Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Blansko zažádalo o převod muzea pod kraj

29. května 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1511×

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 15. května 2014 vzala na vědomí žádost města Blanska o převzetí zřizovatelských funkcí Muzea Blansko a pověřila radního Jiřího Němce k jednání s představiteli města Blanska za účelem získání podkladů nutných pro rozhodnutí v této věci. Novináře o tom informoval hejtman Michal Hašek.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„V minulosti byl okres Blansko jediným okresem v kraji, kde tehdejší přednosta Okresního úřadu ještě před vznikem krajů rozhodl o převedení muzeí na města Blansko a Boskovice. Jedině zde tato zařízení nepřešla na nově vznikající Jihomoravský kraj. Dnes platí, že jsou financována především z rozpočtu těchto měst. Protože víme, že obdobná situace je v Boskovicích, z iniciativy Jihomoravského kraje bude osloveno i město Boskovice se žádostí, zda se chce nebo nechce takovýchto jednání zúčastnit. Nikterak nepředjímáme rozhodnutí městské samosprávy v Boskovicích. Pokud by se přidali k jednání kraje s městem Blanskem, byla by to pro nás jednodušší situace, celou věc bychom projednávali komplexně, jednou a za stejných podmínek pro Blansko i Boskovice,“ řekl hejtman Hašek.

Zámek Blansko
Sídlem Muzea Blansko je blanenský zámek
. Foto: Martina Hejčová

„Jsme rádi, že se bude Jihomoravský kraj touto naší žádostí zabývat, hovořili jsme o tom ostatně již při jeho oficiální návštěvě Blanska začátkem tohoto roku. V každém případě vyžadujeme ze strany kraje v případě jeho souhlasného vyjádření dodržení čtyř priorit, a to: převod všech stávajících zaměstnanců muzea, zachování nemovitého majetku ve vlastnictví města, vyjmutí některých sbírkových předmětů (např. litinový mobiliář), které jsou umístěny na veřejných prostranstvích a v neposlední řadě i zachování nejvýznamnějších kulturních akcí, které jsou spojeny s Muzeem Blansko. Jedná se především o Vítání sv. Martina, Blanenské zámecké dny, Blanenskou muzejní noc, Hudbu na blanenském zámku apod.,“ objasnil Mgr. Ivo Polák, starosta

muzejní noc 2014
Blanenská muzejní noc je jedna z mnoha akcí, které mají obrovský úspěch a k Muzeu Blansko neodmyslitelně patří. Foto: Stanislav Mrázek

„Snaha vedení města je, aby se nic nezměnilo pro blanenské občany, jen to, aby město mělo obdobné podmínky, jako je tomu v jiných okresech. Jihomoravský kraj se v současnosti na činnosti muzea v Blansku podílí poskytováním finančního příspěvku na provoz a také prostřednictvím účelových dotací na konkrétní akce. Roční rozpočet muzea je asi 5,5 mil. korun, z toho dotace od Jihomoravského kraje se v minulosti pohybovala v rozmezí 300-950 tisíc korun. Jiné okresy jako Vyškov, Znojmo, Hodonín, Mikulov apod. mají svou činnost hrazenu z kraje v plné výši.

Nyní očekávám oficiální odpověď pana hejtmana na můj dopis a potvrzení jmen určených vyjednavačů. My jsme připraveni k okamžitému jednání, vidím to tak, že pokud se nám podaří dosáhnout shody, mohlo by k převodu dojít začátkem příštího roku,“ uzavřel Polák.

red