování. Poptávka po místech v mateřských školách a ve školních družinách je velká, proto jsem velmi rád, že od nového školního roku dojde k navýšení o 69 míst v MŠ a o 50 míst ve školních družinách. (Pozn. red.: o této problematice jsme již psali v jiném článku, rychlý odkaz najdete zde.)

Do oblasti podnikání lze jednoznačně zahrnout i podporu podnikatelů vytvářením vhodných podmínek pro jejich činnost, do jisté míry je však hodně znát i celkové zlepšení ekonomické situace. Ve zmiňovaném období došlo v Blansku, jakožto v obci s rozšířenou působností, ke zvýšení počtu podnikatelů i k nárůstu nově zakládaných živností. Celkem přibylo 285 nových podnikatelů, z toho 73 právnických osob, fyzických pak bylo 212. 

Rád bych také zmínil, že máme velmi dobré kontakty s Okresní hospodářskou komorou Blansko. Ta byla také jedním ze zásadních partnerů města při připomínkování nově zpracovaného Strategického plánu, jinak jí poskytujeme prostory v budově městského úřadu na nám. Republiky, kde má své kontaktní pracoviště.

Nelze opomenout ani otázku podpory pořádání Farmářských trhů. Myslím si, že se nám podařilo zabezpečit vše ku spokojenosti obyvatel, dokazuje to jejich pravidelná návštěvnost. Odhadujeme, že každý čtvrtek projde trhy asi 1000-1500 občanů. Získali jsme také dotaci z Ministerstva životního prostředí na nákup 10 prodejních stánků za tímto účelem.

Zásadní je naše snaha podpořit rozvoj podnikatelské činnosti zejména v průmyslové zóně Vojánky. V současné době je zde rezervováno asi 40 000 m² pro společnosti PILART s. r. o., developerskou firmu Real Global Investment, a. s. a firmu Blata, s. r. o. V letech 2010-2012 byly schváleny jejich záměry s využitím nabízených ploch, koncem června tohoto roku se setkáme se zástupci těchto společností, abychom zjistili, jaké jsou jejich aktuální záměry a zda dojde k realizaci jimi navržených projektů. V současné době je zde volných ještě 8 000 m². V posledních letech jsme zaznamenali mírný nárůst zájmu o tyto plochy, což nás samozřejmě těší, nicméně musím zdůraznit, že prvořadým zájmem města je, aby zde vyrostly firmy, které nabídnou především maximální počet pracovních míst.

Jsme si vědomi, že jistým handicapem je neexistující dopravní napojení, také proto jsme stále aktivní ohledně vybudování rychlostní silnice R43. Pokud tady nebude vybudována kvalitní dopravní infrastruktura, zájem podnikatelů o plochy v Blansku bude jistě nižší než tam, kde již vybudována je,“ uzavřel Crha.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter