Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město Blansko hospodařilo v roce 2013 na výbornou

23. května 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1168×

Ze zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá pro obec povinnost nechat si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Hospodaření města přezkoumala odborná firma, na kterou se současně v průběhu roku město může obracet se svými dotazy z oblasti daní, účetnictví a hospodaření všeobecně.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Předmětem přezkoumání jsou jednak údaje o ročním hospodaření města, a to jak v rámci rozpočtového hospodaření, tak v rámci hospodářské činnosti města, např. plnění příjmů a výdajů rozpočtu, náklady, výnosy, veškeré finanční operace, stav majetku, pohledávky, závazky apod. Rozsah přezkoumání je veliký. Počet účetních dokladů se pohybuje kolem 47 000.

Předmětem přezkoumání však není jen účetnictví, ale i další oblasti, jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s majetkem města, nakládání s pohledávkami a závazky,  ručení za závazky jiných právnických osob, zastavování majetku  ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen apod.

Ověření správnosti je prováděno výběrovým způsobem na vybraném vzorku účetních operací. I tak prověření trvalo celý jeden měsíc. Přitom přezkum probíhá ve dvou fázích – jako předběžné přezkoumání a následně jako závěrečný přezkum hospodaření.

Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky ani žádná rizika, a proto bylo hospodaření ověřeno bez výhrad. Kompletní zpráva o výsledku přezkumu bude součástí schvalování hospodaření města za rok 2013, které bude zastupitelstvo projednávat 10. června 2014. 

finanční odbor

 

Brzy v Blansku


19.02. 09:00 h, informační centrum
Blanka slaví 20 let