Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pořadatelé předváděcích prodejních akcí jsou povinni o nich předem informovat Českou obchodní inspekci

13. května 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1243×

Dne 15. ledna 2014 vstoupila v platnost novela, kterou se mění zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nová zákonná úprava přináší organizátorům předváděcích prodejních akcí povinnost předem ohlašovat České obchodní inspekci řadu údajů a podrobností, které se konání tzv. organizovaných akcí týkají. Nedodržení této povinnosti může být postihováno ve správním řízení pokutou do výše až 5 milionů korun.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Prodávající, který v rámci organizované akce hodlá prodávat výrobky nebo poskytovat služby, případně je propagovat nebo nabízet, je povinen deset pracovních dnů před konáním prodejní akce oznámit České obchodní inspekci identifikaci subjektu, místo a datum konání akce, jaké zboží či služby budou na akci nabízeny a také předložit kopii pozvání k účasti.

Za organizovanou akci se podle zákona o ochraně spotřebitele považuje akce určená pro omezený počet spotřebitelů, kteří na ni byli adresně či neadresně pozváni, a v jejímž průběhu dochází k prodeji výrobků či poskytování služeb nebo jejich propagaci či nabízení, přičemž není rozhodující, zda je součástí akce též doprava osob účastnících se této akce.

Přijatá změna je dalším krokem k zamezení poškozování zákazníků, zejména seniorů, při předváděcích akcích a současně má přispět k posílení pravomoci České obchodní inspekce při monitorování a kontrole těchto podnikatelů – pořadatelů.

 

Brzy v Blansku


01.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
01.06. 20:00 h, zámecký park
Velký koncert SEBASTIAN s kapelou
04.06. 19:00 h, kino
VYNÁLEZCE A PRŮMYSLNÍK ERICH ROUČKA

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.