Co s nepotřebným elektroodpadem

21. června 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3604×

Elektroodpad je vše, co funguje na základě elektrické energie či baterií. Jsou to odpady jako elektrospotřebiče a jejich elektrické a elektronické součástky. Elektroodpad má vlastní pravidla sběru, likvidace a nakládání s ním.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Do elektroodpadů můžeme zařadit např. televize, počítače, vysavače, tiskárny, mobilní telefony, fény, kulmy, vysavače, mixéry a další elektrozařízení, která jsou označena ikonkou přeškrtnuté popelnice.

Elektrospotřebiče se nesmí vyhazovat do popelnice, ale můžete je odevzdat např. přímo na prodejně při nákupu nového přístroje. Dále je možné starý elektrospotřebič odvézt do sběrného střediska odpadů ať už v Horní Lhotě u Blanska, nebo na ul. Na Brankách, obě tato místa jsou místem zpětného odběru. Tento druh odpadu lze také na území města Blanska vhodit do pěti speciálních kontejnerů červené barvy. Ty jsou však určeny výhradně pro sběr malých elektroodpadů a baterií a nikoli k tomu, aby se v jejich okolí povalovaly lednice, TV, PC monitory..., které pak lákají některé spoluobčany k jejich ničení a vytváří se tak černá skládka. To je jeden z hlavních důvodů zřízení míst zpětného odběru.

Elektroodpady mohou obsahovat nebezpečné látky jako rtuť, arzen, kadmium, olovo, ftaláty apod. Dalším, neméně důležitým důvodem je, že elektrozařízení a elektrospotřebiče mohou obsahovat až 90 % materiálů, které lze opětovně využít. Jsou to hlavně barevné a drahé kovy, železo, plasty či sklo. Proto doporučujeme pořádně se zamyslet, zda hodíte svůj starý elektrospotřebič do popelnice nebo využijete možnosti zpětných odběrů.

Kolektivní systémy, které zpětný odběr na základě pověření výrobců elektrozařízení provozují ve spolupráci s obcemi a městy, kryjí většinu nákladů se sběrem a svozem ke zpracovateli. To opět dost snižuje náklady v obecních a městských rozpočtech. Každý výdaj, který radnice ušetří, může využít na jiné věci, především na investice do veřejného majetku – silnice, chodníky, osvětlení apod.

Je však nutné, aby odevzdaná elektrozařízení byla vždy kompletní. Každé elektrozařízení je totiž tvořeno určitým typem soustrojí komponentů a nosné konstrukce a toto spojení také výrobek určuje. Zatímco mraznička bez zásuvek je stále mrazničkou a na místo zpětného odběru ji lze odevzdat bezplatně, stejná mraznička s vymontovaným kompresorem je již posuzována jako odpad, za jehož odevzdání musí občan zaplatit. Ani jeho odhození na černou skládku ho této povinnosti nezbaví, obec je v takovém případě nucena černou skládku odstranit a hradit veškeré výdaje s tím spojené z vlastních prostředků. Náklady tohoto typu se pak promítají do stanovení výše poplatku za svoz odpadu.

Odevzdávejte proto vysloužilá elektrozařízení na místa zpětného odběru a kompletní!

Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí!