Péče o památné stromy a významné krajinné prvky

22. června 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1347×

Počátkem letošního roku provedl Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko v rámci svého správního obvodu revizi orientačních map a tabulí označujících šest registrovaných významných krajinných prvků a čtyři skupiny památných stromů, které byly instalovány v roce 2007.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V rámci nutné údržby se obnovily nátěry stojanů, vyměnily se zalaminované mapy a texty. Proběhl i orientační průzkum stavu daných lokalit. Uvedené práce se prováděly do konce měsíce dubna 2014.

V současné době probíhá podrobný terénní průzkum významných krajinných prvků „Klínek“ v k. ú Lubě, „Svatý Kliment“ v k. ú Lipůvka a „Větrník“ v k. ú Bořitov, na základě kterého se následně stanoví zásady péče a ochrany zmíněných lokalit pro období let 2014 a 2015.

Jejich realizací by zde měla být zachována pestrá mozaika přírodě blízkých travinobylinných lad, dřevinných linií a skupin.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


31.05. 17:00 h, Dělnický dům
Cena města Blansko
02.06. Galerie města Blanska
Milan Knížák: 30 PORTRÉTŮ
02.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
02.06. 21:15 h, zámecký park
Koncert kapely Nebe
04.06. 19:00 h, kino
Cyklus Živá paměť: JAROSLAV MARTINÁSEK