Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Dětské dopravní hřiště bude převedeno na město

7. května 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3108×

Centrum služeb pro silniční dopravu ČR, které je stávajícím majitelem Dětského dopravního hřiště, nabídlo vedení města Blanska jeho převod na město. To je držitelem pozemků, stalo by se tak výhradním vlastníkem celého areálu. Pokud dojde k dohodě mezi oběma stranami, převod se uskuteční ještě před začátkem nového školního roku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pane starosto, jaký je současný stav, co se týče vlastnictví blanenského dopravního hřiště?

„V současné době je Dětské dopravní hřiště Blansko ve vlastnictví Centra služeb pro silniční dopravu ČR, pozemky však patří městu. Provoz hřiště zabezpečuje Autoškola Pernica, která má areál v nájmu. Město v současnosti přispívá na provoz zařízení tak, aby zde mohla být realizována dopravní výchova pro školy.“

Jak vznikla myšlenka převést hřiště na město Blansko?

„Iniciátorem tohoto záměru je stávající vlastník, tedy Centrum služeb pro silniční dopravu ČR. Proběhlo již jednání s vedením této organizace, během kterého jsme si ujasnili, jaký je aktuální stav ve věci vlastnictví a dohodli jsme se, že obě strany prověří situaci z právního hlediska a následně předloží svůj návrh smlouvy o převodu.“

dětské dopravní hřiště

Jak město přijalo tuto nabídku? Jaké jsou jeho plány ohledně využití hřiště v budoucnosti?

„Město je samozřejmě tomuto návrhu nakloněno. Jsem přesvědčen, že dopravní výchova má svůj efekt, při dnešním provozu je naprosto nezbytná. Co se děti na hřišti během praktické jízdy naučí, na silnicích bohatě využijí. Jsem velmi rád, že školy k tomuto typu výchovy přistupují velmi zodpovědně, navíc se zde pořádá i řada dopravních soutěží pro malé cyklisty, takže svoje opodstatnění bezpochyby má. Do budoucna bychom buď nadále využívali služeb Autoškoly Pernica, i když podle mých posledních informací již o prodloužení nájmu nemá nadále zájem. Nebo bychom museli najít jiného zájemce o provozování areálu a zainvestovat do movitého majetku, který již není v nejlepším stavu. Součástí převodu by mělo být i současné vybavení v podobě dopravních prostředků. Tento ‚jízdní park‘ byl nedávno obnoven, ale přesto musíme počítat s dalšími provozními náklady. Na hřiště však docházejí i mimoblanenské školy z celé spádové oblasti, které za využití hřiště platí, takže můžeme počítat i s určitým příjmem, i když samozřejmě nijak závratným.“

V jakém časovém horizontu by podle vás k převodu mohlo dojít?

„Pokud se dohodneme, mělo by být vše dořešeno do začátku školního roku 2014-2015.“

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi