Péče o památné stromy a významné krajinné prvky

22. června 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2378×

Počátkem letošního roku provedl Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko v rámci svého správního obvodu revizi orientačních map a tabulí označujících šest registrovaných významných krajinných prvků a čtyři skupiny památných stromů, které byly instalovány v roce 2007.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

V rámci nutné údržby se obnovily nátěry stojanů, vyměnily se zalaminované mapy a texty. Proběhl i orientační průzkum stavu daných lokalit. Uvedené práce se prováděly do konce měsíce dubna 2014.

V současné době probíhá podrobný terénní průzkum významných krajinných prvků „Klínek“ v k. ú Lubě, „Svatý Kliment“ v k. ú Lipůvka a „Větrník“ v k. ú Bořitov, na základě kterého se následně stanoví zásady péče a ochrany zmíněných lokalit pro období let 2014 a 2015.

Jejich realizací by zde měla být zachována pestrá mozaika přírodě blízkých travinobylinných lad, dřevinných linií a skupin.