Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Cestovní ruch a zahraniční styky

28. května 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1024×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Část sedmá: Cestovní ruch a zahraniční styky

Priority města v oblasti cestovního ruchu a zahraničních vztahů představil první místostarosta města Ing. Bc. Jiří Crha:

„Do oblasti cestovního ruchu, která spadá do mé gesce, patří celá škála činností. Jednak jsme pokračovali v regeneraci a revitalizaci blanenského zámku s využitím dotačních titulů. Nový důstojný vzhled zámku jistě přispěl ke zvýšení jeho atraktivity a i k samotné návštěvnosti muzea. Náklady na tuto náročnou opravu v rámci druhé etapy úprav činily asi 8 mil. korun.

Ve zkoumaném období došlo jednoznačně také ke zlepšení informačního naváděcího systému v Blansku. Díky dotacím z Jihomoravského kraje, o které pravidelně žádáme a které se nám daří úspěšně získávat, jsme umístili informační tabule po městě. V roce 2011 např. s odkazem na Ježkův most a v roce 2013 u dřevěného kostelíka a u Zámku Blansko. Obyvatelé města jistě také zaznamenali malované mapy na mnoha místech v trojrozměrném zákresu,“ sdělil místostarosta.

„V rámci zlepšení cestovního ruchu podporujeme mj. Festival filmů, setkání a dobrodružství Rajbas Outdoor Kotlík nebo oslavy 100. výročí Ježkova mostu. Blansko je samozřejmě také zapojeno v rámci spolupráce s Moravským krasem a jeho okolím do projektu Dům přírody v MK. Slibujeme si od toho zkvalitnění turistického ruchu nejen v blanenském regionu, ale především ve městě Blansku samotném.

Krasobus
Krasobus. Foto: archiv ČAD.

Úzká spolupráce v oblasti CR probíhá jednak se subjekty, které sídlí přímo ve městě jako např. s římskokatolickou farností nebo skauty při organizaci největší blanenské akce, kterou je bezesporu Vítání sv. Martina, s ČAD Blansko na projektu Krasobus apod., ale také se subjekty, jež operují v rámci celého regionu. V rámci programového prohlášení bylo dohodnuto, že bude vytvořena Komise pro podporu CR ve městě Blansku. Nyní se pravidelně schází a musím říct, že se výrazně podílela na zpracování kapitoly CR v rámci Strategického plánu rozvoje města Blanska na léta 2013-2023.

Nemohu opomenout ani přispění nové webové prezentace města a regionu. Turisté i samotní občané mají k dispozici www. blanensko.cz, kde najdou praktické informace, tipy na výlety, zajímavosti o památkách apod., pro zahraniční turisty byla již spuštěna i jejich anglická mutace. Blanenské stránky nabízejí v současné době anglickou, německou a ruskou mutaci. V nejbližší době přibudou s ohledem na partnerská města i italská, francouzská a polská verze,“ upřesnil Crha.

Vítání sv. Martina
Účast zahraničních delegací na Vítání sv. Martina 2013.

„Zahraniční spolupráce probíhá s městy Scandiano, Mürzzuschlag, Legnica, Komárno a Bouloc. Hodně intenzivní výměny se uskutečňují především s polskou Legnicí, slovenským Komárnem a francouzským Boulocem. Zástupci těchto měst se pravidelně účastní našich tradičních akcí, jako je Vítání sv. Martina, Půlmaraton Moravským krasem apod. Vzájemná spolupráce mezi našimi městy probíhá zejména na poli sportovním a v kulturní oblasti. Existuje však i spolupráce mezi Městskými policiemi, do budoucna se rýsují i výměny občanů Blanska a Legnice tak, jak je tomu již s Komárnem. Věříme, že se lidé na základě těchto zkušeností budou do partnerských měst nadále soukromě vracet, což je ostatně hlavní idea našeho partnerství. V budoucnosti se uvažuje o spolupráci DDM Blansko s partnery z Boulocu a Scandiana,“ uzavřel Crha.

red