Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Vedení Blanska se zúčastnilo tradičních slavností v partnerském městě Komárnu

20. května 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1188×

Ve dnech 2.–4. května 2014 se oficiální delegace města Blanska vedená starostou Mgr. Ivo Polákem a místostarostou Ing. Jiřím Crhou zúčastnila na pozvání primátora partnerského města Komárno MUDr. Antona Marka tamní nejvýznamnější kulturně společenské akce, 23. Komárňanských dní.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Tato vícedenní multižánrová akce, připomínající významné historické události v dějinách Komárna a zdejší pevnosti, bývá již tradičně spojena s návštěvou delegací ze všech komárenských partnerských měst, přátelským setkáváním jejich představitelů, vzájemnou výměnou zkušeností z oblasti veřejné správy a také s plánováním a organizací dalších společných mezinárodních aktivit v oblasti kultury, sportu, mládeže a cestovního ruchu.

Komárno – návštěva u primátora města
Na snímku jsou zachyceni představitelé partnerských měst z Rumunska, Německa a České republiky během jejich přijetí u primátora Antona  Marka (třetí zleva). Foto: archiv města Komárna

odbor kancelář tajemníka