Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Oprava průtahu Lažánkami se naplno rozjede na konci května

12. května 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 4644×

Doplněny podrobnosti o uzavírce a zahájení prací. Po dlouhých odkladech letos proběhne rekonstrukce silnice II/379, která tvoří průtah městskou částí Blansko-Lažánky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jak již je uvedeno v titulku, předpokládané zahájení stavebních prací je ve druhé polovině měsíce května (30. května). Nepůjde jen o samotnou opravu povrchu silnice Lažánkami, ale hned v prvních etapách dojde k demolici nejprve jedné a poté druhé poloviny mostu v části Márovky, aby zůstal zachován průjezd, a výstavbě nového.

Staveniště bylo již předáno firmě, takže v současné době už probíhají přípravné práce. Jak přesně bude stavba probíhat, jaké bude zvoleno pořadí výstavby úseků, zatím není jasné. „Může se současně pracovat na dvou etapách,“ uvedl vedoucí blanenské oblasti Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Ing. Miloš Bažant.

Opravy jsou plánovány v celkové délce téměř 2,5 km. Rekonstrukce se dotkne zejména střední části Lažánek, kde bude trasa odchýlena od své původní stopy a umožní vznik zpevněných parkovacích ploch s novým dopravním režimem a komunikací pro pěší, dle místních poměrů je navržena rekonstrukce autobusových zastávek na normové parametry.

V průtahu obcí budou vybudovány čtyři páry autobusových zastávek. V rámci stavby jsou navrženy tři nasvětlené přechody pro chodce a místa pro přecházení. Součástí stavby je napojení sousedních místních komunikací a nemovitostí. „Vedle nové komunikace provede město Blansko vlastní úpravy, a to nové chodníky za cca 7 milionů Kč,“ připomněl místostarosta města Blanska Jiří Crha.

Stavba by neměla Lažánky uzavřít úplně. „V plánu je zachování průjezdu pro osobní a veřejnou hromadnou dopravu v polovičním profilu. Jen nákladní doprava bude odkloněna na objízdnou trasu,“ potvrdil Miloš Bažant.

Dojde také k nezbytným přeložkám inženýrských sítí (veřejného osvětlení, místního rozhlasu a dalších). V úsecích s kompletní rekonstrukcí je navržena silnice s rozšířením v obloucích. V úsecích s obnovou povrchu zůstává příčné uspořádání beze změny. Součástí stavby je zrušení stávající a vybudování nové prefabrikované požární nádrže.

Podrobnější informace najdete na stránkách Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje – oblast Blanskoa informace o uzavírkách na webu Dopravní info.

Podrobnosti o uzavírce Lažánek

Částečná uzavírka krajské silnice při provádění rekonstrukce silnice II/379 v průtahu města Blansko – místní části Lažánky, kterou bude provádět fa OHL ŽS, a.s., IČO 46342796, Burešova 938/17, 660 02 Brno – střed.

Jedná se o následující silnici:

  • Silnice II/379(Velká Bíteš-Tišnov-Blansko-Vyškov)v km 43,068-45,540, tj. v úseku celém průtahu města Blanska – místní části Lažánky s tímto omezením:

  1. pro vozidla do 6,0 t a linkovou osobní dopravu bude průjezd uzavřeným úsekem silnice umožněn kyvadlově, (řízeno světelným signalizačním zařízením – dále jen SSZ)

  2. pro vozidla nad 6,0 t – úplná uzavírka

Délka uzavírky: cca 2,472km

Objízdná trasa:

1. Pro vozidla do 6,0 t bude vedena v souběžném jízdním pruhu silnice II/379 v průtahu Lažánek, kyvadlově, řízeno SSZ
     Délka objížďky: cca 2,472 km

2. Pro vozidla nad 6,0 t:

  • pro směr Blansko – Jedovnice bude vedena po silnici III/374 44, III/379 22, II/379, tj. Olomučany-Rudice Jedovnice
    Délka objížďky: cca 10,0km

  • pro směr Jedovnice – Blansko, bude vedena po silnici II/379, II/373, II/377 a II/374, tj. Vilémovice-Ostrov u Macochy-Sloup- Petrovice-Rájec-Jestřebí-Blansko.
    Délka objížďky: cca 27,00 km

Doba trvání : Termín: od 30.05. 2014 do 31.10. 2014

Pro vozidla integrovaného záchranného systému bude průjezd umožněn.

Dokumenty:

red