Blanka poskytuje své služby již patnáctým rokem

30. června 2014, cestovní ruch, přečteno: 2620×

Záběr činností Blanenské informační kanceláře Blanka je velmi široký. Neslouží jen turistům, ale poskytuje řadu služeb občanům města samotného. Jejím cílem je najít odpověď na jakoukoli otázku svých klientů, i když se netýká cestovního ruchu, a vždy je spolehlivě navést přesně tam, kam potřebují. Právě zde se také rodí a vytvářejí propagační materiály města a koordinují se zde zahraniční styky s partnerskými městy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Blanka je členem A. T. I. C. – Asociace turistických informačních center a je dle Jednotné klasifikace turistických informačních center certifikována jako informační centrum kategorie B. Je také nositelem oficiálního značení informačních center dle Czechtourismu – České centrály cestovního ruchu.

„Informační kancelář je součástí odboru kancelář tajemníka, jde o jeho samostatný úsek, který řeší cestovní ruch, propagaci a zahraniční styky, navíc poskytuje také servis dvěma komisím při radě města, a to komisi pro zahraniční styky a dále nově ustanovené komisi pro podporu cestovního ruchu. Podílíme se na přípravě několika velkých akcí ve městě, všichni jistě znají především Zahájení turistické sezony, na kterém spolupracujeme s Městem Boskovice a Pivovarem Černá Hora, Blanenskou muzejní noc nebo Blanenské zámecké dny a v neposlední řadě i podzimní Vítaní sv. Martina. Spolupráce probíhá také s Místní akční skupinou Moravský kras, aktuálně je to především na projektu Království šneka Krasíka (Pozn. red.: O tomto projektu jsme psali v jednom z předchozích článků). Naše činnost má jednoznačně propagační přesah, jestliže město organizuje nějaké akce pro veřejnost, na většině z nich se podílíme, ať už organizačně nebo technicky, i my. V rámci úseku CR tedy poskytujeme určitý propagační servis pro celý úřad. Úzká spolupráce probíhá přirozeně zejména s Kulturním střediskem města Blanska, ale i jinými subjekty,“ objasnil náplň činnosti úseku CR Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru kancelář tajemníka.

Žlutá ponožka 2007
Zahájení turistické sezony v roce 2007 aneb Když na výlet, tak se žlutou ponožkou! Foto: S. Mrázek

„Informační kancelář má tři hlavní oblasti činnosti, jsme tu nejen pro turisty a občany města Blanska, ale důležitá je i naše práce v rámci městského úřadu,“ upřesňuje Martina Hejčová, vedoucí kanceláře a záhy dodává: „Naší hlavní náplní je samozřejmě bezplatné podávání informací, poskytujeme tipy na výlety, provádíme telefonické rezervace vstupenek do Punkevních jeskyní, podáváme i informace o systému dopravy a rezervací v Moravském krasu. Turistům rádi pomůžeme najít ubytování, přímo v íčku jim můžeme nabídnout širokou nabídku pohlednic a map našeho okolí, k dispozici jsou samozřejmě i zajímavé suvenýry. Nechybí však ani řada propagačních materiálů, ať už placených nebo bezplatných, velký zájem je v poslední době zejména o publikace s regionální tematikou. V tomto výčtu nemohu opomenout ani naši spolupráci s ČAD Blansko na lince Krasobusu, jsme jedním z míst, kde je možné zakoupit pamětní jízdenky na tuto linku. Pro turisty, kteří se do našeho města teprve chystají, je jistě přínosný náš turistický web www.blanensko.cz, pro zahraniční návštěvníky to pak jsou cizojazyčné stránky www.blansko.eu.Úzce spolupracujeme s Jihomoravským krajem, dodáváme pravidelně informace na www.jizni-morava.cz.

Blanenská informační kancelář Blanka
Interiér Blanenské informační kanceláře. Foto: S. Mrázek

Občané Blanska obvykle využívají našich služeb, jako je např. kopírování, scanování, faxové služby, přístup k internetu apod. Často také hledáme telefonní čísla, kontakty na regionální firmy, vlakové či autobusové spoje apod. Podstatný je předprodej vstupenek nejen na blanenské akce, jsme jedním z předprodejních míst pro Ticketpro, Ticketstream a Ticketart. Zhruba druhým rokem prodáváme i vstupenky do Národního divadla Brno. Lidé už nemusejí jezdit za tímto účelem do Brna, zvykli si přijít pro vstupenky k nám, což nás samozřejmě velmi těší.

Blanenská informační kancelář Blanka
Hlavní náplní kanceláře je bezplatné podávání informací. Foto: M. Hejčová

Práce pro městský úřad se prolíná s prací informační kanceláře. Jak již bylo řečeno, zabezpečujeme propagaci města Blanska, připravujeme tradiční akce, obstaráváme zahraniční styky s partnerskými městy, zajišťujeme překlady a tlumočení, administrujeme příspěvky organizacím, které pořádají akce se zahraniční účastí. V současné době pracujeme na aktualizaci Průvodce Blanska, který bude k dispozici začátkem července, připravujeme i další jazykové mutace blanenských stránek s ohledem na naše partnerská města (IT, PL, FR), zcela novou podobu získá i náš billboard při vjezdu do města směrem od Brna. Díky dotačnímu titulu Jihomoravského kraje Podpora služeb TIC jsme obdrželi dotaci na projekt Ochutnejte Blanensko, jehož výstupem bude trhací turistická mapa regionu, na jejíž rubové straně shrneme nejzajímavější turistické atraktivity Blanenska. Nyní pracujeme na podkladech, do konce června proběhne tisk materiálu tak, aby byl v sezoně již k dispozici. Právě díky tomuto dotačnímu titulu budeme také schopni rozšířit otvírací dobu informační kanceláře v letním období i o víkendech:

Otvírací doba Blanenské informační kanceláře od 01.07.2014 do poloviny měsíce září
SOBOTA 09:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin
NEDĚLE 09:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin

Veškeré informace o činnosti, nabídce a novinkách ve městě i v regionu najdete na www.blansko.cz v rubrice „aktuality“.

Pokud máte již osobní zkušenost s prací Blanenské informační kanceláře, neváhejte a zúčastněte se hlasování o nejlepší íčko v Jihomoravském kraji na www.denik.cz.Hlasovat můžete do 31.07.2014. Děkujeme za podporu a Vaši dosavadní přízeň a někdy na shledanou v Blance!“ uzavírá Martina Hejčová.

Jana Franchi