Aktuálně ve zkratce

20. června 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3009×

Starosta města Mgr. Ivo Polák informuje o aktuální situaci v souvislosti se zákazem provozu loterií a jiných podobných her na území města a s pronájmem a následným prodejem pozemků Zera Rájec (skleníky).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„Od listopadu 2013, kdy byla v Blansku schválena Obecně závazná vyhláška o zákazu provozu loterií a jiných podobných her na území města, zahajovalo Ministerstvo financí ČR správní řízení s jednotlivými provozovateli ohledně odebrání povolení k provozování jejich činnosti. Tento proces byl velmi zdlouhavý, blanenští provozovatelé totiž využili svého práva žádat o prodloužení lhůt podání vyjádření k daným podkladům.

Začátkem měsíce června jsem obdržel dopis z Ministerstva financí ČR, ve kterém jsem byl informován o rozhodnutí ministerstva zrušit povolení k provozu celkem 119 zařízením. Rozhodnutí však dosud nenabylo právní moci, jelikož podnikatelé, kterých se tento zákaz týká, hojně využívají možnosti uplatnění opravného prostředku, tedy podání rozkladu k tomuto rozhodnutí. O tom pak rozhoduje ministr financí na základě návrhu rozkladové komise. Vše se komplikuje tím, že rozklad má odkladný účinek, správní řád tedy přesně nestanoví žádnou lhůtu, dokdy by mělo být o rozkladu rozhodnuto.

Z tohoto důvodu mohou být občané svědky toho, že tato zařízení jsou v Blansku bohužel nadále v provozu. Nastal však jistý posun, který vidím zejména v tom, že bylo ministerstvem vydáno tolik očekávané rozhodnutí a věřím, že celá záležitost nebude mít dlouhého trvání a hrací automaty navždy opustí území našeho města.“


„Uplynul termín, dokdy se mohli potenciální investoři přihlásit o případný nájem a pozdější odkup pozemků Zera Rájec (skleníky). Městu Blansko byla doručena jediná nabídka. O tyto plochy projevila zájem firma M. S. Blanenská, s. r. o., která splnila veškeré stanovené podmínky, které byly v zadání. Tento materiál bude následně předložen k projednání a ke schválení Radě města Blanska.

Zatím mohu nastínit alespoň v hrubých rysech, že jmenovaná firma má v úmyslu výstavbu celkem 14 obchodů, a to s nábytkem, domácími doplňky, textilem, módou pro mladé, obuví, sportovním zbožím, hračkami a elektro zbožím. Investor zamýšlí provést realizaci projektu ve dvou etapách. S dalšími supermarkety se alespoň v první fázi výstavby nepočítá. Co je pozitivní, v rámci tohoto projektu by mělo vzniknout 307 nových parkovacích a především až 100 nových pracovních míst.“

red