Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Bezpečnost

15. května 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 998×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Část šestá: Bezpečnost

Problematiku bezpečnosti na území města rozebral Mgr. Ivo Polák, starosta města:

„Pokud hovoříme o oblasti bezpečnosti, v programovém prohlášení Rady města Blanska je uvedeno, že tuto problematiku lze sledovat zejména ve čtyřech hlavních bodech:

 • Budování a modernizace kamerového systému s maximálním využitím dotačních programů

  V současné době Městská policie Blansko disponuje celkem 14 kamerovými body, které jsou umístěny v oblastech s nejvyšším nápadem trestné činnosti. Nyní je tímto způsobem pokryto téměř celé město. Náklady na jejich zřízení dosáhly částky necelých 10 mil. korun, z čehož 80 % bylo uhrazeno díky dotacím, které byly městu poskytnuty Jihomoravským krajem nebo Ministerstvem vnitra ČR. Aktuálně však platí upravené podmínky pro poskytování dotací tohoto druhu a ukazuje se, že konkrétně pro Blansko budou tyto zdroje nadále nedosažitelné.
  Naše aktuální filozofie tedy spočívá především v modernizaci stávajícího kamerového systému – zejména v zajištění vyššího rozlišení kamer, jako tomu bylo např. u kamerového bodu umístěného na výškové budově (náklady činily 150 tisíc korun). V budoucnosti proběhne digitalizace u dalších tří kamerových bodů (z prostředků města je za tímto účelem vyčleněno dalších 450 tisíc korun).

  montáže bezpečnostní kamery
  Montáž bezpečnostní kamery na budově městské policie (směřuje na kino).

 • Program prevence kriminality

  Účast na tomto programu se osvědčila již v minulých volebních obdobích. Jeho nedílnou součástí je i senior linka 156, která slouží starým, osamoceným nebo handicapovaným osobám, které si pomocí tísňového tlačítka mohou snadno přivolat pomoc. Dále je sem zahrnut i provoz pultu centralizované ochrany za účelem ochrany objektů v majetku města, akce Na přechodech bezpečně: každé ráno městští strážníci dohlížení na provoz v blízkosti základních škol před zahájením vyučování. V rámci prevence probíhají také přednášky na školách nebo v SENIOR centru, během kterých příslušníci MP předávají cenné informace těmto cílových skupinám.

 • Dohled na iniciativní přístup strážníků k předcházení protiprávního jednání na území města

  Byl zaveden k zefektivnění činnosti strážníků zejména při pěší obchůzkové činnosti v ulicích města. Tomuto cíli bude sloužit i nově vybudovaná digitální rádiová síť, díky které bude možné on-line nebo zpětně vyhodnotit činnost každého jednotlivého strážníka v terénu, a to zejména v případě možných nejasností při výkonu služby. 

 • Dohled na aktivní a důsledný přístup strážníků při zjištění deliktu

  Jsem rád, že v současné době se Městské policii daří vyřešit téměř 90 % zjištěných přestupků, což jistě není zanedbatelné číslo,“ uvedl na závěr Polák.

red

 

Brzy v Blansku


19.02. 09:00 h, informační centrum
Blanka slaví 20 let