Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Májové pohlazení z Blanska

25. května 2014, kultura, přečteno: 1756×

Národní tradice, zvyky a obyčeje vycházející z křesťanské věrouky provázejí lidstvo po celá staletí. Oživování folklóru, lidových tradic, zvyků, obyčejů je bezpochyby jedním z důvodů, proč vznikl před 40 lety folklórní soubor Drahan, před 35 lety jeho mladší bratr Drahánek a proč fungují dodnes.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Proto se Národopisný večer, uvedený v sobotu, desátý májový den roku 2014 v Dělnickém domě v Blansku, nesl právě v duchu těchto významných výročí a důstojně tak reprezentoval Soukromou základní uměleckou školu manželů Jeřábkových, kde oba dva FS společně působí. Bohatý a více jak dvouhodinový program byl protkán tanci a písněmi z Horácka a jiných etnografi ckých oblastí Moravy, Čech i Slovenska, a že se bylo na co dívat!

První část programu se nesla, počínaje Masopustem a rejem veselého průvodu, v duchu pásma pod názvem Od jara do zimy. Ožilo tak již málem zapomenuté Vynášení smrtky a nádherný Tanec královniček, oslavující a vítající životodárné jaro. Díky pásmu Na pastvě jsme se dozvěděli, jak si hráli a od útlého věku pomáhali naši pradědečkové a prababičky, když byli ještě dětmi. Měsíc květen provázený lidovými tanci kolem máji přináší naději, nové slunce, nový život.

Drahan a Drahánek – národopisný večer

Dalším tanečním pásmem U kolébky se představili ti nejmenší tanečníčci z přípravky Drahánku a patřil jim po právu zasloužený bouřlivý potlesk. Léto pak vyvrcholilo Senosečí, jak patrno z dalšího folklórního celku s neméně půvabnými tanci Nechcu tě panenko a Kohótek, tentokrát však v podání již zkušených a ostřílených „Drahaňáků“. Chladnějšími dny dále provázejí Chlapecké hry, pro dnešní mládež již tolik vzdálené.

Veselé i smutné písničky, které chytí za srdce, zazní v tanečním pásmu Odvody, po nichž již žezlo přebírá paní Zima. Rok, protkán muzikou, verši i slovem, uplynul jako voda, a závěr první části tak graduje Vánočním pásmem, na němž se podílejí všechna čtyři oddělení Drahánku.

Programem dále provází umělecká vedoucí souborů a ředitelka školy paní Miluše Jeřábková, která mimo jiné téměř všechny tance choreograficky ztvárnila a ve spolupráci se svým synem, učitelem Romanem Matalem, se soubory nacvičila. V další části programu navíc zazněly i tóny lidových písní v podání účastníků soutěží Zpěváček, které se prolínaly s tanci ze Slovácka a Slovenska, gradujíce čardáši ze Zemplína a Liptova.

Nechyběly ale také nečekané okamžiky, které dojaly nejenom divácké publikum. Sikulský verbuňk v podání tří ostřílených tanečnic nenechal nikoho na pochybách, že je za ním skryta nemalá dávka dřiny, píle a šikovnosti. Naproti tomu závěrečná Horácká kola v podání několika desítek dnes již bývalých členů tanečního souboru byla opravdovým překvapením a milým dárečkem zvláště pro vedoucí obou souborů, a nejen ona byla zjevně dojata.

Nebylo by však celého gala programu, kdyby všechny tance a písně nedoprovázela cimbálová muzika pod vedením mladičkého primáše Aleše Průchy, který navíc některé doprovody nacvičil s nově se rodící Malou muzikou. Malá lidová muzika je složená ze žáků navštěvujících hudební obor SZUŠ Blansko, kterou doplňuje dospělá zkušená cimbalistka. Všem mladým i starším muzikantům náleží obrovský dík, protože stejně jako tanečníci odvedli veliký kus práce.

cimbálová muzika Drahan

Dlužno doplnit, že snaha o to, aby lidé nezapomínali na své kořeny, historii a tradice je nejenom chvályhodná, ale hlavně důležitá a nedocenitelná. Všichni, kdo se v tento večer vypravili do Dělnického domu, určitě nelitovali, protože měli tu možnost uvidět průřez lidovou tvořivostí včetně překrásných krojů a rodící se mladé generace, která folklór bude podporovat, propagovat a uchovávat pro další pokolení.

Vzácnými hosty, kteří poctili tuto výroční akci svojí návštěvou, byli, kromě starosty města Blanska Ivo Poláka, také významní představitelé sdružení Horfos Miloslav Brtník a Bohuslav Voda, místostarosta města Blanska Jiří Crha a poslanec PS PČR Lubomír Toufar. Jejich pochvalná a děkovná slova, pamětní list, ocenění i dárečky budiž všem zúčastněným upřímnou odměnou. Kéž by u nás bylo více takových akcí, které lidem otevírají oči a uši. Nelze než s tichým souhlasem poděkovat.

Irena Čepová

Drahan a Drahánek – národopisný večer

Drahan a Drahánek – národopisný večer

Drahan a Drahánek – národopisný večer

Drahan a Drahánek – národopisný večer

Drahan a Drahánek – národopisný večer

Drahan a Drahánek – národopisný večer

Drahan a Drahánek – národopisný večer

Drahan a Drahánek – národopisný večer

Drahan a Drahánek – národopisný večer

Drahan a Drahánek – národopisný večer

Drahan a Drahánek – národopisný večer

Drahan a Drahánek – národopisný večer

Drahan a Drahánek – národopisný večer

Drahan a Drahánek – národopisný večer

 

Brzy v Blansku


19.02. 09:00 h, informační centrum
Blanka slaví 20 let