Letní investiční akce ve městě Blansku

26. června 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2667×

Starosta města Mgr. Ivo Polák informuje o nejvýznamnějších investičních akcích jak z hlediska jejich rozsahu, tak i finančního objemu, které budou realizovány v Blansku během prázdnin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Již začátkem měsíce června započaly práce na ZŠ a MŠ Salmova, Blansko týkající se zateplení budovy v rámci snižování energetické náročnosti. To bude bezpochyby jedna z největších investičních akcí v Blansku, která bude trvat až do podzimních měsíců. Realizace tohoto záměru se bohužel zdržela z důvodu připomínek k výběrovému řízení, nyní jsou však práce již v plném proudu. Celkové náklady se pohybují kolem 19 mil. korun.

ZS Salmova
Budova ZŠ a MŠ Salmova, Blansko. Foto: J. Franchi

Vysoutěžila se další akce a je již podepsaná smlouva ohledně vybudování multifunkčního dětského hřiště v Dolní Lhotě, počítáme s tím, že práce na tomto projektu budou dokončeny nejpozději na přelomu července a srpna. Finanční objem v tomto případě představuje asi 1,2 mil. korun.

V souvislosti s průtahem městem Blansko proběhne i rekonstrukce mostu na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Stavební práce započnou na přelomu června a července, dokončeny budou do konce srpna. Finanční náklady činí asi 7,5 mil. korun. Chceme vše provést tak, aby tato akce korespondovala s rekonstrukcí ulice Svitavské v rámci již zmíněného průtahu městem. V jeho prvním úseku bude totiž v podzimních měsících položen nový povrch směrem od Kauflandu právě po most na křižovatce Poříčí-Mlýnská.

Aby byla minimalizována doba stavebních prací, bude plánovaná rekonstrukce mostu na sportovní ostrov probíhat za úplné uzavírky. Přístup pro osobní automobily bude na sportovní ostrov veden objízdnou trasou po ulici Poříčí-Rožmitálova podél železničního koridoru přes mostek u Salmova mlýna. Přístupy pro pěší s výjimkou oblasti rekonstruovaného mostu budou zachovány. Případné autobusy budou mít stání v prostoru před mlýnským náhonem mimo sportovní ostrov. 

mapka – přístup na sportovní ostrov

Vedení města již informovalo o rekonstrukci lávky k Aquaparku v souvislosti s vybudováním nového parkoviště u úřadu práce, která je v současné době v naprosto nevyhovujícím stavu. Na stávající lávku se nainstaluje nová ocelová konstrukce, která zajistí bezbariérový přístup. Bude se opravovat za provozu tak, aby most nebyl uzavřen pro pěší. Náklady se v tomto případě pohybují kolem 190 tisíc korun.

Z dalších investičních akcí mohu jmenovat rekonstrukci komunikace Ke Slunci na Těchově. Realizace této akce proběhne v měsících červenci a srpnu. Na Obůrce pak počítáme s úpravou komunikace Pod Okny.

V rozpočtu města Blanska jsou mj. vyčleněny finanční prostředky na novou kotelnu (650 tisíc korun), která vytápí jak halu ČKD, tak i kuželnu. Podali jsme také žádost o dotaci na zateplení celého objektu. Jsem velmi rád, že v létě dojde i k pokládce nových kuželkářských drah,“ uzavírá přehled starosta města.

red