Informace o podaných žádostech o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015

12. června 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1861×

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015 byly přijímány v úterý 6. května 2014 na všech mateřských školách v Blansku  a v městských částech.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Celkový počet podaných žádostí: 638.

Škola

-----------------------------–

Ve šk. roce 2014/2015 dosáhne dítě věku:

MŠ Blansko, Divišova 2a

MŠ Blansko, Dvorská 96

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

MŠ Blansko, Těchov 124

MŠ Blansko, Údolní 8

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Celkem

6 let

8

2

5

1

9

4

1

30

5 let

22

21

28

3

22

15

3

114

4 let

48

57

82

20

42

45

15

309

3 let
(01.09.– 31.12.)

17

24

24

13

14

17

8

117

3 let
(01.01.–31.08.)

15

18

10

5

3

11

6

68

Celkem

110

122

149

42

90

92

33

638

Předpokládaný počet volných míst k 01.09.2014: 252.

Lze předpokládat, že zákonní zástupci využili svého práva podat žádosti o přijetí na více mateřských škol. Na základě zkušeností z minulých let odhadujeme, že fyzický počet uchazečů se pohybuje okolo cca 50–55 % z podaných žádostí.

Věkové složení dětí, které skutečně k 01.09.2014 do konkrétní mateřské školy ke vzdělávání nastoupí, bude známo a zveřejněno v průběhu měsíce září.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter